Θέλω από το Δήμο μου

Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΗΝ 28Η ΜΑΙΟΥ 2024

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ηγουμενίτσα, 24  Μαΐου 2024

Αριθ. Πρωτ.:   11723

             

 Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο – Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

 Web site:  www.igoumenitsa.gr

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ.2665361211 – 2665361233

 

 

 

 

 

 

 

 

Α)Τακτικά Μέλη  κ.κ.

1) Κοσιώρη Μαρίνα

2) Μονάχου Αικατερίνη

3) Ντάσιος Βασίλειος

4) Τσώτου Βασιλική

5) Βαλάκος Σπυρίδων

6) Καρβούνης Χρήστος

 

Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.

1) Μητσέλος Αλέξανδρος

2) Μπόλωσης Κων/νος

3) Ζαφείρης Αναστάσιος

4) Καλφόγλου Γεώργιος

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση».

  Καλείστε στην  10η/2024 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την  προσθήκη  του  άρθρου  74Α στο Ν. 3852/2010  και  το άρθρο  9  του Ν. 5056/2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28η Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας (οδός Σουλίου αρ. 3),  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο 

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  -  Αντιδήμαρχος, Αικ. Αθανασίου – Ταμίας.

 

Θέμα 2ο 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Ταμειακής Διαχείρισης Απριλίου 2024.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  -  Αντιδήμαρχος, Αικ. Αθανασίου – Ταμίας.

 

Θέμα 3ο 

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  -  Αντιδήμαρχος, Ιφιγένεια Κώτσια - Αναπλ. Προϊσταμένη.

 

Θέμα 4ο 

Εξειδικεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  -  Αντιδήμαρχος, Ιφιγένεια Κώτσια - Αναπλ. Προϊσταμένη.

 

Θέμα 5ο 

Ανάκληση της αριθ. 74/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής και λήψη νέας περί σύστασης παγίας προκαταβολής των Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Ηγουμενίτσας, οικονομικού έτους 2024.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  -  Αντιδήμαρχος, Ιφιγένεια Κώτσια - Αναπλ. Προϊσταμένη.

 

Θέμα 6ο 

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Ντάσιος – Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 7ο 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  – Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 8ο 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  – Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 9ο 

Έγκριση σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο: Καθαρισμός Εθνικών και Επαρχιακών οδών Δ.Ε. Ηγουμενίτσας, για διάστημα εκατό (100) ημερών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 31.997,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  – Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 10ο 

Έγκριση σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο: Καθαρισμός Εθνικών και Επαρχιακών οδών Δ.Ε. Παραποτάμου και ΔΕ Μαργαριτίου, για διάστημα εκατό μίας (101) ημερών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.238,45 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  - Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 11ο 

Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Πέρδικας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  - Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 12ο 

Χορήγηση παράτασης (2ης) προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου του Δήμου Ηγουμενίτσας» της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ: 5041828.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  - Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 13ο 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οικοδομικές εργασίες στη ΔΕ Ηγουμενίτσας» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  – Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 14ο 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων και Χώρων Πρασίνου στον Οικισμό Ν. Σελεύκειας» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  – Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 15ο 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία στον κάμπο Ν. Σελεύκειας» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  – Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 16ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2024 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.  

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  – Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 17ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017: Υποέργο 3/Γος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηγουμενίτσας, Υποέργο 6/ Παιδικός Σταθμός Συβότων με έδρα την Πλαταριά, Υποέργο 7/Παιδικός Σταθμός Καστρίου, Υποέργο 10/Δ΄παιδικός σταθμός Λαδοχωρίου» συνολικού προϋπολογισμού 156.843,84€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κατακύρωση του διαγωνισμού.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  – Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 18ο 

Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την «Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017: Υποέργο 3/Γος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηγουμενίτσας, Υποέργο 6/ Παιδικός Σταθμός Συβότων με έδρα την Πλαταριά, Υποέργο 7/Παιδικός Σταθμός Καστρίου, Υποέργο 10/Δ΄παιδικός σταθμός Λαδοχωρίου».

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  – Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 19ο 

Χορήγηση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΤΚ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ».

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  – Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 20ο 

Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης της δράσης: «Εγκατάσταση δικτύου κάδων χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων».

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  – Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 21ο 

Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών μηχανογράφησης και φωτοτυπικού χαρτιού, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος, εκτιμώμενης αξίας 75.339,78€, έγκριση της με αριθ. 03/2024 μελέτης, καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού και συγκρότηση  επιτροπής διενέργειας  αυτού.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  – Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 22ο 

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί μίσθωσης Δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.749,31τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ.31 στην Κοινότητα  Συβότων.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  - Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 23ο 

Απόφαση για τοποθέτηση ή μη πλαστικών εμποδίων (κολωνάκια) και παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στην τοποθεσία «Μπέλλα Βράκα» στην Κοινότητα  Συβότων έξω από την επιχείρηση με την ονομασία «CHRISTIES LEXURY SUITES».

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  - Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 24ο 

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί νομιμοποίησης αυθαίρετης κατασκευής που υφίσταται σε κοινόχρηστο χώρο στην Κοινότητα Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  - Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 25ο 

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για διάνοιξη δασικού δρόμου (πρόσβασης) στη θέση «ΠΡΕΝΤΑ ΚΑΛΥΒΑ» της Κοινότητας Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  - Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 26ο 

Απόφαση για Ελεύθερη πρόσβαση Εισόδου/Εξόδου στο Ειδικό Σχολείο Ηγουμενίτσας το οποίο συστεγάζεται στο κτήριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου επί της οδού Αγίων Αποστόλων 25  στην Πόλη της Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  - Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 27ο 

Απόφαση για διαμόρφωση διαβάσεων πεζών στο Δημοτικό Σχολείο Συβότων και στο Δημοτικό Σχολείο Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  - Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 28ο 

Απόφαση για διαγράμμιση διάβασης πεζών και τοποθέτησης ράμπας στο 4ο Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  - Αντιδήμαρχος.

 

Θέμα 29ο

 

     

Εισήγηση  στο Δημοτικό Συμβούλιο  περί εκμίσθωσης  Δημοτικής έκτασης ,εμβαδού 7.008,35 τ.μ. τμήμα του τεμ. 170 αναδασμού Κορύτιανης  που βρίσκεται  στην Κοινότητα Κορύτιανης του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας με σκοπό την γεωργική καλλιέργεια για τις οποίες δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση παρότι αυτές εμπίπτουν σε περιοχή «NATURA  2000» .

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  - Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 30ο

Επικαιροποίηση της αριθ. 24/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας που αφορά τη μετατόπιση του δρόμου διανομής στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  - Αντιδήμαρχος

 

Θέμα 31ο

 

 

                   

Επικύρωση της με αριθ. 589/2024 Απόφασης Δημάρχου σχετικά με την ανάθεση εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κερκύρας για την υποστήριξη της κατηγορίας στην ποινική υπόθεση Ι. Τ. και λοιπών δύο (2). Ανάκληση της με αριθ. 64/2019 Απόφασης της τέως Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  - Αντιδήμαρχος,  - Ερ. Μητσιώνης - Νομ. Σύμβουλος.

 

Θέμα 32ο

 

              

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκος  – Αντιδήμαρχος.

 

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να  παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Δημοτικής Επιτροπής κατά τη  διάρκεια

της συζήτησης του θέματος του οποίου

εισηγούνται.

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ

                  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Κοινοποίηση:

  1. Προέδρους Κοινοτήτων (προκειμένου να παραστούν στη συνεδρίαση εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους)
  2. Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
  3. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών
  4. Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας
  5. Νομικούς Συμβούλους του Δήμου
  6. Προϊσταμένους Διευθύνσεων του Δήμου.
  7. Γραφεία Συνδυασμών
  8. Γραφεία Αντιδημάρχων
  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech