Θέλω από το Δήμο μου

Νέα - Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

 

Δελτίο Τύπου

27-11-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμό 8160/22-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενημερώνουμε τους βοοτρόφους του Δήμου Ηγουμενίτσας ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την σήμανση και καταγραφή των βοοειδών υποχρεούνται να τηρούν τα παρακάτω:

  1. Εντός 20 ημερών από την γέννηση του ζώου, να τοποθετούν στο ζώο δύο ενώτια (εγκεκριμένα από το ΥΠ.Α.Α.Τ.).
  2. Να κοινοποιούν στην κτηνιατρική υπηρεσία την γέννηση του ζώου εντός 7 ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησης των ενωτίων.
  3. Να κοινοποιούν στην κτηνιατρική υπηρεσία όλες τις μεταβολές (θανάτους, μετακινήσεις από και προς την εκμετάλλευση, σφαγές, διακοπή λειτουργίας εκμετάλλευσης, κλπ) που επισυμβαίνουν στην εκμετάλλευση εντός 7 ημερών από το συμβάν, με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου γνωστοποίησης μεταβολών.
  4. Να ενημερώνουν ορθά το μητρώο της εκμετάλλευσης για όλες τις μεταβολές που συμβαίνουν σε αυτή.
  5. Να τηρούν αρχείο εγγράφων στα οποία καταγράφονται όλες οι μεταβολές (άδειες διακίνησης, υγειονομικά πιστοποιητικά, εγκρίσεις ενωτίων, κλπ).
  6. Να προβαίνουν στην αντικατάσταση των απολεσθέντων ενωτίων με νέα που φέρουν τον ίδιο αριθμό αναγνώρισης, μόνο κατόπιν έγκρισης από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Απαγορεύεται η αφαίρεση ή αντικατάσταση ενωτίων χωρίς την έγκριση της τοπικής κτηνιατρικής αρχής.
  7. Τα ζώα που μετακινούνται να συνοδεύονται υποχρεωτικά από διαβατήρια.
  8. Να προσκομίζουν στην τοπική κτηνιατρική αρχή προς συμπλήρωση τα διαβατήρια των ζώων που πρόκειται να μετακινηθούν από ή προς την εκμετάλλευση.

Σε περίπτωση διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης των βοοτρόφων με τα παραπάνω θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4235/2014).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Σπ.Τρουμπάτα στο τηλέφωνο 2665360168.

Γραφείο Δημάρχου
Ηγουμενίτσας

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech