Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

 

 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 27-12-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση:

Ελευθερίας 7

Τ.Κ. – Πόλη:

46100 - Ηγουμενίτσα

Πληροφορίες

Μελανή Κυβράνογλου

Τηλέφωνο:

2665360 020

Fax:

26650 26346

e-mail:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 
 

 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2126 

 

 

 


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(άρθρο 117 του ν. 4412/2016)

«Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΚΠΠΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ διακηρύσσει  οτι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/ων  για την προμήθεια εξοπλισμού και εργασιών προσαρμογής λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών  στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού  54.354,99 ευρώ με φπα.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση υποτομέας ΟΤΑ με κύρια δραστηριότητα την παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών και Κοινωνική προστασία και με τα κάτωθι στοιχεία :

Επωνυμία

ΠΑΚΠΠΟ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ελευθερίας 7

Πόλη

Ηγουμενίτσα

Ταχυδρομικός Κωδικός

46100

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR212

Τηλέφωνο

2665 360 020

Φαξ

2665 0  26346

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος για πληροφορίες

Μελανή Κυβράνογλου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

www.igoumenitsa.gr

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017.

Η σύμβαση  υποδιαιρείται στα εξής οχτώ (8) τμήματα:

ΤΜΗΜΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

CPV

ΤΜΗΜΑ Α: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

5.534,96

1.328,39

6.863,35

39141000-2

Έπιπλα κουζίνας

ΤΜΗΜΑ Β: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

5.882,97

1.411,91

7.294,88

44316000-8

ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΑΠΕΔΑ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

8.226,38

1.974,33

10.200,71

 33682000-4

 Πλακίδια από ελαστικό

ΤΜΗΜΑ Δ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

5.008,59

1.202,06

6.210,65

44316000-8

ΤΜΗΜΑ Ε: ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ & ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

564,51

135,48

699,99

50000000-5

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ  ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΑΣ

3.370,48

808,92

4.179,40

50000000-5

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ  ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΑΣ

3.370,48

808,92

4.179,40

50000000-5

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

8.827,41

2.118,58

10.945,99

39141000-2

Έπιπλα κουζίνας

ΤΜΗΜΑ Η: ΕΠΙΠΛΩΣΗ

6.419,37

1.540,65

7.960,02

39100000-3

Έπιπλα

ΣΥΝΟΛΑ

43.834,67

10.520,32

54.354,99

 

Η διάρκεια ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό)ύστερα από κανονική προθεσμία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα για το σύνολο όμως των ειδών του κάθε τμήματος και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί το η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης και του πλήρους τεύχους της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ορίζεται η 30-12-2019.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 24 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ωρα  10:00πμ.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Αρχεία Διαγωνισμού

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΠΑΚΠΠΟ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΕΊΜΠΕΚΟΓΛΟΥ