Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προμήθεια ζωοτροφών για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Ηγουμενίτσας για τα έτη 2020 – 2021

 

 

 

  Ελληνική Δημοκρατία

  Νομός Θεσπρωτίας

  Δήμος Ηγουμενίτσας

  Διεύθυνση Οικονομικού

 

 

                  Ηγουμενίτσα, 24.01.2020

                  Αριθ. Πρωτ.:   957

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΑΡΙΘ. 02/2020

 

«Προμήθεια ζωοτροφών για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Ηγουμενίτσας για τα έτη 2020 – 2021»

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 441282016, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ζωοτροφών για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Ηγουμενίτσας για τα έτη 2020 – 2021», ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.310,80 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 43.785,39€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (CPV:15712000-2 και 15713000-9).

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια ζωοτροφών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την σίτιση των αδέσποτων σκύλων και γατών του Δήμου Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο της διαχείρισής τους και κυρίως των σκύλων που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του πρόχειρου ενδιαιτήματος του Δήμου Ηγουμενίτσας στο κτίριο των πρώην δημοτικών σφαγείων στο Κάμπο Ραγίου.

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας και η δαπάνη θα βαρύνει τις με Κ.Α.:70.6699.01 σχετικές πιστώσεις των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020-2021.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 05η  Φεβρουαρίου 2020,  ημέρα Τετάρτη και  ώρα 12:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,  Ηγουμενίτσα 461 00) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 05/02/2020 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 12/02/2020 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας αφορά ένα ενιαίο τμήμα και οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr .

Πληροφορίες σχετικά  με τις διαδικασίες διαγωνισμού επικοινωνείτε με το Τμήμα  Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος κ.Σοφία Τζέκα, τηλέφωνο: 2665361210 – 2665361212, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές προδιαγραφές επικοινωνείτε με την Τεχνική Υπηρεσία, αρμόδια υπάλληλος κ. Παναγιώτα Καννά, τηλέφωνο: 2665361233, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αρχεία Διαγωνισμού

Διευκρίνιση

Ο Δήμαρχος


 Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech