Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων- ποδηλατόδρομων και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων- ποδηλατόδρομων και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας»

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04.12.2017(ΦΕΚ 4841 Β′) απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: ‘’Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων- ποδηλατόδρομων και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας’’ προϋπολογισμού 1.838.709,68 € χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο εμπίπτει στις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. To αντικείμενο του έργου αφορά την ανάπλαση κεντρικών οδών στην 1η Πολεοδομική Ενότητα της πόλεως της Ηγουμενίτσας με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων, πεζόδρομων, νησίδων πρασίνου, σημεία στάσεων, λωρίδες στάθμευσης αλλά και μεγάλους χώρους στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων, σημεία στάθμευσης ποδηλάτων και σταθμούς ποδηλάτων, χώρους αναψυχής. Το έργο χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

Με την αρ. 10/432/14.1.2020απόφαση Δημάρχου Ηγουμενίτσας (ΑΔΑ: Ψ22ΗΩΡΙ-Ξ65) ορίστηκε η επιτροπή διεξαγωγής κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ. 5.4.1 του άρθρου 5 της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841 Β′) σε ετήσια βάση, είναι διμελήςκαι αποτελείται από τους: α) Μαρία Νάκα - ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και β) Ανδρέα Κώτσιο - ΠΕ Χημικών Μηχανικών. Έργο της επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου και θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 και ώρα 08:10 π.μ. (Α/Α: 5550) μέσω της ιστοσελίδας http://mimed.ggde.gr

 
 
 
  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech