Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προμήθεια και προσαρμογή γερανού ανύψωσης υπόγειων κάδων επί απορριμματοφόρου

 

 

 

  Ελληνική Δημοκρατία

  Νομός Θεσπρωτίας

  Δήμος Ηγουμενίτσας

  Διεύθυνση Οικονομικού

                         

 

 

                  Ηγουμενίτσα,  04.03.2020

                  Αριθ. Πρωτ.:  3014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΑΡΙΘ.06/2020 

«Προμήθεια και προσαρμογή γερανού ανύψωσης υπόγειων κάδων επί απορριμματοφόρου»

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 441282016, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και προσαρμογή γερανού ανύψωσης υπόγειων κάδων επί απορριμματοφόρου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 33.480,00€.

Πρόκειται για την προμήθεια ενός (1) μηχανισμού υδραυλικού γερανού ο οποίος θα τοποθετηθεί σε ένα από τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου προκειμένου να χρησιμεύσει στην αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων που ο ΔΗΜΟΣ έχει ήδη εγκαταστήσει.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 42414400-5 (Γερανοί προσαρμοσμένοι επί οχήματος).

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα  βαρύνει  τον  ΚΑ: 20.7131.014 οικονομικού έτους 2020.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 23η Μαρτίου 2020,  ημέρα Δευτέρα και  ώρα 11:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,  Ηγουμενίτσα 46100) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

Πληροφορίες σχετικά  με τις διαδικασίες διαγωνισμού επικοινωνείτε με το Τμήμα  Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο: 2665361212, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

 

 Αρχεία Διαγωνισμού 

Ο Δήμαρχος
 Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech