Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Αναστολή Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών έργων Δήμου Ηγουμενίτσας

 

Ελληνική Δημοκρατία
Δήμος Ηγουμενίτσας

Δελτίο Τύπου

30-03-2020

Αναστολή Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών έργων Δήμου Ηγουμενίτσας

Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του και σε συνέχεια της με αρίθμ. 104/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής γίνονται γνωστά τα κάτωθι:

  1. Αναστέλλεται κάθε προθεσμία μέχρι νεωτέρας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Π.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», η οποία δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί, αλλά έχουν εγκριθεί οι όροι της σύμφωνα με την αριθ. 63/28.02.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Αναστέλλεται κάθε προθεσμία μέχρι νεωτέρας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (Α/Σ: 88277), η οποία έχει δημοσιευτεί και βρίσκεται στο στάδιο υποβολής προσφορών.
  3. Αναστέλλεται κάθε προθεσμία μέχρι νεωτέρας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΡΑΧΩΝΑ-ΠΕΡΔΙΚΑ» (Α/Σ: 84335), η οποία βρίσκεται στο στάδιο πρόσκλησης του προσωρινού μειοδότη για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
  4. Αναστέλλεται κάθε προθεσμία μέχρι νεωτέρας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΝ ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» (Α/Σ: 86195), η οποία βρίσκεται στο στάδιο πρόσκλησης του προσωρινού μειοδότη για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
  5. Αναστέλλεται κάθε προθεσμία μέχρι νεωτέρας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» (Α/Σ: 86800), η οποία βρίσκεται στο στάδιο πρόσκλησης του προσωρινού μειοδότη για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
  6. Αναστέλλεται κάθε προθεσμία μέχρι νεωτέρας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ» (Α/Σ: 84531), η οποία βρίσκεται σε στάδιο πρόσκλησης του αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης.
  7. Αναστέλλεται κάθε προθεσμία μέχρι νεωτέρας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» (Α/Σ: 85892), η οποία βρίσκεται σε στάδιο πρόσκλησης του αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης.

Για το χρόνο διενέργειας των ως άνω διαγωνισμών θα υπάρξει εκ νέου απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Παρακαλούμε τους συμμετέχοντες να μην υποβάλουν προσφορές ή και ερωτήματα έως την έκδοση Απόφασης περί της συνέχισης του διαγωνισμού.

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech