Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Eκμίσθωση δημοτικού καταστήματος αναψυκτήριο – καφετέρια την πλατεία Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                Ηγουμενίτσα   28 /05 /2020

                                                                                           Αριθ. Πρωτ :6097

Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3                                               

Τ.Κ.: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Πληρ.: Νικολοπούλου Ευτυχία

Τηλ : 26653 61255

Fax : 2665029119                                                               

     

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για την εκμίσθωση  δημοτικού καταστήματος αναψυκτήριο – καφετέρια  την πλατεία Γραικοχωρίου  του Δήμου Ηγουμενίτσας .

                                            

 Ανακοινώνεται ότι η δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος  αναψυκτήριο – καφετέρια  την πλατεία Γραικοχωρίου   του Δήμου Ηγουμενίτσας η οποία αναβλήθηκε με την 107/24-03-2020 (ΑΔΑ : 6ΠΣΨΩΡΙ-ΙΘΛ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID – 19, θα διεξαχθεί την 17/06/2020, ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 10:30-11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας σύμφωνα με την 114/26-05-2020 (ΑΔΑ : ΩΧ6ΓΩΡΙ-Ω5Ψ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα ισχύουν οι όροι της αριθ. 3184/06-03-2020 διακήρυξης.

                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech