Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού/στεγάστρων για τη δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων ΜΜΜ του Δήμου Ηγουμενίτσας


 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                               Ηγουμενίτσα, 03.07.2020

                                             Αριθ. Πρωτ.: 8315

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡΙΘ.  13/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού/στεγάστρων για τη δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων ΜΜΜ του Δήμου Ηγουμενίτσας

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4412/2016, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού/στεγάστρων για τη δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων ΜΜΜ του Δήμου Ηγουμενίτσας, εκτιμώμενης αξίας 41.229,84€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 51.125,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης και του πλήρους τεύχους της διακήρυξης στο  ΚΗΜΔΗΣ: 03.07.2020

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής,  στο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη που πληρούν σε κάθε περίπτωση όλους τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr  

Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες διαγωνισμού επικοινωνείτε με την αρμόδια υπάλληλο  κα. Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο: 2665361212, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τη μελέτη επικοινωνείτε με την αρμόδια υπάλληλο κα. Χριστίνα Γόγολου, τηλέφωνο: 2665 361 236

 

Αρχεία 

διευκρίνηση                                                     

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech