Θέλω από το Δήμο μου

  • Αρχική
  • Για τον Δημότη
  • Ενημέρωση
  • Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
  • Παροχή επιστημονικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου «Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και Smart-Grid για την Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Παροχή επιστημονικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου «Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και Smart-Grid για την Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

              Ηγουμενίτσα, 30/10/2020

Αριθ. πρωτ.: 14538

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ.  15/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

“Παροχή επιστημονικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου «Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και Smart-Grid για την Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια»

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/2016, για “Παροχή επιστημονικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου «Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και Smart-Grid για την Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια» (Επίσημος τίτλος έργου “Use of IoT-enabled and Smart Gridready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings”») με ακρωνύμιο «TARGET», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA-CBC Greece – Albania 2014-2020”, εκτιμώμενης αξίας 29.435,48 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 36.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης και του πλήρους τεύχους της διακήρυξης στο  ΚΗΜΔΗΣ: 30/10/2020.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη που πληρούν σε κάθε περίπτωση όλους τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες διαγωνισμού επικοινωνείτε με τον αρμόδιο υπάλληλο  κ. Παντελή Καραπιπέρη, τηλέφωνο: 2665361155 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρχεία Διαγωνσιμού 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

        Ιωάννης Λώλος

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο "Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA" Ελλάδα - Αλβανία 2014 - 2020 "

 

 

                                                               

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech