Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID -19

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                               Ηγουμενίτσα, 05.11.2020

                                              Αριθ. Πρωτ.: 14815

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ.  19/2020    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID -19

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4412/2016, για την προμήθεια την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού για ανάγκες τηλεργασίας στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19, εκτιμώμενης αξίας 20.160,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 24.998,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία τμήματα  ως εξής:

  1. ΤΜΗΜΑ Α (φορητοί υπολογιστές), π/υ 4.800,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι συνολικού π/υ 5.952,00€ .
  2. ΤΜΗΜΑ Β (πολυμηχανήματα και σαρωτής), π/υ 10.650,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι συνολικού π/υ 13.206,00€
  3. ΤΜΗΜΑ Γ (λοιπός εξοπλισμός), π/υ 4.710,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι συνολικού π/υ 5.840,00€

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα για το σύνολο όμως των ειδών του κάθε τμήματος και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα.

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης και του πλήρους τεύχους της διακήρυξης στο  ΚΗΜΔΗΣ: 05.11.2020

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19η  Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής,  στο χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη που πληρούν σε κάθε περίπτωση όλους τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr  

Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες διαγωνισμού επικοινωνείτε με την αρμόδια υπάλληλο  κα. Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο: 2665361212, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τη μελέτη επικοινωνείτε με τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Αθανάσιο Γκάγκαλη, τηλέφωνο: 2665 361 104

 

Αρχεία Διαγωνισμού

 

                                                                        Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

  Ιωάννης Λώλος

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech