Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Αποτελέσματα της με αριθ. πρωτ. 18217/16.02.2021 Ανακοίνωσης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Αποτελέσματα της με αριθ. πρωτ. 18217/16.02.2021 Ανακοίνωσης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου δύο (02) ατόμων ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών (1 ΠΕ & 1 ΤΕ) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων που αξιοποιούν τεχνολογίες IoT και Smart-Grid για την Αποδοτική Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια»(Επίσημος τίτλος: «Use of IoT-enabled and Smart Grid-ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings») με ακρωνύμιο «TARGET», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020»
 
Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.
 
  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech