Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Αποτελέσματα της με αριθ. πρωτ. 3971/02.04.2021.2021 ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ενός (01) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Οικονομικών Επιστημών

Αποτελέσματα της με αριθ. πρωτ. 3971/02.04.2021.2021 ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ενός (01) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Οικονομικών Επιστημών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Support stakeholders tackle strategic innovation in tourism in peripheral, remote &sparsely populated areas with resilient heritage offers and place based investments in the Cultural and Creative Industries” και με ακρωνύμιο «SMARTiMONY», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020» (MIS 5041666),

 Αποτελέσματα 

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech