Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για το έτος 2021, για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων-θαλασσίων μέσων αναψυχής-καντινών

                                              

                                                                                        

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     

     NΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                    Ηγουμενίτσα: 28/04/2021

     ΔΗΜΟΣ   ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                             Αριθμ. Πρωτ.:   5170                                                                                                    

             ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ                  

             ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

             ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

               ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Σουλίου 3

               461 00 Ηγουμενίτσα

    Πληροφορίες : Θ. Θεοδώρου                                            

    Τηλέφωνο      :  2665361265                                   

    FAX                 :  2665361269 

    GMAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας

 

                                              Έχοντας υπόψη :

  1. Τις  διατάξεις του  Π.Δ. 270/1981, (ΦΕΚ Α΄77/30-03-1981), «Περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, (ΦΕΚ Α΄ 114/08-06-2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,(Φ.Ε.Κ. Α΄87/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  4. Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001, (ΦΕΚ 285/Α/2001), «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις »,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει άθρο 31 Ν. 4607/2019.
  5. Την υπ΄ αριθ.47458/ΕΞ2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864 τεύχος Β΄)ΚΥΑ,  «Διαδικασία  παραχώρησης, δικαιώματος  απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης  και παρόχθιας  ζώνης μεγάλων  λιμνών  και  πλεύσιμων ποταμών στους Οργανισμούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού»,  όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του Ν. 4688/24/05/2020  και την αρίθ. 56468 ΕΞ 2020 5-6-2020 ΚΥΑ, της αρίθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30603/15/05/2020 και Δ1α/ΓΠ.οικ.33475/01/06/2020, ΚΥΑ (κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 2.6.2020 έως και τις 8.6.2020 και των  εκάστοτε τροποποιήσεων.
  6. To άρθρο 13 και 14 του Ν. 4787/2021, (ΦΕΚ 44/26.3.2021 Α΄) « έκτακτες ρυθμίσεις  για την παραχώρηση  απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας  αποκλειστικά για το έτος 2021 ,λόγω πανδημίας».       
  7. Την αρίθ. 123/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγ/τσας.

             Καθορίζουμε τους όρους της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για το έτος 2021, για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων-θαλασσίων μέσων αναψυχής-καντινών  στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας όπως περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα :

Άρθρο 1.Τόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ηγουμενίτσα, ενώπιον της αρμόδιας από το νόμο επιτροπής στις 10  Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00΄ έως 10:30΄για τα πόστα ομπρελοκαθισμάτων και 10:30’ έως 11:00΄ για τα πόστα θαλασσίων μέσων αναψυχής και καντινών.

 Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Άρθρο 2. Αντικείμενο δημοπρασίας

                                    Τα προς παραχώρηση χρήσεως  τμήματα κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας, στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηγ/τσας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων-θαλασσίων μέσων αναψυχής και καντινών, όπως περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα και θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά.

                                                 ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ                                                   

                                       α) Παραλία ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ (ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΣΥΝΤΕΤΑΧΜΕΝΕΣ

Παραλία Καραβοστάσι  πόστο  1 ( 20χ25)

με στοιχεία  (Μ1-Μ2-Μ3-Μ4)

500  τ. μ.)

A/A

X

Y

Μ1

179846.333

4360784.388

Μ2

179865.422

4360790.356

Μ3

179857.962

4360814.217

Μ4

179838.873

4360808.249

Παραλία  Καραβοστάσι πόστο 2 (20χ25)

με στοιχεία Λ1-Λ2-Λ3-Λ4)

500  τ. μ.

A/A

X

Y

Λ1

179872.022

4360691.094

Λ2

179891.111

4360697.062

Λ3

179883.651

4360720.924

Λ4

179864.562

4360714.955

Παραλία  Καραβοστάσι   πόστο  3 (20χ25)

με στοιχεία  (Κ1-Κ2-Κ3-Κ4)

500  τ. μ.

A/A

X

Y

Κ1

179880.954

4360662.455

Κ2

179900.043

4360668.423

Κ3

179892.583

4360692.284

Κ4

179873.494

4360686.316

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΣΥΝΤΕΤΑΧΜΕΝΕΣ

Παραλία Καραβοστάσι  πόστο  4 ( 20χ25)

 με στοιχεία (Ι1-Ι2-Ι3-Ι4)

500  τ. μ.)

A/A

X

Y

Ι1

179889.906

4360633.822

Ι2

179908.995

4360639.790

Ι3

179901.535

4360663.651

Ι4

179882.446

4360657.683

Παραλία  Καραβοστάσι πόστο 5 (20χ25)

με στοιχεία(Θ1-Θ2-Θ3-Θ4)

500  τ. μ.

A/A

X

Y

Θ1

179903.825

4360588.343

Θ2

179922.914

4360594.311

Θ3

179915.454

4360618.172

Θ4

179896.365

4360612.204

     
       

Παραλία  Καραβοστάσι   πόστο  6 (20χ25)

με στοιχεία(Ζ1-Ζ2-Ζ3-Ζ4)

500  τ. μ.

A/A

X

Y

Ζ1

179926.929

4360496.914

Ζ2

179946.359

4360501.657

Ζ3

179940.431

4360525.944

Ζ4

179921.

001

4360521.201

Παραλία Καραβοστάσι  πόστο  7 ( 20χ25)

με στοιχεία (Ε1-Ε2-Ε3-Ε4)

500  τ. μ.)

A/A

X

Y

Ε1

179935.226

4360455.785

Ε2

179954.930

4360459.210

Ε3

179950.649

4360483.841

Ε4

179930.945

4360480.416

Παραλία  Καραβοστάσι πόστο 8 (20χ25)

με στοιχεία (Δ1-Δ2-Δ3-Δ4)

500  τ. μ.

A/A

X

Y

Δ1

179940.363

4360426.228

Δ2

179960.068

4360429.653

Δ3

179955.787

4360454.284

Δ4

179936.082

4360450.859

Παραλία  Καραβοστάσι   πόστο  9 (20χ25)

με στοιχεία (Β1-Β2-Β3-Β4)

500  τ. μ.

A/A

X

Y

Β1

179965.098

4360390.427

Β2

179945.175

4360388.671

Β3

179947.370

4360363.768

Β4

179967.293

4360365.524

Παραλία  Καραβοστάσι   πόστο  10 (20χ25)

με στοιχεία (Β1-Β2-Β3-Β4)

500  τ. μ.

A/A

X

Y

A1

179946.877

4360336.872

A2

179966.870

4360336.324

A3

179967.554

4360361.315

A4

179947.561

4360361.862

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας για κάθε πόστο  στην ανωτέρω παραλία, ορίζεται για ένα έτος στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800) €.

Β) Παραλία Αρίλλας (ομπρέλες ξαπλώστρες)

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία Αρίλλας πόστο  1 (58χ 7,5)

με στοιχεία  ( Δ1-Δ2-Δ3-Δ4-Δ5-Δ6)

434,78 μ2

   

 

Σημείο

X

Y

 

Δ1

179928.105

4362285.253

 

Δ2

179913.087

4362268.948

 

Δ3

179884.478

4362246.195

 

Δ4

179880.122

4362251.194

 

Δ5

179907.345

4362274.893

 

Δ6

179922.921

4362289.729

 

Παραλία Αρίλλας  πόστο  2 (58χ7,5)

με στοιχεία (Γ1-Γ2-Γ3-Γ4-Γ5-Γ6)

434,78 μ2

   

Σημείο

X

Y

Γ1

179984.016

4362373.718

Γ2

179976.028

4362353.040

Γ3

179957.763

4362321.378

Γ4

179951.876

4362324.429

Γ5

179968.505

4362356.464

Γ6

179977.552

4362375.981

Παραλία Αρίλλας πόστο 3 (10χ20)

Με στοιχεία (Α1-Α2-Α3-Α4-Α1)

200 μ2

   

Σημείο

X

Y

1

180011.858

4362545.905

2

180019.845

4362545.451

3

180018.426

4362520.491

4

180010.439

4362520.945

1

180011.858

4362545.905

     
     
     

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας για τα  πόστα 1 και 2  στην ανωτέρω παραλία, ορίζεται για ένα έτος, το ποσό  των χιλίων πεντακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (1.565,21) €.

Για το πόστο (3) τιμή εκκίνησης επτακόσια είκοσι ευρώ (720)€.

 

                        γ) Παραλία ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία Αγία Παρασκευή  πόστο   (50χ10)

με στοιχεία (Α1-Α2-Α3-Α4)

500 μ2

   

Σημείο

X

Y

Α1

178899.605

4366166.138

Α2

178889.670

4366164.999

Α3

178895.364

4366115.324

Α4

178905.299

4366116.463

                               Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας για κάθε πόστο  στην ανωτέρω παραλία, ορίζεται για ένα έτος στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800) €.

                                                 δ)  Παραλία Μέγα Ντράφι (ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία Μέγα Ντράφι πόστο  1 (16χ 25)

με στοιχεία  ( Α1-Α2-Α3-Α4-Α1)

400 μ2

   

 

Σημείο

X

Y

 

Α1

178455.666

4366791.827

 

Α2

178460.270

4366807.150

 

Α3

178436.328

4366814.345

 

Α4

178431.723

4368799.022

 

Α1

178455.666

4366791.827

 

     

 

Παραλία Μέγα Ντράφι πόστο  2 (20χ 20)

με στοιχεία  ( Β1-Β2-Β3-Β4-Β1)

400 μ2

   

 

Σημείο

X

Y

 

Β1

178468.864

4366806.001

 

Β2

178462.483

4366787.046

 

Β3

178481.437

4366780.664

 

Β4

178487.819

4366799.619

 

Β1

178468.864

4366806.001

 

                               Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας για κάθε πόστο στην ανωτέρω παραλία, για ένα έτος ορίζεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (1.440) € .

ε) Παραλία ΖΑΒΙΑ (ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία ΖΑΒΙΑ πόστο  1 (12χ40)

με στοιχεία  (Α-Β-Γ-Δ)

500 μ2

   

 

Σημείο

X

Y

 

Α1

176910.983

176910.983

 

Β2

176905.475

4367683.669

 

Γ3

176869.567

4367666.046

 

Δ4

176875.074

4367654.825

 

                               Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου  στην ανωτέρω παραλία, ορίζεται για ένα έτος στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800) €.

λ) Παραλία ΜΠΕΛΕ ΣΙΝΑ (ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία ΜΠΕΛΕ ΣΙΝΑ  πόστο  1 (10χ20)

με στοιχεία  (Α-Β-Γ-Δ)

200 μ2

   

 

Σημείο

X

Y

 

Α

176603.898  

4367529.951 

 

Β

176612.744

4367534.615 

 

Γ

176603.415 

4367552.307   

 

Δ

176594.570    

44367547.643    

 

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου  στην ανωτέρω παραλία, ορίζεται για ένα έτος στο ποσό  των επτακοσίων είκοσι ευρώ (720) €.

στ) Παραλία ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ (ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ πόστο  1 (10χ30)

με στοιχεία  ( Γ1-Γ2-Γ3-Γ4)

300 μ2

   

 

Σημείο

X

Y

 

Γ1

177495.681

4367391.648

 

Γ2

177498.168

4367401.334

 

Γ3

177527.225

4367393.873

 

Γ4

177524.738

4367384.188

 

Παραλία ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ πόστο  2 (21χ12)

με στοιχεία (Ζ1-Ζ2-Ζ3-Ζ4)

252 μ2

   

Σημείο

X

Y

Ζ1

177587.823

4367340.331

Ζ2

177596.196

4367348.927

Ζ3

177581.151

4367363.579

Ζ4

177572.779

4367354.982

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίζεται για ένα έτος, για το πόστο (1) το ποσό των χιλίων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (1.440) €.

Για το πόστο (2) τιμή εκκίνησης και ένα έτος χιλίων διακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (1.209,60)€.

ζ) Παραλία ΕΞΩ ΓΑΤΑ (ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία ΕΞΩ ΓΑΤΑ  πόστο  1 (10χ40)

με στοιχεία  (0-1-2-3-4-5))

400 μ2

Σημείο

X

Y

 

0

175892,59   

4376094,97  

 

1

175896,21

4376034,96  

 

2

175903,09  

4376035,23    

 

3

175898,59     

4376096,87     

 

4

175895.42

4376096.61

 

5

175892.77

4376096.35

 

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου  στην ανωτέρω παραλία, ορίζεται, ορίζεται για ένα έτος, το ποσό των χιλίων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (1.440) €.

Θ) ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΑΙΑ(ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία ΕΛΑΙΑ  πόστο  1 (20χ5)

με στοιχεία  (Α1-Α2-Α3-Α4-Α1)

200 μ2

Σημείο

X

Y

 

Α1

176982.035   

4375275.534  

 

Α2

176993.556

4375237.232  

 

Α3

176998.354  

4375238.673    

 

Α4

176986.823     

4375276.975     

 

Α1

176982.035

4375275.534

 

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία, για ένα έτος  ορίζεται το ποσό των  επτακοσίων  είκοσι ευρώ (720)€. 

Ι) Παραλία Σταυρολιμένας (ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία Σταυρολιμένας  1 (20χ5)

με στοιχεία  (Α1-Α2-Α3-Α4-Α1)

100 μ2

Σημείο

X

Y

 

Α1

179820.585   

4361857.017  

 

Α2

179809.774

4361873.843  

 

Α3

179813.980  

4361876.545    

 

Α4

179824.792     

4361859.720     

 

Α1

179820.585

4361857.017

 

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου  στην ανωτέρω παραλία, ορίζεται για ένα έτος στο ποσό των τριακοσίων εξήντα ευρώ (360)€. 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ

       α. Παραλία Αρίλλας νότια (θαλάσσια μέσα  αναψυχής 15 μ2)

Εμβαδόν: 15 τ.μ.   Αρίλλα  Τ.Κ. Πέρδικας

 
 
   

Σημείο

      X

       Y

0

179940.544

4362298.276

1

179943.133

4362302.554

2

179940.556

4362304.107

3

179937.977

4362299.829

1

179940.544

4362298276

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου  στην ανωτέρω παραλία, ορίζεται για ένα έτος στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600)€. 

β. Παραλία Αρίλλας βόρια (θαλάσσια μέσα  αναψυχής 15 μ2)

Εμβαδόν: 15 τ.μ.   Αρίλλα  Τ.Κ. Πέρδικας

 
   

Σημείο

      X

       Y

5

180015.866

4362507.154

6

180016.599

4362512.100

7

180013.632

4362512.540

8

180012.898

4362507.595

5

180015.866

4362507.154

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία, ορίζεται για ένα έτος στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600)€. 

                   β.  Παραλία  Αγία Παρασκευής (θαλάσσια μέσα αναψυχής 5 x 3 = 15 μ2)

   

Σημείο 

X

Y

1

178914.440

4366045.744

2

178918.162

4366042.405

3

178916.158

4366040.172

4

178912,437

4366043.512

 

                 

                       

 

                            Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου  στην ανωτέρω παραλία, ορίζεται για ένα έτος στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600)€.                    

 

 

                            γ . Παραλία Μέγα Άμμος στο κέντρο αυτής πόστο  15μ2

   

Σημείο

X

Y

0

177519.448

4367382.863

1

177519.448

4367386.743

2

177515.581

4367386.743

3

177515.581

4367382.863

4

177519.448

4367382.863

                                     Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου  στην ανωτέρω παραλία, ορίζεται για ένα έτος στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600)€.                    

δ. Παραλία ΑΓΚΑΛΙ  (Θαλάσσια μέσα)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία ΑΓΚΑΛΙ (5χ3)

 

15 μ2

Σημείο

X

Y

 

Α

179061.300

4365674.443  

 

Β

179061.841  

4365676.883

 

Γ

179055.983

4365678.181  

 

Δ

179055.442  

4365675.740  

 

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας για κάθε πόστο  στην ανωτέρω παραλία, ορίζεται για ένα έτος στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600)€.

                                                         ε. Παραλία ΣΤΑΥΡΟΛΙΜΕΝΑ  (Θαλάσσια μέσα)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία Σταυρολιμένα (5χ3)

 

15 μ2

   

 

Σημείο

X

Y

 

 

179821.43

4361856.91  

 

     

 

     

 

     

 

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας για κάθε πόστο  στην ανωτέρω παραλία, ορίζεται για ένα έτος στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600)€.

ε. Παραλία Μικρή ΔΕΗ  (Θαλάσσια μέσα)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ (5χ3)

 

15 μ2

   

 

Σημείο

X

Y

 

 

175237.21

4369583.20  

 

     

 

     

 

     

 

                          στ. Παραλία Καραβοστάσι  (Θαλάσσια μέσα)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία ΚAΡΑΒΟΣΤΑΣΙ (5χ3)

 

15 μ2

   

 

Σημείο

X

Y

 

 

179925.706

4360419.308  

 

 

179925.946

4360416.317

 

 

179920.962

4360415.918

 

 

179920.722

4360418.908

 

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας για κάθε πόστο στην ανωτέρω παραλία, ορίζεται για ένα έτος στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600)€.

 

 

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας για κάθε πόστο στην ανωτέρω παραλία, ορίζεται για ένα έτος στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600)€.

                                                                   ΚΑΝΤΙΝΕΣ

                 α.  Παραλία Ζάβια ανατολικά κοιτώντας την θάλασσα πόστο 15 μ2

   

Σημείο

X

Y

0

176906.700

4367671.475

1

176906.700

4367675.355

2

176902.830

4367675.355

3

176902.830

4367671.475

4

176906.700

4367671.475

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία, ορίζεται                  για ένα έτος στο ποσό εξακοσίων ευρώ (600)€.

                 

                                                β.  Παραλία Ελιά  πόστο 15 μ2

   

Σημείο

X

Y

5

177044.871

4375179.337

6

177045.181

4375182.321

7

177040.208

4375182.838

8

177039.898

4375179.854

4

177044.871

4375179.337

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία, ορίζεται                  για ένα έτος στο ποσό εξακοσίων ευρώ (600)€.

   

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει, στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα εξής δικαιολογητικά:

1) Άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, για το αντικείμενο που προτίθενται να συμμετάσχουν στην δημοπρασία  της 47458/ΕΞ2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864 τεύχος  Β΄)ΚΥΑ  .

2) Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Θα αναφέρονται το τμήμα ή τα τμήματα αιγιαλού – παραλίας για τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην Αίτηση.

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.

4) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών47458/ΕΞ2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864 τεύχος  Β΄)ΚΥΑ , τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου αιγιαλού και παραλίας, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού.

5) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγ/τσας περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

6) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, υπέρ του Δήμου Ηγ/τσας για συμμετοχή στην πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020, που πρέπει να αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου ορίου προσφοράς που έχει ορισθεί στην διακήρυξη.

7) Σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού και παραλίας για διενέργεια θαλασσίων μέσων αναψυχής (σε υποδεικνυόμενες από την παρούσα διακήρυξη θέσεις) προσκομίζεται επιπλέον : Η αίτηση ανανέωσης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιμεναρχείο και η προηγούμενη άδεια του Λιμεναρχείου. Για τα νέα πόστα, αντίγραφο της αιτήσεως χορήγησης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιμεναρχείο και το πρακτικό της Επιτροπής.

8) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, επιπλέον των προαναφερόμενων, θα πρέπει να συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης της εταιρίας (όπου απαιτείται).

γ) Πρόσφατη βεβαίωση περί μη πτώχευσης και περί μη αίτησης και θέσης σε διαδικασία για πτώχευση (εντός εξαμήνου).

δ) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγ/τσας περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Για την χρήση από καντίνα : α) αντίγραφο της άδεια λειτουργίας καντίνας ( αυτοκινούμενης ή μη) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30.7.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

9) Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, προσκομίζεται από κάθε μέλος της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας χωριστά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες στην ένωση ή κοινοπραξία συνέστησαν αυτή με σκοπό να αναλάβουν την παραχώρηση απλής χρήσης (Μίσθωση) και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Δήμου Ηγ/τσας, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρο, μέχρι την Υπογραφή της Σύμβασης. Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση, τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας θα εγγυηθούν ατομικά και εις ολόκληρο κατά τη σύναψη της οικείας σύμβασης, την καλή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγ/τσας περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

β) Επίσης, θα πρέπει να επισυνάψουν τη σύσταση κοινοπραξίας.

10) Φορολογική ενημερότητα του Συμμετέχοντα, εν ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, των μελών που αποτελούν αυτό).

Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικού ή σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι συντρέχει λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας προκήρυξης, η αντίστοιχη προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

Άρθρο 4

 Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας.

4.1. Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται στο Δήμο, μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται οριστικά η αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.

4.2. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως τους, μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη ή η επωνυμία του νομικού προσώπου. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

4.3. Για να γίνει δεκτή η πρώτη προσφορά έκαστης θέσης, πρέπει να υπερβαίνει κατά 5% τον ελάχιστο όρο προσφοράς (τιμή εκκίνησης) και κάθε αντιπροσφορά ανώτερη κατά 100 ευρώ το ελάχιστο από την αμέσως προηγούμενη προσφορά.

4.4. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια το συμφωνητικό και θα είναι εξ’ ολοκλήρου αλληλέγγυος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Επίσης, τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά το δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

 

Άρθρο 5

 Δικαίωμα αποζημίωσης.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσής του πριν την έγκριση ή μη των πρακτικών της δημοπρασίας από αρμόδια Επιτροπή. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο ή το Δημόσιο για τυχόν βλάβη στο χώρο από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα κλπ., η λόγω μη δεδουλευμένου μισθώματος. 

 

Άρθρο 6

 Υπογραφή σύμβασης.

7.1. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας η αρμόδια επιτροπή ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Ν. Θεσπρωτίας  , για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος μισθώματος και τα στοιχεία του πλειοδότη. Εντός εύλογου χρόνου, ενημερώνει τον εκάστοτε τελευταίο πλειοδότη, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του στο Δημαρχείο προκειμένου να παραλάβει το οίκοθεν σημείωμα και να ολοκληρώσει τη διαδικασία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών.  Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών από τους πλειοδοτούντες:

1) Πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του ως άνω αναφερόμενου ποσοστού 40% υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (πλέον 3,6% χαρτοσήμου).

2) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των Όρων της Σύμβασης αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Π&Δ., υπέρ του Δήμου, που πρέπει να αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου με το ένα έκτο (1/6) του μισθώματος που επιτεύχθηκε. Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία του Ν. Θεσπρωτίας   αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Κτηματική Υπηρεσία του Ν. Θεσπρωτίας   , σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Επίσης, στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο: 1) σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014, όπου δεν υφίσταται καθορισμένος αιγιαλός, 2) σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., 3) σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται. Μόνο μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και την προσυπογραφή του από τον Προϊστάμενο της Κτηματική Υπηρεσία του Ν. Θεσπρωτίας , ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής μαζί με τα 3 αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επί των ανωτέρω, οι αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις Δημόσιας Περιουσίας υποχρεούνται να προβούν σε αυτοψία και να λαμβάνουν άμεσα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας της κοινόχρηστης Δημόσιας Περιουσίας.

7.2. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη και μη υπογραφής του οριστικού μισθωτηρίου συμβολαίου, ο πλειοδότης κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και καταπίπτει εις βάρος του η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. Επίσης, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του, δύναται να υποστούν τις κυρώσεις των άρθρων 57-59 του Δ/τος 11/12.11.1929 «Περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων» όπως ισχύουν (αναπλειστηριασμός σε βάρος τους).

 

 

Άρθρο 7

 Καταβολή Μισθώματος.

8.1. Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό 30% επί του συνολικού μισθώματος (πλέον 3,6% χαρτοσήμου) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

8.2. Το υπόλοιπο 70% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Δήμου για το 2021, καταβάλλεται εφ άπαξ με την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης, με όλες τις σε βάρος του Μισθωτή συνέπειες, η σύμβαση λύεται μονομερώς και δύναται να εκμισθωθεί εκ νέου το συγκεκριμένο τμήμα αιγιαλού. 

 

   Άρθρο 8

 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των Όρων της Σύμβασης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των Όρων της Σύμβασης σε ισχύ έως την 31.12.2021, ποσού ίσου με το ένα έκτο (1/6) του μισθώματος που επιτεύχθηκε, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης, την ολοσχερή εξόφληση του ενοικίου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη μίσθωση. Ο Δήμος δύναται να προβεί σε κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης σε κάθε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης που θα υπογραφεί με τον πλειοδότη, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως βασικοί και ουσιώδεις και παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

 

 

 

 

Άρθρο 9

 Πρόσθετοι όροι για θαλάσσια σπορ και τροχήλατων καντινών.

Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης του αιγιαλού για τη διενέργεια θαλάσσιων μέσων αναψυχής θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις του άρθρου 14,της 47458/ΕΞ2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864 τεύχος  Β΄)ΚΥΑ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα. Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ.. Οι καντίνες που θα λειτουργούν στον παραχωρούμενο χώρο θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί το Υπουργείο Υγείας. 

Άρθρο 10

 Διάρκεια παραχώρησης.

Η παραχώρηση αρχίζει με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου, του μισθωτή και την προσυπογραφή του από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Ν. Θεσπρωτίας   και λήγει στις 31.12.2020. Με την πάροδο του χρόνου λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον αιγιαλό και την παραλία, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 

 

Άρθρο 11

 Υποχρεώσεις μισθωτή.

.    Ο Χρήστης υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις  των διατάξεων των άρθρων της υπ΄ αριθμ. 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β΄) ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα «Απευθείας  παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας - όχθης  και παρόχθιας  ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού».

β) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων και των διερχομένων στον παραχωρούμενο χώρο.

γ) Οφείλουν να τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της ανωτέρω ΚΥΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ». ια) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 5 (γ) και 5(δ) του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, ο υπερού δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμα του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, που να αφορά την έκταση που του παραχωρήθηκε.

δ ) Να τηρούν όλους τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας,(των αρίθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30603/15/05/2020 και της αρίθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33475/01/06/2020, ΚΥΑ) προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 2.6.2020 έως και τις 8.6.2020 και την εκάστοτε τροποποίηση της.

ε) Μετά το τέλος της χρήσης (λήξη της συμβατικής σχέσης) οι κοινόχρηστοι χώροι θα πρέπει να επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, αφαιρουμένων όλων των ειδών που έχουν τοποθετηθεί κατά τη χρήση.

11.1. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει το χώρο του αιγιαλού και της παραλίας σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας τον απέναντι σε κάθε καταπάτηση που αλλοιώνει τη φυσική γεωμορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία του αιγιαλού και γενικά να διατηρεί το χώρο σε άριστη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας, υγιεινής και αισθητικής κ.λ.π., καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

11.2. Η προστασία, φροντίδα και συντήρηση του τυχόν υφισταμένου πρασίνου εντός του παραχωρούμενου χώρου.

11.3. Επίσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το χώρο του αιγιαλού και της παραλίας αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη και στην 47458/ΕΞ2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864 τεύχος  Β΄)ΚΥΑ , ώστε να μην αναιρείται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας και να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία των λουομένων προς τη θάλασσα.

11.4. Η μέγιστη κάλυψη χρήσης του αιγιαλού ή της παραλίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του παραχωρούμενου χώρου, προκειμένου να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων από την ακτογραμμή, για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

11.5. Υποχρεούται ακόμη, να εφαρμόζει όλα τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές για την προστασία των λουομένων, αναλαμβάνοντας τις σχετικές δαπάνες.

11.6. Κάθε ευθύνη που προέρχεται από την εκμετάλλευση της κάθε παραλίας ή μέρος αυτής βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το μισθωτή αυτής. Ο Δήμος ή το Δημόσιο δεν ευθύνεται έναντι του Μισθωτή για τυχόν νόμιμη απαγόρευση ή περιορισμό της χρήσης ή εν γένει εκμετάλλευσης του αιγιαλού και της παραλίας για οποιονδήποτε λόγο και η καταβολή του μισθώματος είναι ανεξάρτητη.

11.7. Για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τα θαλάσσια σπορ ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί το Γενικού Κανονισμού Λιμένα και των οριζομένων στο συνημμένο παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών της 47458/ΕΞ2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864 τεύχος  Β΄)ΚΥΑ  .

11.8. Ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των οργάνων του Δήμου και του Δημοσίου. Για κάθε παράβαση των όρων της παρούσας, ο Δήμος ή το Δημόσιο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς την παρέμβαση των δικαστηρίων.

11.9 Ο μισθωτής οφείλει να παραδώσει τους κοινόχρηστους χώρους στην αρχική τους κατάσταση μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης, εφόσον δεν έχει συναφθεί νέα.

 

Άρθρο 12

 Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση – Λοιπές απαγορεύσεις.

12.1. Απαγορεύεται αυστηρά η υπεκμίσθωση μερική ή ολική, η σιωπηρή αναμίσθωση, ως και η με οποιοδήποτε τρόπο και υπό οποιαδήποτε μορφή μεταβίβαση από το μισθωτή σε τρίτο, μέρους ή όλου του χώρου του αιγιαλού και της παραλίας.

12.2. Απαγορεύεται η εγκατάσταση τρίτων στον χώρο.

12.3. Δεν επιτρέπεται η διέλευση οποιουδήποτε τροχοφόρου δια μέσου της παραλίας.

12.4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στο δημόσιο χώρο. Η παραγόμενη στάθμη θορύβου από μουσική ή σχετικές χρήσεις οφείλει να μην ξεπερνάει τα 50 ντεσιμπέλ σε οποιοδήποτε σημείο της παραχωρούμενης επιφάνειας. 

 

 

Άρθρο 13

 Ευθύνη Δήμου Ηγ/τσας - Δημοσίου.

Ο Δήμος Ηγ/τσας και το Δημόσιο δεν ευθύνονται έναντι του Μισθωτή για τυχόν ελαττώματα του παραχωρούμενου χώρου αιγιαλού και παραλίας, ούτε υποχρεούται να εγκαταστήσουν το μισθωτή. Επίσης, δεν ευθύνονται έναντι του μισθωτή ούτε υποχρεούνται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου, ή χωρίς υπαιτιότητα του εκμισθωτή ή λόγω βλάβης από θεομηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία, μετά την κατακύρωση. Επιπλέον, ο Δήμος και το Δημόσιο ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση φέρουν αναφορικά με την ύπαρξη οποιασδήποτε άδειας λειτουργίας απαιτείται επιπλέον για διενέργεια θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή λειτουργία καντίνας, η ύπαρξη των οποίων αποτελεί υποχρέωση του εκάστοτε μισθωτή. 

Άρθρο 14

 Λύση της Σύμβασης - Ανάκληση παραχώρησης.

 

14.1. Η σύμβαση λύεται κανονικά με τη λήξη του συμβατικά ορισμένου χρόνου ισχύος της.

14.2. Πριν από τη συμβατική λήξη του χρόνου διαρκείας της, η σύμβαση λύεται:

α. Σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο).

β. Σε περίπτωση κήρυξης του Μισθωτή σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση ή θέση αυτού σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε περίπτωση παύσης εργασιών του.

γ. Στις περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης για λόγους που προβλέπονται σε όρους της σύμβασης, της 47458/ΕΞ2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864 τεύχος  Β΄)ΚΥΑ , τις διατάξεις του Α.Κ., του Ν. 2971/20001 ή άλλων νόμων. Η ανάκληση της παραχώρησης συνεπάγεται αυτοδικαίως και την ανάκληση όλων των παραχωρήσεων που έχουν συντελεστεί βάσει αυτής και ο εκάστοτε παραχωρησιούχος υποχρεούται να εγκαταλείψει άμεσα τη χρήση, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης.

14.3. Α) Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κατασκευής λιμενικών έργων.

Β) Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται με την παρούσα απόφαση και το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001, συνεπάγεται η λήψη όλων των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων κατά παντός υπευθύνου.

Γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεως των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως ισχύει, της 47458/ΕΞ2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864 τεύχος  Β΄)ΚΥΑ , καθώς και εν γένει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στους παραχωρούμενους χώρους ανακαλείται η παραχώρηση με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποδίδονται τα εισπραχθέντα μισθώματα αλλά και τα τυχόν προς είσπραξη μισθώματα υπέρ του Δημοσίου.

                                                                                    Άρθρο 15

                                                                 Επανάληψη της δημοπρασίας.

        Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου όταν, (α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την  Οικονομική Επιτροπή  λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας, (β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το κατακυρωθέν ποσό, το οποίο δύναται να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

 Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν επαναληφθεί η δημοπρασία ,ο πλειοδότης ο οποίος κλήθηκε και δεν προσήλθε  εμπρόθεσμα να υπογράψει την σύμβαση ,με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας προσελεύσεως ενέχεται εις ολόκληρο με τον εγγυητή του στην καταβολή προς τον Δήμο ποινικής ρήτρας, ίσης με το ποσό  του μισθώματος που επιτεύχθηκε στην δημοπρασία ,ανεξάρτητα από το εάν έκανε ή όχι χρήση του μισθίου. 

Άρθρο 16

 Λοιποί όροι.

16.1. Η αρμόδια Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει το χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού, να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στον πλειοδότη, εφόσον η προσφορά του κρίνεται ασύμφορη, να ματαιώσει οριστικά τον διαγωνισμό ή να επαναλάβει το διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του πλειοδότη και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι από τη συμμετοχή τους και μόνο σε αυτόν δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δήμου.

16.2. Ο Δήμος μέσω των εντεταλμένων οργάνων του έχει υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να ενημερώνουν άμεσα τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας, προκειμένου αυτές να προβαίνουν στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

16.3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, σε κάθε φάση της διαδικασίας του, συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο υποψήφιος έχει μελετήσει την παρούσα προκήρυξη και ανεπιφύλακτα την αποδέχεται και αναλαμβάνει να εκτελέσει τους όρους αυτής. Παράλειψη του υποψηφίου για την πλήρη ενημέρωση του και τη συλλογή κάθε πληροφορίας και ελέγχου κάθε στοιχείου που αφορά τους όρους του παρόντος, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις μετέπειτα συμβατικές του υποχρεώσεις.

16.4. Οι διατάξεις του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α’ 285/19.12.2001) και της 47458/ΕΞ2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864 τεύχος  Β΄)ΚΥΑ ισχύουν σε περίπτωση αμφιβολιών, έναντι οποιουδήποτε όρου ή διάταξης της παρούσας διακήρυξης. 

Άρθρο 17

 Δημοσίευση Διακήρυξης.

Ολόκληρη η διακήρυξη της δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Περίληψή της θα δημοσιευθεί στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», μία τοπική εφημερίδα και θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Ηγ/τσας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων και της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας τουλάχιστον δέκα  ημέρες , πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας.  

Άρθρο 19

 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στο Δημαρχείο Ηγ/τσας (τηλ. 2665361267 και 2665361265), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 - 14.00 ή από την ιστοσελίδα www.igoumenitsa.gr . Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη μέρα των δημοπρασιών. 

                                                                        ‘Αρθρο 20

                                                           Διάρκεια παραχώρησης

  Η  διάρκεια  της παραχώρησης χρήσεως ορίζεται από την επόμενη της υπογραφής  της σύμβασης και λήγει την 31/12/2021, οπότε και ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τον παραχωρηθέντα χώρο.

                                                               Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                               Ελευθέριος Κώστας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech