Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 14 § 2 περ.iε του ν.2190/94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 14 § 2 περ.iε του ν.2190/94

Κλικ Εδώ!

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech