Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προσωρινά αποτελέσματα της αριθ. πρωτ. 10410/12-8-2021 Προκήρυξης - Σχολικών Καθαριστών

Προσωρινός πίνακας κατάταξης της αριθ. πρωτ. 10410/12-8-2021 Προκήρυξης.

Πίνακας απορριπτέων της αριθ. πρωτ. 10410/12-8-2021 Προκήρυξης.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών (25 & 26/8/2021) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-services του Δήμου Ηγουμενίτσας στην διεύθυνση: https://eservices.igoumenitsa.gr/ (Κατηγορία Αιτήσεων: Διαχείριση Προσωπικού -> Κατηγορία Αιτήσεων: Υποβολή Αντιρρήσεων).

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech