Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Mειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

       
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληρ.:Ευτυχία Νικολοπούλου

Δ/νση:Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, 461.00

Τηλ.:2665361255,    Fax: 2665029119

   http://www.igoumenitsa.gr

  e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 
 

 

Ηγουμενίτσα, 11/07/2022

Αρ. Πρωτ. : 11993

 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 Προκηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται στην ΔΚ Ηγουμενίτσας και συγκεκριμένα στην περιοχή που να περικλείεται από τις οδούς  Σουλίου – Κύπρου - 23ης Φεβρουαρίου, Εθνικής Αντιστάσεως – Δ. Σκυλοσόφου – Γράμμου – Πατριάχου Αθηναγόρα - Σουλίου.

Να είναι ισόγειο οίκημα συνολικού εμβαδού  τουλάχιστον ενενήντα  (90) τ.μ., με δύο (2) αίθουσες, τουλάχιστον ένα (1) βοηθητικό χώρο, τουλάχιστον τρεις  (3) τουαλέτες,  καθώς και ύπαρξη ικανοποιητικού αύλειου χώρου.

Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης ορίζεται για τρία (3) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας την αίτηση και τα δικαιολογητικά έως και τις 28/07/2022, ημέρα Πέμπτη. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα), υπόψη της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής. Η Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής θα αποστείλει τα δικαιολογητικά στην αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας του ακινήτου, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων, περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Στη συνέχεια θα οριστεί ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας στην οποία θα καλεστούν με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. Η αναλυτική διακήρυξη διατίθεται από το Γραφείο Παιδείας του Δήμου Ηγουμενίτσας(Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, στο 2ο όροφο), τηλ.: 2665361255 ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας, http://www.igoumenitsa.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Πληρ.: Ευτυχία Νικολοπούλου

Δ/νση:Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 461.00

Τηλ.:  2665361255,   Fax: 2665029119

http://www.igoumenitsa.gr

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

1)  τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30.3.1981 Τ.Α’) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων,

2)  τις διατάξεις της παρ. 6, άρθρου 18 του Ν. 3467/2006(ΦΕΚ 128/Α΄/21-06-2006), της περ. 14 παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) και του άρθρου 44 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-04-2014), περί συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας,

3)  τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006), «Μίσθωση ακινήτων από τους Δήμους και τις Κοινότητες»,

4) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), «Οικονομική επιτροπή-Αρμοδιότητες».

5) τις διατάξεις του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/28-03-2003) περί μισθώσεων καθώς και την ΠΟΛ. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1086/2003,

6) τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 37237/ΣΤ1/02-04-2007 «Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας & επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων» (ΦΕΚ 635/Β΄/27-04-2007),

7)  την υπ’ αρ. 88/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας περί έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας,

8)  την υπ’ αρ. 697/2021 απόφαση Δημάρχου Ηγουμενίτσας για την συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας.

9) την υπ’ αρ. 16/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας για την συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για μισθώσεις ακινήτων.

10) Την υπ’ αριθ. 239/2022 Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής, περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Mειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Ηγουμενίτσας, για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας  και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.                                                  

Άρθρο 1ο : Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας τα δικαιολογητικά συμμετοχής από τις 14/07/2022, ημέρα Πέμπτη έως και τις 28/07/2022, ημέρα Πέμπτη (λήξη επίδοσης δικαιολογητικών). Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας υπόψη Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Η  Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής θα αποστείλει τις προσφορές στην αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και συντάσσει πρακτικό. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Το πρακτικό καταλληλότητας, κοινοποιείται  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν έγγραφη αποδοχή των όρων του πρακτικού.

Στη συνέχεια ο δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών του Δήμου Ηγουμενίτσας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

 

Άρθρο 2ο  Περιγραφή του μισθίου 

 

 Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-  Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται στην ΔΚ Ηγουμενίτσας και συγκεκριμένα στην περιοχή που να περικλείεται από τις οδούς  Σουλίου – Κύπρου - 23ης Φεβρουαρίου, Εθνικής Αντιστάσεως – Δ. Σκυλοσόφου – Γράμμου – Πατριάχου Αθηναγόρα - Σουλίου.

-  Να είναι ισόγειο οίκημα συνολικού εμβαδού  τουλάχιστον ενενήντα  (90) τ.μ., με δύο (2) αίθουσες, τουλάχιστον ένα (1) βοηθητικό χώρο (κουζινάκι), τουλάχιστον τρεις  (3) τουαλέτες, (δύο για χρήση από  τα νήπια μία για το προσωπικό ), καθώς και ύπαρξη ικανοποιητικού αύλειου χώρου.

-  Να έχει  πλήρη  ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση.

-  Να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας   και επιλογής χώρων  για στέγαση Σχολικών μονάδων   όπως αυτά καθορίζονται στην  με αριθ. 37237/ΣΤ1/02.04.2007 υπουργική απόφαση  του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Άρθρο 3ο Ποσό έναρξης μειοδοσίας

 Το ποσό επί του οποίου μπορούν να μειοδοτούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα καθορίζεται σε πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά το τετραγωνικό  μέτρο  (5,80 €/Μ2)  ανά μήνα.

 

Άρθρο 4ο  Δικαιολογητικά συμμετοχής  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν  επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, Αίτηση συμμετοχής πρωτοκολλημένη (εκτός φακέλου),

Η αίτηση, θα συνοδεύεται με τον Κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
  2. Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου, ότι ο προσφερόμενος για εκμίσθωση χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος κύριας χρήσης - εκπαιδευτήριο και ότι ο προσφέρων αποδέχεται την χρησιμοποίηση του χώρου, ως χώρου κύριας χρήσης - εκπαιδευτηρίου και ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν και έγκρισης του αποτελέσματος αυτής από τους αρμόδιους φορείς θα αναλάβει την αλλαγή της χρήσης του ακινήτου σε εκπαιδευτήριο όπου κριθεί αναγκαίο από την Επιτροπή Καταλληλότητας.

γ) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου)  για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου και μελέτη στατικότητας πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει.

δ) Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.

ε)  Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.

στ) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας σε αυτόν και έγκρισης του αποτελέσματος αυτής από τους αρμόδιους φορείς: να εκτελέσει με δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθμίσεις και εργασίες απαιτούνται για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου (σύμφωνα με τους όρους του πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας).

η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), από την οποία να προκύπτει ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.

θ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιμο κατά τη γνώμη του προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, καθώς κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη μισθωτική του αξία ( π.χ. πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4122/2013 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών).

 

Άρθρο 5ο Τρόπος σύνταξης και επίδοσης δικαιολογητικών

Οι φάκελοι (συνοδευόμενοι από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου) θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηγουμενίτσας  υπόψη της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, σφραγισμένοι, οι οποίοι θα γράφουν απ’ έξω το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία επικοινωνίας του καθώς και τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, ημερομηνία και αριθμός πρωτοκόλλου).

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:

α) Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφο, μεσόστιχα, παρεμβολές κενά, συγκοπές και συντμήσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους τιμές ή την ταυτότητα των εκμισθωτών.

β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκμισθωτή.

γ) Να είναι σαφή και πλήρη.

Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της 1ης φάσης του διαγωνισμού, από την Επιτροπή Καταλληλότητας,  θα κληθούν εγγράφως, να προσέλθουν για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό για την οικονομική προσφορά ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού. Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα πρέπει να παρευρεθούν αυτοπροσώπως, ή εφόσον πρόκειται για εταιρεία, προκειμένου μεν για προσωπικές εταιρείες ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, για δε κεφαλαιουχικές εξουσιοδοτημένο άτομο με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας την οποία, επί ποινή αποκλεισμού, θα προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την πρόσκληση.

Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν την οικονομική προσφορά προφορικά κατ’ αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισμού, κατά σειρά της ως άνω εκφωνήσεως, με το ονοματεπώνυμό τους.

 

Άρθρο 6ο Διάρκεια Μίσθωσης  

Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης ορίζεται για τρία έτη (3) αρχομένης από της ημέρας εγκατάστασης της σχολικής μονάδας στο ακίνητο η οποία θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας που θα εγκατασταθεί σε αυτό. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί με νεώτερη συμφωνία για άλλα τρία έτη (3), όπως επίσης μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της οριζόμενης διάρκειας της μίσθωσης, με νεότερη συμφωνία και των δύο μερών.

Σιωπηρή αναμίσθωση δεν επιτρέπεται.            

 

Άρθρο 7ο  Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο αναδειχθείς μειοδότης ουδεμία αξίωση αποκτά ή δικαίωμα για αποζημίωση  :

α. από την μη έγκριση των πρακτικών από την Οικονομική Επιτροπή.

β. Σε όλες τις περιπτώσεις  που αναφέρονται αναλυτικά  στο άρθρο 10  της παρούσας.  

 

Άρθρο  8ο  Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος – Αναπροσαρμογή  

Ο μισθωτής θα καταβάλει το μίσθωμα ανά τρίμηνο και στο τέλος κάθε τριμηνίας. (βλ. Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 79/2010) με χρηματικό ένταλμα πληρωμής επ’ ονόματι του εκμισθωτή του ακινήτου, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει.

Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:

Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%, το οποίο υπολογίζεται επί του μισθώματος και βαρύνει τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής προσκομίσει βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το μίσθωμα, δε γίνεται κράτηση χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. (Εγκ.Υπ.Οικ. ΑΠ 1538/358/1987).

Το μίσθωμα δύναται να αναπροσαρμοστεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.

 

Άρθρο 9ο   Έγκριση πρακτικών                                                           

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίνεται από την  Οικονομική  Επιτροπή επιφυλασσομένου του δικαιώματος προκρίσεως μεγαλύτερης προσφοράς  εφόσον κατά τη γνώμη της το προσφερόμενο ακίνητο  είναι καταλληλότερο για το σκοπό τον οποίο προορίζεται, λόγω  θέσεως και εύκολης πρόσβασης. Το πρακτικό της δημοπρασίας καθώς και η απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες.

 

Άρθρο 10ο  Σύμβαση 

Εφόσον ο τελευταίος μειοδότης εκπληρώσει όλους τους όρους του Πρακτικού καταλληλότητας (στη προθεσμία που θα ορίσει η Οικονομική Επιτροπή), που διαπιστώνεται και επιβεβαιώνεται από την Επιτροπή καταλληλότητας, οφείλει να προσέλθει για την σύναψη της οικείας σύμβασης άλλως ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του ενεχομένου για την επιπλέον διαφορά του νέου μισθώματος από αυτό της προτέρας δημοπρασίας.

Ο Δήμος, ως μισθωτής, μπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή, σε μονομερή λύση της σύμβασης, εάν:

(α) Καταργηθεί η στεγαζόμενη σχολική μονάδα εν όλω ή εν μέρει ή επεκταθεί έτσι ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της,

(β) Μεταφερθεί η στεγαζόμενη σχολική μονάδα σε ιδιόκτητο ακίνητο,

(γ) Προσφερθεί σε αυτή, από τρίτο, η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης,

(δ) Αναδιαρθρωθεί η στεγαζόμενη σχολική μονάδα, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ούτως ώστε το ακίνητο να μην εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής ή να μην είναι απαραίτητο,

(ε) Μεταφερθεί σε άλλο μέρος, η εγκατεστημένη στο ακίνητο σχολική μονάδα, έστω και προσωρινά,

(στ) Ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας.

Σε περίπτωση μεταφοράς μέρους της στεγαζόμενης σχολικής μονάδας μπορεί, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, να γίνεται ανάλογη μείωση του μισθώματος μέχρι τη λήξη της κύριας σύμβασης.

Για τη λύση της σύμβασης σύμφωνα με τα παραπάνω, εκδίδεται από το Δήμαρχο απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης, ύστερα από γνωμοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία συντάσσεται με βάσει το σχετικό έγγραφο αίτημα της στεγασμένης σχολικής μονάδας και σύμφωνη  γνώμη της Προϊσταμένης αυτής αρχής. Η απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης κοινοποιείται στον εκμισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα αποτελέσματα της τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά την κοινοποίηση της. Από την ημερομηνία αυτή παύει κάθε υποχρέωση του Δήμου για καταβολή μισθωμάτων.

 

Άρθρο 11ο  Υποχρεώσεις εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) 

Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) οφείλει να έχει ασφαλισμένο το οίκημα (μίσθιο) κατά του πυρός, διαφορετικά ο Δήμος, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, για τυχόν ζημιές, που μπορεί να προξενηθούν στο μίσθιο, από εκδήλωση πυρκαγιάς.

Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει όλες τις δαπάνες που αφορούν τις εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ύδρευσης, τοποθέτησης πυρασφάλειας, ασφάλειας, καλύπτοντας τους όρους υγιεινής, τις δαπάνες εγκατάστασης ηλεκτρικών κουδουνιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου και να παραδώσει το μίσθιο έτοιμο και κατάλληλο για χρήση μέσα στην ορισθείσα προθεσμία.

Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει με δικά του έξοδα όλες τις εργασίες, που αφορούν τη σύνδεση με τα δίκτυα αποχέτευσης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να προβαίνει σε όλες τις δαπάνες εκκενώσεως βόθρων, οπόταν αυτό είναι αναγκαίο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, καθώς επίσης και στις απαραίτητες επισκευές στο ακίνητο και να επανορθώσει τις φθορές που προέρχονται από τη συνηθισμένη χρήση του ακινήτου (μίσθιου), μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγαζόμενη σχολική μονάδα.

Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί: (α) Σε διακοπή της καταβολής των μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των εργασιών από τον εκμισθωτή, (β) Σε μονομερή λύση της σύμβασης και την μίσθωση άλλου ακινήτου, σε βάρος του εκμισθωτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, (γ) Σε εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής του ακινήτου, σε βάρος του εκμισθωτή, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση – βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

 Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) έχει υποχρέωση να παραδώσει το οίκημα στη χρήση του Δήμου, έτοιμο και κατάλληλο μέσα στη προθεσμία που θα ορίσει η Οικονομική Επιτροπή και μετά την εκτέλεση όλων των τυχόν υποδειχθεισών επισκευών και διαρρυθμίσεων και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, του πρακτικού καταλληλότητας, της απόφασης έγκρισης και της σύμβασης της μίσθωσης. Σε αντίθετη περίπτωση ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Η παραλαβή του ακινήτου (μισθίου) από τον Δήμο καθώς και η παράδοση του στον εκμισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης, ενεργείται από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, αφού συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής. Ο εκμισθωτής καλείται από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στην παραλαβή ή στην παράδοση του ακινήτου (μισθίου), αν αρνηθεί δε, να προσέλθει συντάσσεται Πρωτόκολλο από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται σε αυτόν με απόδειξη.

Η με Πρωτόκολλο παραλαβή του ακινήτου (μισθίου) από τον Προϊστάμενο, δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή της ευθύνης για ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώματα του μισθίου.

Εάν το ακίνητο (μίσθιο) κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση, κ.λ.π. άλλου προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, κ.λπ., θεωρούμενου αυτού εφεξής ως εκμισθωτή.

Στον τελευταίο εκμισθωτή καταβάλλονται από το Δήμο τα μισθώματα, χωρίς καμιά άλλη διατύπωση, από τότε που κοινοποιείται νόμιμα σε αυτόν ο οικείος νόμιμος τίτλος βάσει του οποίου κατέστη αυτός νομέας, επικαρπωτής, χρήστης, κ.λ.π., νομίμως μεταγεγραμμένος, εφόσον αυτός χρήζει κατά νόμο μεταγραφής ή τα δικαιολογητικά σε περίπτωση μη ύπαρξης τίτλου κτήσης που αναγράφονται στο άρθρο 3, περ. 4, εδ. δ του παρόντος (τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας, ο οποίος φροντίζει για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες).

 

Άρθρο 12ο   Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 6 του Π.Δ. 270/81.

 

Άρθρο 13ο  Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Α.   Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται  ημέρες εργάσιμες, Διεύθυνση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα, στο 2ο όροφο, Πληροφορίες: Ευτυχία Νικολοπούλου, Τηλέφωνο: 2665361255 FAX: 2665029119 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας http://www.igoumenitsa.gr      Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση

Β.  Περίληψη της διακήρυξης με φροντίδα του  Δημάρχου  : θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του  δημοτικού καταστήματος Ηγουμενίτσας και θα δημοσιευθεί μία φορά σε μια εφημερίδα η οποία εκδίδεται στην πόλη μας,  τα δε έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και της σύνταξης του μισθωτηρίου συμβολαίου θα βαρύνουν τον μισθωτή.

 

                                            

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech