Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023, ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ-ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΚΑΝΤΙΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Ηγουμενίτσα: 04/05/2023

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.:  9322

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ταχ. Κώδικας: 461 00 Ηγουμενίτσα

Πληροφορίες : Ρίζος Μιλτιάδης                                                         

Τηλέφωνο      :  2665361267          

                                                                     ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει πλειοδοτικό και προφορικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων - θαλασσίων μέσων αναψυχής - καντινών, όπως περιγράφονται  παρακάτω  και θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά.                                                       

  ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

                                       α) Παραλία ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ (ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΣΥΝΤΕΤΑΧΜΕΝΕΣ

Παραλία Καραβοστάσι  πόστο  1 ( 20χ25)

με στοιχεία  (Μ1-Μ2-Μ3-Μ4)

500  τ. μ.)

A/A

X

Y

Μ1

179846.333

4360784.388

Μ2

179865.422

4360790.356

Μ3

179857.962

4360814.217

Μ4

179838.873

4360808.249

Παραλία  Καραβοστάσι πόστο 2 (20χ25)

με στοιχεία Λ1-Λ2-Λ3-Λ4)

500  τ. μ.

A/A

X

Y

Λ1

179872.022

4360691.094

Λ2

179891.111

4360697.062

Λ3

179883.651

4360720.924

Λ4

179864.562

4360714.955

Παραλία  Καραβοστάσι   πόστο  3 (20χ25)

με στοιχεία  (Κ1-Κ2-Κ3-Κ4)

500  τ. μ.

A/A

X

Y

Κ1

179880.954

4360662.455

Κ2

179900.043

4360668.423

Κ3

179892.583

4360692.284

Κ4

179873.494

4360686.316

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΣΥΝΤΕΤΑΧΜΕΝΕΣ

Παραλία Καραβοστάσι  πόστο  4 ( 20χ25)

 με στοιχεία (Ι1-Ι2-Ι3-Ι4)

500  τ. μ.)

A/A

X

Y

Ι1

179889.906

4360633.822

Ι2

179908.995

4360639.790

Ι3

179901.535

4360663.651

Ι4

179882.446

4360657.683

Παραλία  Καραβοστάσι πόστο 5 (20χ25)

με στοιχεία(Θ1-Θ2-Θ3-Θ4)

500  τ. μ.

A/A

X

Y

Θ1

179903.825

4360588.343

Θ2

179922.914

4360594.311

Θ3

179915.454

4360618.172

Θ4

179896.365

4360612.204

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραλία  Καραβοστάσι   πόστο  6 (20χ25)

με στοιχεία(Ζ1-Ζ2-Ζ3-Ζ4)

500  τ. μ.

A/A

X

Y

Ζ1

179926.929

4360496.914

Ζ2

179946.359

4360501.657

Ζ3

179940.431

4360525.944

Ζ4

179921.001

4360521.201

Παραλία Καραβοστάσι  πόστο  7 ( 20χ25)

με στοιχεία (Ε1-Ε2-Ε3-Ε4)

500  τ. μ.)

A/A

X

Y

Ε1

179935.226

4360455.785

Ε2

179954.930

4360459.210

Ε3

179950.649

4360483.841

Ε4

179930.945

4360480.416

Παραλία  Καραβοστάσι πόστο 8 (20χ25)

με στοιχεία (Δ1-Δ2-Δ3-Δ4)

500  τ. μ.

A/A

X

Y

Δ1

179940.363

4360426.228

Δ2

179960.068

4360429.653

Δ3

179955.787

4360454.284

Δ4

179936.082

4360450.859

Παραλία  Καραβοστάσι   πόστο  9 (20χ25)

με στοιχεία (Β1-Β2-Β3-Β4)

500  τ. μ.

A/A

X

Y

Β1

179965.098

4360390.427

Β2

179945.175

4360388.671

Β3

179947.370

4360363.768

Β4

179967.293

4360365.524

Παραλία  Καραβοστάσι   πόστο  10 (20χ25)

με στοιχεία (Γ1-Γ2-Γ3-Γ4)

500  τ. μ.

A/A

X

Y

A1

179946.877

4360336.872

A2

179966.870

4360336.324

A3

    179967.554

4360361.315

A4

179947.561

4360361.862

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΣΥΝΤΕΤΑΧΜΕΝΕΣ

Παραλία Καραβοστάσι  πόστο  11 ( 15χ20)

με στοιχεία  (Π1-Π2-Π3-Π4)

300  τ. μ.)

A/A

X

Y

Π1

179822.239

4360861.006

Π2

179836.467

4360865.756

Π3

179842.800

4360846.786

Π4

179828.572

4360842.035

Π1

179822.239

7360861.006

 

 

 

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας για κάθε πόστο στην ανωτέρω παραλία, ορίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000) € για τρία (3) έτη.

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας για το πόστο Π στην ανωτέρω παραλία, ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακόσιων (5.400) €. για τρία (3) έτη.

 

 

 

 

Β) Παραλία Αρίλλας (ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία Αρίλλας πόστο  1 (58χ 7,5)

με στοιχεία  ( Δ1-Δ2-Δ3-Δ4-Δ5-Δ6)

434,78 μ2

 

 

Σημείο

X

Y

Δ1

179928.105

4362285.253

Δ2

179913.087

4362268.948

Δ3

179884.478

4362246.195

Δ4

179880.122

4362251.194

Δ5

179907.345

4362274.893

Δ6

179922.921

4362289.729

Παραλία Αρίλλας  πόστο  2 (58χ7,5)

με στοιχεία (Γ1-Γ2-Γ3-Γ4-Γ5-Γ6)

434,78 μ2

 

 

Σημείο

X

Y

Γ1

179984.016

4362373.718

Γ2

179976.028

4362353.040

Γ3

179957.763

4362321.378

Γ4

179951.876

4362324.429

Γ5

179968.505

4362356.464

Γ6

179977.552

4362375.981

Παραλία Αρίλλας πόστο 3 (10χ50)

Με στοιχεία (Δ1-Δ2-Δ3-Δ4-Δ5-Δ6-Δ7-Δ8-Δ9-Δ10-Δ1)

500 μ2

 

 

Σημείο

X

Y

Δ1

180024.200

4362606.988

Δ2

180023.427

4362593.422

Δ3

180022.349

4362574.488

Δ4

180020.063

4362555.799

Δ5

180016.242

4362518.323

Δ6

180010.548

4362518.897

Δ7

180013.165

4362539.597

Δ8

180015.004

4362556.329

Δ9

180017.273

4362589.006

Δ10

180018.080

4362607.259

Δ1

180024.200

4362606.988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β) Παραλία Αρίλλας (ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία Αρίλλας πόστο  4 (10χ50)

με στοιχεία  ( Ε1-Ε2-Ε3-Ε4-Ε5-Ε6-Ε7-Ε8-Ε9-Ε10-Ε11)

500,00 μ2

 

 

 

Σημείο

X

Y

 

Ε1

180020.967

4362572.544

 

Ε2

180023.553

4362583.133

 

Ε3

180025.153

4362610.607

 

Ε4

180025.747

4362625.065

 

Ε5

180022.689

4362679.814

 

Ε6

180017.841

4362679.368

 

Ε7

180020.888

4362624.833

 

Ε8

180020.568

4362610.619

 

Ε9

180019.449

4362592.856

 

Ε10

180016.248

4362572.637

 

Ε11

180020.967

4362572.544

 

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας για τα  πόστα 1 και 2  στην ανωτέρω παραλία, ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων τετρακόσιων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα δυο λεπτά (10.434,72) €. για τρία (3) έτη.

Για τα πόστα (3 - 4) τιμή εκκίνησης δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000) € για τρία (3) έτη.

                        γ) Παραλία ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία Αγία Παρασκευή  πόστο   (50χ10)

με στοιχεία (Α1-Α2-Α3-Α4)

500 μ2

 

 

Σημείο

X

Y

Α1

178899.605

4366166.138

Α2

178889.670

4366164.999

Α3

178895.364

4366115.324

Α4

178905.299

4366116.463

                               Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας για κάθε πόστο στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) € για τρία (3) έτη.

                                                 δ)  Παραλία Μέγα Ντράφι (ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία Μέγα Ντράφι πόστο  1

με στοιχεία  ( Α1-Α2-Α3-Α4-Α1)

300 μ2

 

 

 

Σημείο

X

Y

 

Α1

178432.222

4366816.967

 

Α2

178426.518

4366802.019

 

Α3

178444.036

4366795.334

 

Α4

178449.740

4366810.283

 

Α1

178432.222

4366816.967

 

 

 

 

Παραλία Μέγα Ντράφι πόστο  2 με στοιχεία  ( Β1-Β2-Β3-Β4-Β1)

300 μ2

 

 

 

Σημείο

X

Y

 

Β1

178458.878

4366807.246

 

Β2

178452.869

4366792.025

 

Β3

178470.229

4366785.344

 

Β4

178473.773

4366801.928

 

Β1

178458.878

4366807.246

 

                               Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας για κάθε πόστο στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) €. για τρία (3) έτη.

ε) Παραλία ΖΑΒΙΑ (ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία ΖΑΒΙΑ πόστο  1 (10χ30)

με στοιχεία  (Α-Β-Γ-Δ)

300 μ2

 

 

 

Σημείο

X

Y

 

Α1

176910.983

176910.983

 

Β2

176905.475

4367683.669

 

Γ3

176869.567

4367666.046

 

Δ4

176875.074

4367654.825

 

                               Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου  στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (7.200) € για τρία (3) έτη.

στ) Παραλία ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ (ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ πόστο  1 (10χ30)

με στοιχεία  ( Γ1-Γ2-Γ3-Γ4)

300 μ2

 

 

 

Σημείο

X

Y

 

Γ1

177495.681

4367391.648

 

Γ2

177498.168

4367401.334

 

Γ3

177527.225

4367393.873

 

Γ4

177524.738

4367384.188

 

                                   

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας ορίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) €. για τρία (3) έτη.

ζ) Παραλία ΕΞΩ ΓΑΤΑ (ομπρέλες ξαπλώστρες)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία ΕΞΩ ΓΑΤΑ  πόστο  1 (10χ40)

με στοιχεία  (0-1-2-3-4-5))

400 μ2

Σημείο

X

Y

 

0

175892,59

4376094,97  

 

1

175896,21

4376034,96  

 

2

175903,09  

4376035,23    

 

3

175898,59     

4376096,87     

 

4

175895.42

4376096.61

 

5

175892.77

4376096.35

 

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (7.200) €. για τρία έτη.

Θ) ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΑΙΑ(ομπρέλες ξαπλώστρες)

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία ΕΛΑΙΑ  πόστο  1 (36χ5)

με στοιχεία  (Α1-Α2-Α3-Α4-Α1)

180 μ2

Σημείο

X

Y

 

Α1

176982.035   

4375275.534  

 

Α2

176992.413

4375241.062  

 

Α3

176997.201  

4375242.504    

 

Α4

176986.823     

4375276.975     

 

Α1

176982.035

4375275.534

 

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (3.240) €. για τρία έτη. 

 

 

 

Ι) Παραλία Σταυρολιμένας (ομπρέλες ξαπλώστρες)

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία Σταυρολιμένας  1 (20χ5)

με στοιχεία  (Α1-Α2-Α3-Α4-Α1)

100 μ2

Σημείο

X

Y

 

Α1

179820.585   

4361857.017  

 

Α2

179809.774

4361873.843  

 

Α3

179813.980  

4361876.545    

 

Α4

179824.792     

4361859.720     

 

Α1

179820.585

4361857.017

 

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800) €. για τρία έτη.   

                                                 κ)  Παραλία ΒΑΤΑΤΣΑ (ΕΚΒΟΛΕΣ ΚΑΛΑΜΑ) (ομπρέλες ξαπλώστρες)

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία ΒΑΤΑΤΣΑ πόστο  1 (29,41χ 17)

με στοιχεία  ( 1-2-3-4-1)

400 μ2

 

 

 

Σημείο

X

Y

 

1

169635.762

4382225.099

 

2

169616.418

4382202.943

 

3

169603.612

4382214.124

 

4

169622.956

4382236.280

 

1

169635.762

4382225.099

 

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (7.200) €. για τρία έτη.     

                      κ)  Παραλία ΑΓΡΙΑ ΑΠΙΔΙΑ (Πριν ΚΑΜΠΙΝΓ Ναυτίλο) ομπρέλες ξαπλώστρες

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία ΑΓΡΙΑ ΑΠΙΔΙΑ πόστο  1 (30Χ5)

με στοιχεία  ( 1-2-3-4-1)

150 μ2

 

 

 

Σημείο

X

Y

 

1

178312.649

4372473.280

 

2

178313.303

4372478.236

 

3

178283.561

4372482.164

 

4

178282.907

4372477.207

 

1

178312.649

4372473.280

 

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700) €. για τρία έτη.      

 

 

 

 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ

       α. Παραλία Αρίλλας νότια (θαλάσσια μέσα  αναψυχής 15 μ2)

Εμβαδόν: 15 τ.μ.   Αρίλλα  Τ.Κ. Πέρδικας

 

 

 

 

Σημείο

      X

       Y

0

179940.544

4362298.276

1

179943.133

4362302.554

2

179940.556

4362304.107

3

179937.977

4362299.829

1

179940.544

4362298276

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) €. για τρία έτη.       

β. Παραλία Αρίλλας βόρια (θαλάσσια μέσα  αναψυχής 15 μ2)

Εμβαδόν: 15 τ.μ.   Αρίλλα  Τ.Κ. Πέρδικας

 

 

 

Σημείο

      X

       Y

5

180015.866

4362507.154

6

180016.599

4362512.100

7

180013.632

4362512.540

8

180012.898

4362507.595

5

180015.866

4362507.154

                                     Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) €. για τρία έτη.       

                   β.  Παραλία  Αγία Παρασκευής (θαλάσσια μέσα αναψυχής 5 x 3 = 15 μ2

 

 

 

Σημείο 

X

Y

1

178914.440

4366045.744

2

178918.162

4366042.405

3

178916.158

4366040.172

4

178912,437

4366043.512

 

                

                         

                  

                               Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) €. για τρία έτη.         

 

 

 

 

 

 

                             γ . Παραλία Μέγα Άμμος στο κέντρο αυτής πόστο  15μ2

 

 

Σημείο

X

Y

0

177519.448

4367382.863

1

177519.448

4367386.743

2

177515.581

4367386.743

3

177515.581

4367382.863

4

177519.448

4367382.863

                                     Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) €. για τρία έτη.       

δ. Παραλία ΑΓΚΑΛΙ  (Θαλάσσια μέσα)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία ΑΓΚΑΛΙ (5χ3)

 

15 μ2

Σημείο

X

Y

 

Α

179061.300

4365674.443  

 

Β

179061.841  

4365676.883

 

Γ

179055.983

4365678.181  

 

Δ

179055.442  

4365675.740  

 

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) €. για τρία έτη.         

                                                         ε. Παραλία ΣΤΑΥΡΟΛΙΜΕΝΑ  (Θαλάσσια μέσα)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία Σταυρολιμένα (5χ3)

 

15 μ2

 

 

 

Σημείο

X

Y

 

 

179821.43

4361856.91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) €. για τρία έτη.         

ε. Παραλία Μικρή ΔΕΗ  (Θαλάσσια μέσα)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ (5χ3)

 

15 μ2

 

 

 

Σημείο

X

Y

 

 

175237.21

4369583.20  

 

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) €. για τρία έτη.

 

 

 

             στ. Παραλία Καραβοστάσι  (Θαλάσσια μέσα)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Παραλία ΚAΡΑΒΟΣΤΑΣΙ (5χ3)

 

15 μ2

 

 

 

Σημείο

X

Y

 

 

179925.706

4360419.308  

 

 

179925.946

4360416.317

 

 

179920.962

4360415.918

 

 

179920.722

4360418.908

 

 Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) €. για τρία έτη.         

 

α. Παραλία ΜΙΚΡΗ ΑΜΜΟΣ (θαλάσσια μέσα  αναψυχής 15 μ2)

Εμβαδόν: 15 τ.μ.   ΜΙΚΡΗ ΑΜΜΟΣ  Τ.Κ. ΣΥΒΟΤΩΝ

 

 

 

 

Σημείο

      X

       Y

5

178078.007

4367144.774

6

178081.089

4367148.711

7

178078.727

4367150.560

8

178075.645

4367146.623

5

178078.007

4367144.774

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) €. για τρία έτη.         

β. Παραλία ΜΕΓΑ ΝΤΡΑΦΙ (θαλάσσια μέσα  αναψυχής 15 μ2)

Εμβαδόν: 15 τ.μ.  ΜΕΓΑ ΝΤΡΑΦΙ Τ.Κ. Πέρδικας

 

 

 

Σημείο

      X

       Y

1

178424.582

4366803.749

2

178425.137

4366806.697

3

178420.223

4366807.622

4

178419.668

4366804.673

1

178424.582

4366803.749

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) €. για τρία έτη.     

 

 

 

 

 

   

                   β.  Παραλία ΒΑΤΑΤΣΑ (ΕΚΒΟΛΕΣ ΚΑΛΑΜΑ) (θαλάσσια μέσα αναψυχής 5 x 3 = 15 μ2)

 

 

Σημείο 

X

Y

5

169620.667

4382179.375

6

169623.237

4382183.664

7

169620.664

4382185.206

8

169618,094

4382180.917

5

169620.667

4382179.375

 

                

                       

 

                              

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) €. για τρία έτη.       

                                                                     ΚΑΝΤΙΝΕΣ

Α.  Παραλία ΑΓΚΑΛΙ ανατολικά κοιτώντας την θάλασσα πόστο 15 μ2

Σημείο

X

Y

9

179090.781

4365662.222

10

179092.271

4365664.230

11

179087.452

4365667.804

12

179085.963

4365665.797

09

179090.781

4365662.222

 

 

 

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) €. για τρία έτη.       

Β.  Παραλία Άγρια Απιδιά (Πριν ΚΑΜΠΙΝΓ Ναυτίλο) Ανατολικά κοιτώντας την θάλασσα πόστο 15 μ2

Σημείο

X

Y

1

178277.994

4372482.612

2

178276.482

4372480.021

3

178272.163

4372482.541

4

178273.675

4372485.132

5

178277.994

4372482.612

 

 

 

                                    Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) €. για τρία έτη.         

Γ.  Παραλία Ελιά  πόστο 15 μ2

 

 

 

 

Σημείο

X

Y

5

177044.871

4375179.337

6

177045.181

4375182.321

7

177040.208

4375182.838

8

177039.898

4375179.854

4

177044.871

4375179.337

 

 

 

 

Τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας του πόστου στην ανωτέρω παραλία ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) €. για τρία έτη.         

   

Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

 

        Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει, στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα εξής δικαιολογητικά:

1) Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, για το αντικείμενο που προτίθενται να συμμετάσχουν στην δημοπρασία.

2) Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Θα αναφέρονται το τμήμα ή τα τμήματα αιγιαλού – παραλίας για τα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να καταθέσει προσφορά και τα πλήρη στοιχεία του: Επαγγελματική δ/νση ή δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ των προσώπων που αναφέρονται στην Αίτηση.

3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.

4) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986, όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει ότι: α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών 47458/ΕΞ2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864 τεύχος  Β΄)ΚΥΑ , τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου αιγιαλού και παραλίας, την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση του Διαγωνισμού.

5) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγ/τσας περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

6) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, υπέρ του Δήμου Ηγ/τσας για συμμετοχή στην πλειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τo έτος 2020, που πρέπει να αναγνωρίζεται για εγγυοδοτήσεις, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου ορίου προσφοράς που έχει ορισθεί στην διακήρυξη.

7) Σε περίπτωση χρήσης του χώρου αιγιαλού και παραλίας για διενέργεια θαλασσίων μέσων αναψυχής (σε υποδεικνυόμενες από την παρούσα διακήρυξη θέσεις) προσκομίζεται επιπλέον : Η αίτηση ανανέωσης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιμεναρχείο και η προηγούμενη άδεια του Λιμεναρχείου. Για τα νέα πόστα, αντίγραφο της αιτήσεως χορήγησης της άδειας Θ.Μ.Α. προς το Λιμεναρχείο και το πρακτικό της Επιτροπής.

8) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, επιπλέον των προαναφερόμενων, θα πρέπει να συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης της εταιρίας (όπου απαιτείται).

γ) Πρόσφατη βεβαίωση περί μη πτώχευσης και περί μη αίτησης και θέσης σε διαδικασία για πτώχευση (εντός εξαμήνου).

δ) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγ/τσας περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

        Για την χρήση του χώρου από τους έχοντες άδεια καντίνας, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας καντίνας (αυτοκινούμενης ή μη) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30.7.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

        Για την χρήση του χώρου από τους μη έχοντες άδεια καντίνας θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι σε διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού – παραλίας για την κατ εξαίρεση έκδοση άδειας καντίνας, να προσκομίσουν αντίγραφο άδειας λειτουργίας καντίνας (αυτοκινούμενης ή μη) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30.7.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

9) Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ένωσης ή κοινοπραξίας φυσικών προσώπων, προσκομίζεται από κάθε μέλος της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας χωριστά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες στην ένωση ή κοινοπραξία συνέστησαν αυτή με σκοπό να αναλάβουν την παραχώρηση απλής χρήσης (Μίσθωση) και ότι

ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Δήμου Ηγ/τσας, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρο, μέχρι την Υπογραφή της Σύμβασης. Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση, τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας θα εγγυηθούν ατομικά και εις ολόκληρο κατά τη σύναψη της οικείας σύμβασης, την καλή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα προκήρυξη. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ηγ/τσας περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

β) Επίσης, θα πρέπει να επισυνάψουν τη σύσταση κοινοπραξίας.

10) Φορολογική ενημερότητα του Συμμετέχοντα, εν ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, των μελών που αποτελούν αυτό).

Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικού ή σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι συντρέχει λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας προκήρυξης, η αντίστοιχη προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

 Η δημοπρασία για όλες τις παραπάνω θέσεις, θα διεξαχθεί στις 19 Μαΐου 2023 ημέρα  Παρασκευή και από ώρα 10:00΄ έως 10:30΄για τα πόστα ομπρελοκαθισμάτων και 10:30’ έως 11:00΄ για τα πόστα θαλασσίων μέσων αναψυχής και καντινών, στην αίθουσα του Δημοτικού  Συμβουλίου (ισόγειο) στο Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Σουλίου 3 στην Ηγουμενίτσα, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής.

 Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Αναλυτικά η Διακήρυξη (κλικ εδώ).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΟΝΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ

 

                                                                                                                                                                          

 

 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech