Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

«Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου του Δήμου Ηγουμενίτσας»

 Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04.12.2017(ΦΕΚ 4841 Β′) απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΟΡΦΑΤΙ ΠΡΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ‘’ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ Α.Ε.’’ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ» προϋπολογισμού 112.903,23 € χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ. To αντικείμενο του έργου αφορά σε εργασίες οδοστρωσίας/ ασφαλτόστρωσης και στην κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών της οδού που συνδέει τον οικισμό Μορφίου με το λατομείο αδρανών υλικών «ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ Α.Ε.» και τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες συνολικού μήκους 1.200μ. και πλάτους 5,5μ. περίπου. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 830) & ΣΑΤΑ.

 
 
  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech