Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης Τοποθέτηση χλοοτάπητα και περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Πλαταριάς

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης Τοποθέτηση χλοοτάπητα και περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Πλαταριάς»

 

 Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04.12.2017(ΦΕΚ 4841 Β′) απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Πλαταριάς», προϋπολογισμού 458.692,65 € χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο εμπίπτει στις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Το αντικείμενο του έργου αφορά στη βελτίωση του υπάρχοντος γηπέδου ποδοσφαίρου της ΤΚ Πλαταριάς και συγκεκριμένα στην κατασκευή τεχνητού χλοοτάπητα και περίφραξης, αφού προηγηθούν οι απαιτούμενες εργασίες διοχέτευσης των ομβρίων υδάτων και διαμόρφωσης του αγωνιστικού χώρου, ο οποίος θα έχει καθαρή διάσταση 60μ x 96μ και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, της Πράξης: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας» (ΠΔΕ, ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010).

Με την αρ. 1469/2018 απόφαση Δημάρχου Ηγουμενίτσας (ΑΔΑ: 7ΧΦ0ΩΡΙ-ΤΡ0) ορίστηκε η επιτροπή διεξαγωγής κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ. 5.4.1 του άρθρου 5 της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841 Β′) σε ετήσια βάση, είναι διμελήςκαι αποτελείται από τους: α) Βεατρίκη Δημητρίου - ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και β) Ανδρέα Κώτσιο - ΠΕ Χημικός Μηχανικός. Έργο της επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας http://mimed.ggde.gr

 
 
  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech