Θέλω από το Δήμο μου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Κατασκευή πλατείας στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «Κατασκευή πλατείας στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης»

 

 Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04.12.2017(ΦΕΚ 4841 Β′) απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (επαναδημοπράτηση μετά από άγονο διαγωνισμό) για τη σύναψη της σύμβασης του έργου:

«Κατασκευή πλατείας στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης», προϋπολογισμού 330.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο εμπίπτει στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. To αντικείμενο του έργου αφορά σε ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και περιλαμβάνει την ανάπλαση της προβλεπόμενης από την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη πλατείας στο ΟΤ23Α του αστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Ηγουμενίτσας με τη δημιουργία πεζόδρομων, νησίδων πρασίνου, σημεία στάσεων, λωρίδα στάθμευσης οχημάτων, μεγάλου χώρου εκδηλώσεων, σημεία στάθμευσης ποδηλάτων και χώρου αναψυχής (περιοχή παρέμβασης συνολικής επιφάνειας 3.726,00τ.μ.). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»).

Με την αρ. 1469/2018 απόφαση Δημάρχου Ηγουμενίτσας (ΑΔΑ: 7ΧΦ0ΩΡΙ-ΤΡ0) ορίστηκε η επιτροπή διεξαγωγής κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ. 5.4.1 του άρθρου 5 της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841 Β′) σε ετήσια βάση, είναι διμελήςκαι αποτελείται από τους: α) Βεατρίκη Δημητρίου - ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και β) Ανδρέα Κώτσιο - ΠΕ Χημικός Μηχανικός. Έργο της επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου και θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας http://mimed.ggde.gr

 
 
  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech