Θέλω από τον Δήμο μου

ΕΞΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελεί στρατηγική επιλογή για τον Δήμο Ηγουμενίτσας. Μέσα στο πλαίσιο της συμμετοχικής διοίκησης και λογοδοσίας προς τους πολίτες που σκοπό έχουν την ενίσχυση της Διαφάνειας, προχωράμε στη δημοσίευση δεδομένων του Δήμου, μια διαδικασία καινοτόμα για τον Δήμο μας.

Παράλληλα με τη χρήση ειδικής εφαρμογής για την καταγραφή των παραπόνων και την άμεση ενημέρωση των πολιτών, αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα των πολιτών, ώστε να προβούμε στην άμεση επίλυσή τους.

Επίσης, ο Δήμος έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενός ασύρματου δικτύου παροχής ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο συνεχώς επεκτείνεται με σκοπό να εξυπηρετήσει τόσο τους πολίτες όσο και τους επισκέπτες του Δήμου.

Έξυπνες Εφαρμογές
Εκτέλεση Προϋπολογισμού
Έξυπνες Εφαρμογές
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech