Θέλω Από τον Δήμο μου

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο Καλλικρατικός Δήμος Ηγουμενίτσας, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας του με αντίστοιχους οργανισμούς ξένων χωρών, μπορεί να αναπτύσσει τις κατά νόμο πρωτοβουλίες του για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και να προβαίνει σε πράξεις αδελφοποίησης των πόλεών του, με στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων.

 «Ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει ήδη αδελφοποιηθεί με το Δήμο του Velbert της Γερμανίας, με το Locorotondo της Ιταλίας(ο πρώην Δήμος Συβότων), με την πόλη του Brindisi Ιταλίας καθώς και με τις πόλεις Jagodina & Paracin της Σερβίας(η πρώην Κοινότητα Πέρδικας) 

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech