Θέλω από το Δήμο μου

Συμμετοχή σε Προγράμματα

Sustainable_cartellini_Inter-Connect.jpg

Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region

Πώς οραματίζεσαι την πόλη σου αύριο σε σχέση με τις μετακινήσεις σου;;;
Πάρε μέρος στο ερωτηματολόγιο και δείξε μας τον δρόμο για την Βιώσιμη Κινητικότητα στην πόλη μας! 
 

 

 

 

INTERREG V ADRION 2014 – 2020

Τίτλος έργου: Intermodality Promotion and Rail Rennaisance in Adriatic – Ionian area

Ακρωνύμιο: Inter-Connect

Άξονας προτεραιότητας: 3 – Connected Region

Ειδικός στόχος: Enhance capacity for integrated transport and mobility services and multimodality in the Adriatic Ionian area.

Προϋπολογισμός:  1.604.192,38€

Περιγραφή: 

Το έργο Inter-Connect στοχεύει στην ενίσχυση της χρήσης εναλλακτικών προς το ΙΧ τρόπων μετακίνησης τόσο σε τοπικό-εθνικό επίπεδο όσο και σε υπερτοπικό καλύπτοντας την ανάγκη των χωρών της Αδριατικής – Ιονίου αλλά και της περιοχής ως σύνολο για μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων εκπομπών άνθρακα. Ξεκινώντας από την δημιουργία ενιαίου οράματος για την συνδεσιμότητα, προσβασιμότητα και κινητικότητα στην περιοχή μελέτης, 8 κόμβοι-πιλότοι με διαφορετικά χαρακτηριστικά, δυναμικότητα και ρόλους στο σύστημα των μεταφορών της Αδριατικής - Ιονίου (η πόλη της Ηγουμενίτσας, η Περιφέρεια της Emilia Romagna, η Τεργέστη, η Λουμπλιάνα, το Ζάγκρεμπ, το Μπάρ, το Δυρράχιο και το Βελιγράδι) ενώνουν τις δυνάμεις τους και την τεχνογνωσία τους για να δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν ήπιες παρεμβάσεις στις επιβατικές μεταφορές, ικανές να βελτιώσουν το προφίλ των δημοσίων συγκοινωνιών. Το έργο μέσα από τις πιλοτικές του εφαρμογές (εναρμόνιση δρομολογίων, ενιαίο εισιτήριο, ενιαία πληροφόρηση, ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών, βελτίωση προσβασιμότητας τερματικών σταθμών) στοχεύει στην αναζωογόνηση του σιδηροδρόμου, των συνδυασμένων σιδηροδρομικών – θαλασσίων διακρατικών μετακινήσεων και στην στήριξη των Δημοσίων Συγκοινωνιών εντός των αστικών κέντρων και σε περιφερειακό επίπεδο.

Τα μέτρα θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες προτάσεις για την δομή και λειτουργία αποτελεσματικών σχημάτων διακυβέρνησης (π.χ. ανάπτυξη νέων τύπων συνεργασιών μεταξύ Φορέων Παροχής και Διαχείρισης μεταφορικού έργου) ενώ στους επιδιωκόμενους στόχους του έργου συγκαταλέγεται και η σύναψη διαχειριστικών συμφωνιών που θα συνεισφέρουν στην αειφόρο κινητικότητα. Η πλατφόρμα συνεργασίας του έργου (οι εταίροι του έργου, οι υποστηρικτές – φορείς αυτού, λοιποί φορείς που εμπλέκονται στο σύστημα μεταφορών και πολίτες) θα στηρίξει τη κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίηση αυτών. Τέλος, το εκπαιδευτικό εργαλείο για τις πολυτροπικές επιβατικές μεταφορές καθώς και τα σεμινάρια σε φορείς λήψης αποφάσεων θα συμβάλουν καταλυτικά στην ενίσχυση των ικανοτήτων τους ως προς την ανάπτυξη βραχυπρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων στρατηγικών ανάπτυξης της αειφόρου κινητικότητας.

Εταιρικό Σχήμα

 1. Δήμος Ηγουμενίτσας, ΕΛΛΑΔΑ
 2. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (CERTH), ΕΛΛΑΔΑ
 3. Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica, ΙΤΑΛΙΑ
 4. Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente, ΙΤΑΛΙΑ
 5. Central European Initiative – Executive Secretariat, ΙΤΑΛΙΑ
 6. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane agencije, ΣΛΟΒΕΝΙΑ
 7. HŽ Putnički prijevoz d.o.o., ΚΡΟΑΤΙΑ
 8. Luka Bar Akcionarsko Društvo, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
 9. Ministria e lnfrastruktures dhe Energjise, ΑΛΒΑΝΙΑ
 10. Privredna komora Srbije – Privredna komora Beograda, ΣΕΡΒΙΑ

Video: https://www.youtube.com/watch?v=1oH5brBP470 & https://youtu.be/QIuzxvFHEVk 

 

Tags: Inter-Connect

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech