Θέλω από τον Δήμο μου

ΓΙΑ ΤΗΝ 3Η ΗΛΙΚΙΑ

Στον τομέα της Τρίτης Ηλικίας ο Δήμος Ηγουμενίτσας επικεντρώνεται στην ενίσχυση πρόσβασης των ηλικιωμένων σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιατρική φροντίδα, τροφή και αναψυχή, την προαγωγή κοινωνικής και ψυχολογικής ευεξίας και ασφάλειας των ατόμων της τρίτης ηλικίας και τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.

Ο Δήμος υποστηρίζει έργα που εξυπηρετούν τον αυξανόμενο πληθυσμό των ατόμων τρίτης ηλικίας και αναδιοχετεύουν την πολύτιμη συμβολή που μπορούν να έχουν τα άτομα αυτά στις κοινότητές τους και στην κοινωνία γενικότερα.

Βοήθεια Στο Σπίτι

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης, ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινή τους ζωή.

Παροχές :

 • Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη
 • Νοσηλευτική πρωτοβάθμια φροντίδα
 • Οικογενειακή - Οικιακή βοηθητική φροντίδα και ικανοποίησης πρακτικών αναγκών διαβίωσης
 • Φροντίδα της ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
 • Αγωγή Υγείας και Πρόληψης
 • Προσαρμογή και βελτίωση της χρήσης του σπιτιού και προσπέλασης των χώρων καθώς και του εξοπλισμού του σπιτιού και του εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Διασυνδετικής με άλλους φορείς, δίκτυα υπηρεσίες και προγράμματα για την αξιοποίηση των υπηρεσιών, μέσων και παροχών τους για την κάλυψη των αναγκών αξιοπρεπούς και υγιούς διαμονής, διαβίωσης, υγειονομικής περίθαλψης, σίτισης κλπ.
 • Διευκόλυνση των αναγκών μετακίνησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας
 • Διευκόλυνση της πολιτιστικής, θρησκευτικής και κοινωνικής συμμετοχής και δραστηριοποίησης

 Ωφελούμενοι της δομής :

 Στο πρόγραμμα ΒΣΣ εγγράφονται κατόπιν αίτησης και έπειτα από τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας άτομα ηλικιωμένα και ΑμεΑ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου με συνημμένα
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  • Βιβλιάριο υγείας

Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται κατόπιν διενέργειας Κοινωνικής έρευνας στην οποία καταγράφεται  η οικογενειακή κατάσταση, η κατάσταση υγείας και οι συνθήκες διαβίωσης του ενδιαφερόμενου. 

Στον Δήμο Ηγουμενίτσας λειτουργούν 9 δομές Βοήθεια Στο Σπίτι στις τοπικές κοινότητες: 

 • Ηγουμενίτσας, Γραικοχωρίου, Λαδοχωρίου, Αγ. Μαρίνας, Κρυόβρυσης (υπεύθυνοι δομής : Τάτσης Παναγιώτης, Κυβράνογλου Μαριάνθη)
 • Νέας Σελεύκειας,  (υπεύθ. Κωνσταντίνου Σταυρούλα)
 • Καστρίου,  (υπεύθ. Γόγολος Λεωνίδας)
 • Παραποτάμου1, (υπεύθ. Ζάγκα Χρυσή)
 • Παραποτάμου 2,  (υπεύθ. Ράπτη Αθηνά)
 • Μαργαριτίου, (υπεύθ. Μπότσιου Δήμητρα)
 • Συβότων, Πλαταριάς, (υπεύθ. Γιαννούλης Στέφανος)
 • Πέρδικας, (υπεύθ. Τζαβατοπούλου Σπυριδούλα)
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

Τα ΚΑΠΗ αποτελούν χώρους έκφρασης, ζωντάνιας, ανάπτυξης της δημιουργικότητας, παροχής κοινωνικής φροντίδας και κάλυψης πολιτιστικών αναζητήσεων. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους πραγματοποιούν πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδρομές μονοήμερες και πολυήμερες, μαθήματα χορού, αθλητικές δραστηριότητες και πολλά ακόμα.

Η φιλοσοφία του θεσμού της ανοιχτής προστασίας των ηλικιωμένων είναι η παραμονή τους στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου.

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός των ΚΑΠΗ είναι:

 1. Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων , ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 2. Η διαφώτιση κα η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
 3. Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους όσο αφορά την υγεία, τα κοινωνικά και άλλα προβλήματά τους.
 4. Η ενεργοποίηση των ηλικιωμένων με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των Κέντρων
 5. Η παραμονή των ηλικιωμένων στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον
 6. Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού
 7. Η έρευνα θεμάτων σχετικά με τους ηλικιωμένους.

Ως μέλη εγγράφονται:

 1. Δημότες από 60 ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες , που κατοικούν στην περιοχή του Κέντρου χωρίς διάκριση οικονομικών δυνατοτήτων.
 2. Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), εφόσον η κοινωνική υπηρεσία το κρίνει απαραίτητο εγγράφονται από 50 ετών και άνω.
 3. Άτομα νεώτερης ηλικίας εφόσον είναι σύζυγοι μελών
 4. Κατ εξαίρεση εγγραφές γίνονται μετά από αξιολόγηση και απόφαση του
 5. Δ.Σ. του Ν.Π.

Τα μέλη που εγγράφονται καταβάλουν συμβολικό ποσό ως ετήσια συνδρομή για την ιδιότητα μέλους που αποκτούν.

Για την εγγραφή των μελών απαιτείται :

 1. Αστυνομική Ταυτότητα
 2. Δύο φωτογραφίες
 3. Η ορισμένη συνδρομή

Το κάθε μέλος του ΚΑΠΗ εφοδιάζεται με ειδική ταυτότητα την οποία επιδεικνύει, όταν του ζητηθεί ή το ίδιο θελήσει να κάνει χρήση σε ένα ή περισσότερα προγράμματα ή δράσεις που υλοποιούνται.

Στον Δήμο Ηγουμενίτσας λειτουργεί Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) στο οποίο εντάσσονται ειδικότερα τα ακόλουθα παραρτήματα των γεωγραφικών περιοχών του Δήμου:

 • Παράρτημα ΚΑΠΗ περιοχής Ηγουμενίτσας
  Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100
  Τηλέφωνο 2665024555-2665360013
 • Παράρτημα ΚΑΠΗ περιοχής Μαργαριτίου
  Μαργαρίτι 46100
  Τηλέφωνο 2665094558
  Παράρτημα ΚΑΠΗ περιοχής Πέρδικας
  Πέρδικα 46100
  Τηλέφωνο 2665091678
 • Παράρτημα ΚΑΠΗ περιοχής Συβότων
  Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100
  Τηλέφωνο 2665024555
 • Παράρτημα ΚΑΠΗ περιοχής Πλαταριάς
  Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 46100
  Τηλέφωνο 2665024555
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

ΤΑ ΚΗΦΗ είναι Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ανοικτού τύπου, με τη λειτουργία των οποίων επιδιώκεται η παραμονή των ηλικιωμένων στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Παρέχεται:

 • νοσηλευτική φροντίδα
 • φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
 • κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας των ηλικιωμένων προσφέρεται πρωινό και ένα πρόχειρο γεύμα
 • ατομική υγιεινή
 • προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης
 • προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

 Ωφελούμενοι μπορούν να είναι οι ηλικιωμένοι οι οποίοι:

 • Δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα
 • Αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες
 • Πάσχουν από άνοια
 • Το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται η αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι:

 • Οικογενειακό Εισόδημα με προτεραιότητα από το χαμηλότερο εισόδημα στο υψηλότερο.
 • Οικογενειακή Κατάσταση
 • κατάσταση υγείας με προτεραιότητα την βαρύτερη κατάσταση υγείας.
 • Γνωμάτευση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ασφαλιστικού οργανισμού σχετικά με την κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου.
 • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους ή εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζει το απόκομμα της σύνταξης του.

Αιτήσεις γίνονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους, όταν δε υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις η επιλογή των νέων ωφελούμενων γίνεται κατόπιν μοριοδότησης

Στις  09.08.2017 εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου η συνέχιση της Πράξης «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Ηγουμενίτσας» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΞΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»  με κωδικό MIS 5001340 για τρία έτη και συνολικό προϋπολογισμό 537.849,75€. 

Στις 21.06.2019 εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου η συνέχιση της Πράξης «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Ηγουμενίτσας» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» με κωδικό MIS 5001340 για τέσσερα έτη και συνολικό προϋπολογισμό 681.177,00€

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στον Δήμο Ηγουμενίτσας λειτουργούν 2 ΚΗΦΗ δυναμικότητας 50 ατόμων.

 • Πρόγραμμα Κ.Η.Φ.Η περιοχής Πλαταριάς 
  (υπέυθυνη δομής Κύργιου Σταυρούλα)
  Πλαταριά 46100
  Τηλέφωνο 2665361503
  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Πρόγραμμα Κ.Η.Φ.Η περιοχής Πέρδικας
   (υπέυθυνη δομής Μπέζα Αγγέλα)
  Πέρδικα 46100
  Τηλέφωνο 2665091678
  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Π.Α Κ.Π.ΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Διεύθυνση: Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100
 • Τηλέφωνα: 2665024555, 2665360012 & 30
 • e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Facebook: www.facebook.com/prostasias3ilikias/ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 3Η ΗΛΙΚΙΑ

Επαναλειτουργία ΚΗΦΗ Πέρδικας και Πλαταριάς

25-05-2021 Νέα

Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Ηγουμενίτσας Δελτίο Τύπου 25-05-2021 Επαναλειτουργία ΚΗΦΗ Πέρδικας και Πλαταριάς Ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε με φυσική παρουσία η επαναλειτουργία των ΚΗΦΗ Πέρδικας και Πλ...

3η Παράταση χρηματοδότησης της Πράξης «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων-…

01-07-2020 Νέα

                                     ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ                                                             KOΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ       ΑΑ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ         ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ...

Αναστολή λειτουργίας των ΚΑΠΗ του Δήμου Ηγουμενίτσας

09-03-2020 Νέα

        ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Π.Α.Κ.Π.ΠΟ) ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100 Tηλ. 2665024555 Εmail :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   Δελτ...

Κοπή πίτας του Κ.Α.Π.Η. Ηγουμενίτσας

07-02-2020 Νέα

        ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Π.Α.Κ.Π.ΠΟ) ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100 TΗΛ. 2665360030 Εmail :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   Δελτ...

2η Παράταση χρηματοδότησης της Πράξης «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων- …

04-10-2019 Νέα

                            2η Παράταση χρηματοδότησης της Πράξης «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας  Ηλικιωμένων- ΚΗΦΗ Δήμου Ηγουμενίτσας» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»   Στις  21.0...

«Στηρίζουμε τους εργαζομένους στα ΚΗΦΗ του Δήμου μας»

21-05-2019 Νέα

    Δελτίο Τύπου 20-05-2019   «Στηρίζουμε τους εργαζομένους στα ΚΗΦΗ του Δήμου μας»   Ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής κ. Δημήτριος Πάκος, στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξης των ...

Δράση τετράδια, μολύβια, αγάπη και χρώματα

19-04-2019 Νέα

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνέχεια της πρώτης Πανελλήνιας δράσης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων ΚΗΦΗ Ελλάδος με θέμα «πλέκοντας την αλληλεγγύη», διοργάνωσε την δεύτερη δράση της με θέμα «τετράδια, μο...

Ημερίδα για τους κανόνες πρώτων βοηθειών

27-03-2019 Νέα

Δελτίο Τύπου 26-03-2019  Ημερίδα για τους κανόνες πρώτων βοηθειών  Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό παρακολούθησαν, την Πέμπτη 21 Μαρτίου, οι ωφελούμενοι των ΚΗΦΗ του Δήμου Ηγουμενίτσας, την ενημερωτική ...

ενημερωτικές συναντήσεις στο ΚΗΦΗ Πέρδικας

21-03-2019 Νέα

               ΠΕΡΔΙΚΑ  21/03/2019 ΚΕΝΤΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ   Το ΚΗΦΗ Πέρδικας διοργανώνει κάθε Τετάρτη 10:00 π.μ. ενημερωτικές συναντήσεις για θέματα ορθοδόξου πίστεως. Οι ωφελούμενοι ...

Εκδήλωση των ΚΗΦΗ του Δήμου Ηγουμενίτσας για την Τσικνοπέμπτη

04-03-2019 Νέα

  Δελτίο τύπου 04-03-2019 Εκδήλωση των ΚΗΦΗ του Δήμου Ηγουμενίτσας για την Τσικνοπέμπτη Το ΚΗΦΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ και το ΚΗΦΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ  στα πλαίσια της συνεργασίας με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ «ΚΕΝΤΡΑ …

04-02-2019 Νέα

                                                                                                     Ημερομηνία: 04.02.2019 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ                                                          ...

Πρωτοχρονιάτικη πίτα ΚΗΦΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ – ΚΗΦΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ

04-02-2019 Νέα

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΚΗΦΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΗΦΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ   Τα ΚΗΦΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ – ΚΗΦΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ, στις 31/1/2019 έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα στην δομή του ΚΗΦΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο αιδεσ...

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech