Θέλω από τον Δήμο μου

ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Έχοντας ως στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ο Δήμος Ηγουμενίτσας μέσα από μια δέσμη ενεργειών υλικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, βρίσκεται στο πλευρό των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού και συγκεκριμένα των αστέγων, των απόρων καθώς και των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή.

Οι  Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Ηγουμενίτσας υποστηρίζουν άτομα και οικογένειες που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καλύψουν βασικές βιοτικές τους ανάγκες. Περιλαμβάνουν Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο και Παροχή δεκατιανού σε μαθητές και συνεργάζονται με συλλογικούς φορείς, επιχειρήσεις, πολίτες που επιθυμούν να συμβάλλουν ως χορηγοί, δωρητές ή εθελοντές για την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Μέσω της παροχής βασικών αγαθών, σε εκείνο το τμήμα του πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του, ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμβάλλει στην ενδυνάμωση και κοινωνική τους ενσωμάτωση αλλά και γενικότερα στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Κοινωνικό παντοπωλείο

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ηπείρου 2014-2020, ως δικαιούχος φορέας, ξεκίνησε τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Μέσα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, οπωρολαχανικά, είδη ατομικής υγιεινής, ένδυσης, υπόδησης, σχολικά είδη, βιβλία, κατεψυγμένα προϊόντα, cd κλπ, στους ωφελούμενους της δομής. Επίσης, το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα συμβάλλει και στην παραλαβή και διανομή των προϊόντων του ΤΕΒΑ (περισσότεροι από 900 ωφελούμενοι). Τα προϊόντα που διαθέτει το Κοινωνικό Παντοπωλείο εξασφαλίζονται με χορηγίες από τοπικές επιχειρήσεις, ιδιώτες φορείς, συλλόγους κ.λ.π. αλλά και την αξιοποίηση του προγράμματος απόσυρσης οπωροκηπευτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αποτελεί μετεξέλιξη της δράσης «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013. Η υλοποίηση της πράξης έχει διάρκεια τουλάχιστον 36 μήνες (από 02.10.2017 έως 30.09.2020) ενώ η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται στις 117.000,00 €.

Στόχος

Στόχος της δράσης είναι η δωρεάν διανομή σε τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, cd κλπ., σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, με τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, αποσκοπεί να στηρίξει έμπρακτα και αποτελεσματικά όλους εκείνους τους Δημότες που απειλούνται από τη φτώχεια, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε βασικά αγαθά και ενίοτε αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης.

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Σε τακτική βάση, δωρεάν διανομή που αφορά σε:

 • Τρόφιμα
 • Είδη παντοπωλείου
 • Είδη ατομικής υγιεινής
 • Κατεψυγμένα προϊόντα
 • Είδη ένδυσης και υπόδησης,
 • Βιβλία, cd κλπ.

 

Ωφελούμενοι

 • Έλληνες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηγουμενίτσας
 • Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου
 • Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο νόμιμα
 • Άποροι, όπως αποδεικνύεται από το εισόδημα
 • Επί μέρους Κοινωνικά Κριτήρια (ασθένεια, αναπηρία, έκτακτη ανάγκη κλπ.)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι οι ωφελούμενοι να μην είναι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ (βλ. Οδηγός Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών).

Στελέχωση

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ο Δήμος Ηγουμενίτσας, έχει προσλάβει μία ΠΕ Διοικητικού και μία ΔΕ Διοικητικού, με σκοπό την πλήρη και αποκλειστική ενασχόλησή τους με την συγκεκριμένη Δομή.

Κανονισμός Λειτουργίας

Κοινωνικό Φαρμακείο

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ηπείρου 2014-2020, ως δικαιούχος φορέας, ξεκίνησε τη λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου. Το πρόγραμμα αποτελεί μετεξέλιξη της δράσης «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013.

Στόχος

Δωρεάν παροχή φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες των μόνιμων κατοίκων.

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • Παροχή φαρμάκων
 • Παροχή Υγειονομικού υλικού
 • Παροχή Παραφαρμακευτικών προϊόντων

 

Ωφελούμενοι

 • Άτομα ή νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο Ηγουμενίτσας
 • Οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται απ’ αυτή (π.χ. ωφελούμενοι του Κ.Ε.Α. και του Τ.Ε.Β.Α., ανασφάλιστοι)
 • Οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η χορήγηση φαρμάκων θα γίνεται κατόπιν προσκόμισης ιατρικής συνταγής και γνωμάτευσης.

Τα δωρεάν φάρμακα, το υγειονομικό υλικό και τα παραφαρμακευτικά προϊόντα της Δομής θα εξασφαλίζονται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με τα τοπικά φαρμακεία, με την κινητοποίηση των συλλογικών φορέων, αλλά και με τη συμμετοχή των πολιτών.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας καλεί όλους τους πολίτες να στηρίξουν το Κοινωνικό Φαρμακείο, δωρίζοντας φάρμακα ή υγειονομικό υλικό που δεν έχουν ανάγκη και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους, ώστε να μπορέσει να βοηθηθεί ένας συνάνθρωπός μας.

Στελέχωση

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας έχει στελεχωθεί ήδη με έναν φαρμακοποιό (ΠΕ) και μίας κοινωνική λειτουργό (ΤΕ).

 

 

Κανονισμός Λειτουργίας 

Παροχή δεκατιανου σε μαθητές

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του, υλοποιεί την παροχή μικρογεύματος - δεκατιανού σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , στηρίζοντας τις οικογένειες που αδυνατούν να καλύψουν τη βασική ανάγκη σίτισης των παιδιών τους κατά την παραμονή τους στο σχολείο.

Τα μικρογεύματα, το κόστος των οποίων καλύπτεται από ιδίους πόρους του Δήμου, τηρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς επίσης και τις ισχύουσες Αγορανομικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Με στόχο την προστασία της ανωνυμίας των παιδιών, η ατομική συσκευασία των γευμάτων δεν φέρει κανένα διακριτικό σήμα και οι μαθητές μπορούν να τα προμηθεύονται από τον χώρο του σχολείου τους.

Η επιλογή των μαθητών, ο τρόπος και η ώρα διανομής του δεκατιανού γίνεται με διακριτικότητα και σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δήμου Ηγουμενίτσας, η οποία συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών σε περίοδο οξυμένης οικονομικής κρίσης και που συμβολίζει το αυτονόητο: δηλαδή το δικαίωμα της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους.

Ωράριο Λειτουργίας

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 - 15:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Κτήριο ΕΙΝ – 28ης Οκτωβρίου 7, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα

Τηλ.: 2665021438

Φαξ: 2665026787

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Facebook: www.facebook.com/kpIgoumenitsas/

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 - 15:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Κτήριο ΕΙΝ – 28ης Οκτωβρίου 7, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα

Τηλ.: 2665024245

Φαξ: 2665028888

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Facebook: www.facebook.com/kfIgoumenitsas

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Δωρεά από την Διεθνή Ανθρωπιστική Οργάνωση της Ελβετίας Griechenlandhilfe Schw…

11-11-2019 Νέα

  Δελτίο Τύπου 10-11-2019 Δωρεά  από την  Διεθνή Ανθρωπιστική Οργάνωση της Ελβετίας Griechenlandhilfe Schweiz στο Κοινωνικό Φαρμακείο  του Δήμου Ηγουμενίτσας σε φαρμακευτικό  και παραφαρμακευτικό ...

Δωρεά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Οικισμού Εθνικής Αντίστασης στο Κοινωνικό Παντ…

07-11-2019 Νέα

      Ηγουμενίτσα, 07 Νοέμβριου  2019 Δελτίο Τύπου Δωρεά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Οικισμού Εθνικής Αντίστασης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηγουμενίτσας. Ο Δήμος Ηγουμεν...

Δωρεά από το Πολιτιστικό Σύλλογο του Οικισμού Εθνικής Αντίστασης στο Κοινωνικό …

07-11-2019 Νέα

  Δελτίο Τύπου                                                                        07-11-2018 Δωρεά  από το Πολιτιστικό Σύλλογο του Οικισμού Εθνικής Αντίστασης στο Κοινωνικό Φαρμακείο  του Δήμο...

Δωρεά από το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας …

27-10-2019 Νέα

Δελτίο Τύπου 25-10-2019   Δωρεά  από το  ΤΕΠ Ηγουμενίτσας στο Κοινωνικό Φαρμακείο  του Δήμου Ηγουμενίτσας σε φαρμακευτικό  και παραφαρμακευτικό υλικό. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θέλει να ευχαριστήσει τ...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

22-10-2019 Νέα

  Δελτίο Τύπου 21-10-2019   ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θέλει να ευχαριστήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας για την συλλογή σε φάρμακα και παραφαρμακευ...

Δωρεά από το Γ.Ν. Φιλιατών στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας σε…

18-10-2019 Νέα

  Δελτίο Τύπου 18-10-2019   Δωρεά  από το  Γ.Ν. Φιλιατών  στο Κοινωνικό Φαρμακείο  του Δήμου Ηγουμενίτσας σε φαρμακευτικό  και παραφαρμακευτικό υλικό. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θέλει να ευχαριστήσει ...

Δωρεά από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του…

18-10-2019 Νέα

      Ηγουμενίτσα, 18 Οκτωβρίου 2019 Δελτίο Τύπου Δωρεά από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηγουμενίτσας. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ευχαρι...

Δωρεά από το Φαρμακείο της Κας Παππάς Αγγελικής από την Πλαταριά στο Κοινωνικ…

16-10-2019 Νέα

  Δελτίο Τύπου 16-10-2019 Δωρεά  από το  Φαρμακείο  της Κας Παππάς Αγγελικής από την Πλαταριά στο Κοινωνικό Φαρμακείο  του Δήμου Ηγουμενίτσας σε φαρμακευτικό  και παραφαρμακευτικό υλικό. Ο Δήμος ...

Δωρεά από την ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. στο Κοινωνικό Παντοπωλείο το…

16-10-2019 Νέα

      Ηγουμενίτσα, 16 Οκτωβρίου  2019 Δελτίο Τύπου Δωρεά από την ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηγουμενίτσας. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ευχα...

Δωρεά από το Φαρμακείο της Κας Βεζούρη Μαρίας από το Γαρδίκι στο Κοινωνικό Φ…

04-10-2019 Νέα

  Δελτίο Τύπου 03-10-2019     Δωρεά  από το  Φαρμακείο  της Κας Βεζούρη Μαρίας  από το Γαρδίκι στο Κοινωνικό Φαρμακείο  του Δήμου Ηγουμενίτσας σε φαρμακευτικό  και παραφαρμακευτικό υλικό. Ο Δήμ...

Δωρεά από Συλλογικότητες Αλληλεγγύης της Γαλλίας στο Κοινωνικό Φαρμακείο του …

30-09-2019 Νέα

  Δελτίο Τύπου 30-09-2018 Δωρεά  από Συλλογικότητες Αλληλεγγύης  της Γαλλίας στο Κοινωνικό Φαρμακείο  του Δήμου Ηγουμενίτσας σε φαρμακευτικό υλικό και παραφαρμακευτικό υλικό. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας...

Δωρεά από το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας …

30-09-2019 Νέα

  Δελτίο Τύπου 30-09-2019   Δωρεά  από το  ΤΕΠ Ηγουμενίτσας στο Κοινωνικό Φαρμακείο  του Δήμου Ηγουμενίτσας σε φαρμακευτικό  και παραφαρμακευτικό υλικό. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θέλει να ευχαριστήσε...

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech