Θέλω από τον Δήμο μου

ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Έχοντας ως στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ο Δήμος Ηγουμενίτσας μέσα από μια δέσμη ενεργειών υλικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, βρίσκεται στο πλευρό των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού και συγκεκριμένα των αστέγων, των απόρων καθώς και των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή.

Οι  Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Ηγουμενίτσας υποστηρίζουν άτομα και οικογένειες που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καλύψουν βασικές βιοτικές τους ανάγκες. Περιλαμβάνουν Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο και Παροχή δεκατιανού σε μαθητές και συνεργάζονται με συλλογικούς φορείς, επιχειρήσεις, πολίτες που επιθυμούν να συμβάλλουν ως χορηγοί, δωρητές ή εθελοντές για την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Μέσω της παροχής βασικών αγαθών, σε εκείνο το τμήμα του πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του, ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμβάλλει στην ενδυνάμωση και κοινωνική τους ενσωμάτωση αλλά και γενικότερα στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Κοινωνικό παντοπωλείο

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ηπείρου 2014-2020, ως δικαιούχος φορέας, ξεκίνησε τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Μέσα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, οπωρολαχανικά, είδη ατομικής υγιεινής, ένδυσης, υπόδησης, σχολικά είδη, βιβλία, κατεψυγμένα προϊόντα, cd κλπ, στους ωφελούμενους της δομής. Επίσης, το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα συμβάλλει και στην παραλαβή και διανομή των προϊόντων του ΤΕΒΑ (περισσότεροι από 900 ωφελούμενοι). Τα προϊόντα που διαθέτει το Κοινωνικό Παντοπωλείο εξασφαλίζονται με χορηγίες από τοπικές επιχειρήσεις, ιδιώτες φορείς, συλλόγους κ.λ.π. αλλά και την αξιοποίηση του προγράμματος απόσυρσης οπωροκηπευτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αποτελεί μετεξέλιξη της δράσης «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013. Η υλοποίηση της πράξης έχει διάρκεια τουλάχιστον 36 μήνες (από 02.10.2017 έως 30.09.2020) ενώ η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται στις 117.000,00 €.

Στόχος

Στόχος της δράσης είναι η δωρεάν διανομή σε τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, cd κλπ., σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, με τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, αποσκοπεί να στηρίξει έμπρακτα και αποτελεσματικά όλους εκείνους τους Δημότες που απειλούνται από τη φτώχεια, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε βασικά αγαθά και ενίοτε αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης.

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Σε τακτική βάση, δωρεάν διανομή που αφορά σε:

 • Τρόφιμα
 • Είδη παντοπωλείου
 • Είδη ατομικής υγιεινής
 • Κατεψυγμένα προϊόντα
 • Είδη ένδυσης και υπόδησης,
 • Βιβλία, cd κλπ.

 

Ωφελούμενοι

 • Έλληνες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηγουμενίτσας
 • Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου
 • Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο νόμιμα
 • Άποροι, όπως αποδεικνύεται από το εισόδημα
 • Επί μέρους Κοινωνικά Κριτήρια (ασθένεια, αναπηρία, έκτακτη ανάγκη κλπ.)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Βασική προϋπόθεση ένταξης είναι οι ωφελούμενοι να μην είναι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ (βλ. Οδηγός Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών).

Στελέχωση

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ο Δήμος Ηγουμενίτσας, έχει προσλάβει μία ΠΕ Διοικητικού και μία ΔΕ Διοικητικού, με σκοπό την πλήρη και αποκλειστική ενασχόλησή τους με την συγκεκριμένη Δομή.

Κανονισμός Λειτουργίας

Κοινωνικό Φαρμακείο

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ηπείρου 2014-2020, ως δικαιούχος φορέας, ξεκίνησε τη λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου. Το πρόγραμμα αποτελεί μετεξέλιξη της δράσης «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013.

Στόχος

Δωρεάν παροχή φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες των μόνιμων κατοίκων.

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • Παροχή φαρμάκων
 • Παροχή Υγειονομικού υλικού
 • Παροχή Παραφαρμακευτικών προϊόντων

 

Ωφελούμενοι

 • Άτομα ή νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο Ηγουμενίτσας
 • Οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται απ’ αυτή (π.χ. ωφελούμενοι του Κ.Ε.Α. και του Τ.Ε.Β.Α., ανασφάλιστοι)
 • Οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η χορήγηση φαρμάκων θα γίνεται κατόπιν προσκόμισης ιατρικής συνταγής και γνωμάτευσης.

Τα δωρεάν φάρμακα, το υγειονομικό υλικό και τα παραφαρμακευτικά προϊόντα της Δομής θα εξασφαλίζονται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με τα τοπικά φαρμακεία, με την κινητοποίηση των συλλογικών φορέων, αλλά και με τη συμμετοχή των πολιτών.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας καλεί όλους τους πολίτες να στηρίξουν το Κοινωνικό Φαρμακείο, δωρίζοντας φάρμακα ή υγειονομικό υλικό που δεν έχουν ανάγκη και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους, ώστε να μπορέσει να βοηθηθεί ένας συνάνθρωπός μας.

Στελέχωση

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας έχει στελεχωθεί ήδη με έναν φαρμακοποιό (ΠΕ) και μίας κοινωνική λειτουργό (ΤΕ).

 

 

Κανονισμός Λειτουργίας 

Παροχή δεκατιανου σε μαθητές

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του, υλοποιεί την παροχή μικρογεύματος - δεκατιανού σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , στηρίζοντας τις οικογένειες που αδυνατούν να καλύψουν τη βασική ανάγκη σίτισης των παιδιών τους κατά την παραμονή τους στο σχολείο.

Τα μικρογεύματα, το κόστος των οποίων καλύπτεται από ιδίους πόρους του Δήμου, τηρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, καθώς επίσης και τις ισχύουσες Αγορανομικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Με στόχο την προστασία της ανωνυμίας των παιδιών, η ατομική συσκευασία των γευμάτων δεν φέρει κανένα διακριτικό σήμα και οι μαθητές μπορούν να τα προμηθεύονται από τον χώρο του σχολείου τους.

Η επιλογή των μαθητών, ο τρόπος και η ώρα διανομής του δεκατιανού γίνεται με διακριτικότητα και σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δήμου Ηγουμενίτσας, η οποία συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών σε περίοδο οξυμένης οικονομικής κρίσης και που συμβολίζει το αυτονόητο: δηλαδή το δικαίωμα της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους.

Ωράριο Λειτουργίας

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 - 15:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Κτήριο ΕΙΝ – 28ης Οκτωβρίου 7, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα

Τηλ.: 2665021438

Φαξ: 2665026787

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Facebook: www.facebook.com/kpIgoumenitsas/

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 - 15:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Κτήριο ΕΙΝ – 28ης Οκτωβρίου 7, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα

Τηλ.: 2665024245

Φαξ: 2665028888

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Facebook: www.facebook.com/kfIgoumenitsas

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Δωρεά από τον ιατρό Δόση Ευάγγελο στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηγουμενίτσ…

30-05-2020 Νέα

      Ηγουμενίτσα, 29 Μαΐου 2020 Δελτίο Τύπου Δωρεά από τον ιατρό Δόση Ευάγγελο στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηγουμενίτσας. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ευχαριστεί τον ιατρό Δόση Ε...

Δωρεά από το Φαρμακείο του Κ.Κάτσιου Νικόλαου στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμ…

22-05-2020 Νέα

  Δελτίο Τύπου 22-05-2020     Δωρεά  από το  Φαρμακείο του Κ.Κάτσιου Νικόλαου στο Κοινωνικό Φαρμακείο  του Δήμου Ηγουμενίτσας σε φαρμακευτικό  και παραφαρμακευτικό υλικό. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θ...

Παράδοση κατασχεμένης ποσότητας καβουριών από το Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας στο …

14-05-2020 Νέα

      Ηγουμενίτσα, 14 Μαΐου  2020 Δελτίο Τύπου Παράδοση κατασχεμένης ποσότητας καβουριών από το Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας   στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηγουμενίτσας. Ο Δήμ...

Δωρεά από τη Διεθνή Ανθρωπιστική Οργάνωση της Ελβετίας Griechenlandhilfe Schweiz…

03-05-2020 Νέα

  Δελτίο Τύπου 03-05-2020 Δωρεά από τη Διεθνή Ανθρωπιστική Οργάνωση της Ελβετίας Griechenlandhilfe Schweiz στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας σε φαρμακευτικό και παραφαρμακευτικό υλικό...

Δωρεά από τον Σύνδεσμο Φιλάθλων Παναθηναϊκού Ηγουμενίτσας στο Κοινωνικό Παντοπωλ…

21-04-2020 Νέα

      Ηγουμενίτσα, 21 Απριλίου  2020   Δελτίο Τύπου Δωρεά από τον Σύνδεσμο Φιλάθλων Παναθηναϊκού Ηγουμενίτσας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηγουμενίτσας. Ο Δήμος Ηγουμενίτσ...

Δωρεά από το SUPERMARKET ΞΕΝΟΣ Α.Ε. στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηγουμενί…

14-04-2020 Νέα

      Ηγουμενίτσα, 14 Απριλίου 2020 Δελτίο Τύπου Δωρεά από το SUPERMARKET ΞΕΝΟΣ Α.Ε. στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηγουμενίτσας. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ευχαριστεί το SUPERMAR...

Δωρεά από την εταιρία του κ. Ντρίτσου Θωμά εμπόριο νωπών και παστεριωμένων αυγών…

14-04-2020 Νέα

      Ηγουμενίτσα, 14 Απριλίου 2020 Δελτίο Τύπου Δωρεά από την εταιρία του κ. Ντρίτσου Θωμά εμπόριο νωπών και παστεριωμένων αυγών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηγουμενίτσας...

Δωρεά από το Φαρμακείο της Κας Λαμπρούσης Χριστίνας στην Ν. Σελεύκεια στο …

14-04-2020 Νέα

  Δελτίο Τύπου 13-04-2020 Δωρεά  από το  Φαρμακείο  της Κας Λαμπρούσης Χριστίνας  στην Ν. Σελεύκεια   στο Κοινωνικό Φαρμακείο  του Δήμου Ηγουμενίτσας σε φαρμακευτικό  και παραφαρμακευτικό υλικό. ...

Δωρεά από το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας …

04-03-2020 Νέα

  Δελτίο Τύπου 04-03-2020   Δωρεά  από το  ΤΕΠ Ηγουμενίτσας στο Κοινωνικό Φαρμακείο  του Δήμου Ηγουμενίτσας σε φαρμακευτικό  και παραφαρμακευτικό υλικό. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θέλει να ευχαριστήσε...

Δωρεά από την βιομηχανία τροφίμων ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμο…

25-02-2020 Νέα

      Ηγουμενίτσα,25 Φεβρουαρίου 2020 Δελτίο Τύπου Δωρεά από την βιομηχανία τροφίμων ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηγουμενίτσας. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ευχαριστεί...

Δωρεά από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του…

20-02-2020 Νέα

      Ηγουμενίτσα, 18 Φεβρουαρίου 2020   Δελτίο Τύπου Δωρεά από τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηγουμενίτσας. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ευ...

Δωρεά από την Διεθνή Ανθρωπιστική Οργάνωση της Αυστρίας Griechenlandhilfe στο …

12-02-2020 Νέα

  Δελτίο Τύπου 10-02-2020 Δωρεά  από την  Διεθνή Ανθρωπιστική Οργάνωση της Αυστρίας Griechenlandhilfe στο Κοινωνικό Φαρμακείο  του Δήμου Ηγουμενίτσας σε φαρμακευτικό  και παραφαρμακευτικό υλικό. ...

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech