Θέλω Από τον Δήμο μου

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Με την αρίθμ. 257/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας αποφασίστηκε η δημιουργία και λειτουργία Δημοτικής - Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης στο χώρο του campus Ηγουμενίτσας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Πρόκειται για μια πρωτοπόρα κίνηση, που στόχο έχει τη συνένωση πηγών γνώσης προς όφελος των πολιτών.

Η βιβλιοθήκη αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2019.

Παράλληλα εντός των ορίων του Δήμου λειτουργούν οι ακόλουθες δανειστικές βιβλιοθήκες οι οποίες συντηρούνται από συλλόγους. Στόχος μας με την λειτουργία την Κεντρικής Βιβλιοθήκης στην Ηγουμενίτσα να αναπτυχθεί ένα δίκτυο βιβλιοθηκών το οποίο θα αλληλεπιδρά και θα προσφέρει γνώσεις σε όσο το δυνατών περισσότερα σημεία του Δήμου.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη Πλαταριάς ιδρύθηκε το 2007 και μέχρι το 2017 στεγαζόταν στο κτίριο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου Πλαταριάς. Από τις αρχές του 2018 μεταφέρθηκε στο Δημαρχείο του πρώην Δήμου Συβότων και στον ίδιο χώρο που στεγάζεται το ΚΑΠΗ Πλαταριάς.

Διαθέτει πάνω από 5.000 τίτλους βιβλίων: Παιδικά, ιστορικά, λογοτεχνικά Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, εγκυκλοπαίδειες, παιδαγωγικά, θρησκευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου, αρχεία τοπικών εφημερίδων και διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά.

Δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. Λειτουργεί με εθελοντές δύο απογεύματα Τρίτη και Πέμπτη και από ώρα 17.00- 18.00 Ειδικώς τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ανοικτή Τετάρτη και Κυριακή και ώρα 19.00-20.00. Καλόν είναι να προηγείται επικοινωνία τουλάχιστον από την προηγουμένη ημέρα για τυχόν αλλαγές με τους :

  • Κωνσταντίνο Ι. Αναστασίου (τηλέφωνο 6937852615)
  • Χρήστο Σ. Ευαγγέλου (τηλέφωνο 6974855008)
  • Μαρία Ε. Γιαννούλη (τηλέφωνο 6971552843)

Όλα τα βιβλία έχουν καταχωρηθεί χειρόγραφα και έχει αρχίσει η ηλεκτρονική καταγραφή. Ο αριθμός των αναγνωστών, με τα δεδομένα της περιοχής μας, είναι ικανοποιητικός.

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech