Θέλω από τον Δήμο μου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής αποτελούν το δίπτυχο που βρίσκεται σταθερά ψηλά στη δράση και τις πρωτοβουλίες του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Αντιλαμβανόμαστε και θεωρούμε το Περιβάλλον όχι ως ιδιοκτησία, αλλά ως κληρονομιά και για τις επόμενες γενιές. Μια κληρονομιά που πρέπει να προστατέψουμε, καλλιεργώντας περιβαλλοντική συνείδηση, εφαρμόζοντας πολιτικές ορθολογικής χρήσης του φυσικού πλούτου, υλοποιώντας σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης των απορριμμάτων και εφαρμόζοντας στο ακέραιο την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας με αποστολή του την αειφόρο ανάπτυξη, υλοποιεί μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική, ώστε να διασφαλίσει καλύτερη ποιότητα ζωής, σε όλους όσους ζουν ή εργάζονται σε αυτόν, νέους, ηλικιωμένους, παιδιά, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Κύριος στόχος μας είναι ένας Δήμος καθαρός, ανθρώπινος, πρωτίστως πράσινος κι όσο το δυνατόν πιο φιλικός σε όλους.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας υιοθετεί ένα νέο μοντέλο αστικών μετακινήσεων, στα όρια της πόλης, όπου οι πολίτες θα χρησιμοποιούν βιώσιμους τρόπους μετακίνησης όπως τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, το ποδήλατο ή ακόμη και τα πόδια για τις κοντινές μετακινήσεις.

Προστατεύοντας και αναβαθμίζοντας το περιβάλλον, εξασφαλίζοντας την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων αλλά και προωθώντας την ανακύκλωση, ο Δήμος Ηγουμενίτσας συμβάλλει στη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών, μειώνοντας βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους κινδύνους τόσο για το περιβάλλον όσο και την ανθρώπινη υγεία.

Απορρίμματα
Ανακύκλωση
Απορρίμματα
Γαλάζιες σημαίες
Αδέσποτα ζώα
Πράσινο
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech