Θέλω από τον Δήμο μου

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ

Δεν αρκεί μόνο το όραμα προκειμένου ο Δήμος να γυρίσει σελίδα, να αντλήσει επιπλέον πόρους και να ακολουθήσει μια ανοδική πορεία. Είναι αναγκαία η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο μαζί με τα επιμέρους τοπικά σχέδια δράσεις θα αποτελέσει τον μακροπρόθεσμο οδηγό υλοποίησης του οράματος.

Παράλληλα μέσω του Τεχνικού Προγράμματος και του προϋπολογισμού αποτυπώνεται ο βραχυπρόθεσμος οδηγός υλοποίησης των έργων που απορρέουν από τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Αξίζει να σημειωθεί η συμβολή της διαβούλευση στην κατάρτιση των εν λόγω σχεδίων.  

ΣΒΑΚ
Τεχνικό πρόγραμμα & Προϋπολογισμός
Τοπικά Σχέδια Δράσης
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech