Θέλω από τον Δήμο μου

Έργα ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργα Διευθέτησης Ρέματος Λάκκας 

H περιοχή παρέμβασης της πράξης αφορά το ρέμα της Λάκκας και τον παραπόταμο αυτού εντός σχεδίων πόλης 1ης και 3ης Π.Ε., ενώ οι προβλεπόμενες εργασίες συνίστανται στην διευθέτησή τους με οπλισμένο σκυρόδεμα, στην κατασκευή

μίας γέφυρας και μίας οδού πρόσβασης για τον καθαρισμό του ρέματος, στις απαιτούμενες εργασίες μετατόπισης ΟΚΩ (ύδρευση, ΔΕΗ, ΟΤΕ) καθώς και στην παρακολούθηση των εργασιών εκτέλεσης από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ο σκοπός υλοποίησης της πράξης έγκειται στην θωράκιση της επιλεγείσας αστικής περιοχής από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, στην οποία κατά το παρελθόν

έχουν προξενηθεί διάφορες υλικές ζημιές, ενώ η διάρκεια της ανέρχεται συνολικά σε 20 μήνες.

Ανάπλαση Αστικού Δασυλλίου Και Ανάδειξη Ενετικού Κάστρου

Η Πράξη αφορά την ανάπλαση του αστικού υπαίθριου χώρου του δασυλλίου στην πόλη της Ηγουμενίτσας. Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργικότητας του αστικού δασυλλίου και την ορθολογική του διαχείριση, με τη δημιουργία περιπατητικών διαδρομών, χώρων αναψυχής και της σύνδεσης του Ενετικού Κάστρου με το αστικό περιβάλλον. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Η Πράξη αφορά στην κατασκευή της κεντρικής πλατείας που βρίσκεται στο ΟΤ 23Α του αστικού οικοδομικού συνεταιρισμού «Η Εθνική Αντίσταση». Η συνολική επιφάνεια της περιοχής παρέμβασης ανέρχεται σε 3.726 m2 και περιλαμβάνει νησίδες πρασίνου και φυτεύσεις δένδρων, χωμάτινο μονοπάτι, επιφάνειες από κυβόλιθους, διάτρητες τσιμεντόπλακες από γκαζόν και χυτό βοτσαλωτό δάπεδο, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με την τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών σωμάτων, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση καθώς και σημεία στάσεων ποδηλάτων και στάσεις λεωφορείων.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΣΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Π.Ε.

H περιοχή παρέμβασης της πράξης αφορά τις οδούς Λαδοχωρίου, Δημοκρατίας και Πινδάρου στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας στις οποίες πρόκειται να κατασκευαστεί ποδηλατόδρομος, πεζοδρόμια, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, γέφυρα, νησίδες πρασίνου, σημεία στάσεων, λωρίδες στάθμευσης και υπαίθριος χώρος στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων, σημεία στάθμευσης ποδηλάτων και σταθμοί ποδηλάτων, καθώς και χώροι αναψυχής. Με την κατασκευή της πράξης επιτυγχάνεται ορθολογική διαχείριση και ανάπλαση του ελεύθερου δημοσίου χώρου η οποία συντελεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, αλλά και των χρηστών/επισκεπτών των υφιστάμενων δημόσιων κτιρίων (2ο Λύκειο, Κλειστό Γυμναστήριο, κτίριο ΙΚΑ κ.λπ.), ενώ η διάρκεια υλοποίησης ανέρχεται σε 24 μήνες

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech