Θέλω από τον Δήμο μου

Έργα ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΑΚΚΑΣ

H περιοχή παρέμβασης της πράξης αφορά το ρέμα της Λάκκας και τον παραπόταμο αυτού εντός σχεδίων πόλης 1ης και 3ης Π.Ε., ενώ οι προβλεπόμενες εργασίες συνίστανται στην διευθέτησή τους με οπλισμένο σκυρόδεμα, στην κατασκευή

μίας γέφυρας και μίας οδού πρόσβασης για τον καθαρισμό του ρέματος, στις απαιτούμενες εργασίες μετατόπισης ΟΚΩ (ύδρευση, ΔΕΗ, ΟΤΕ) καθώς και στην παρακολούθηση των εργασιών εκτέλεσης από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ο σκοπός υλοποίησης της πράξης έγκειται στην θωράκιση της επιλεγείσας αστικής περιοχής από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, στην οποία κατά το παρελθόν

έχουν προξενηθεί διάφορες υλικές ζημιές, ενώ η διάρκεια της ανέρχεται συνολικά σε 20 μήνες.

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech