Θέλω από τον Δήμο μου

Έργα ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργα Διευθέτησης Ρέματος Λάκκας 

H περιοχή παρέμβασης της πράξης αφορά το ρέμα της Λάκκας και τον παραπόταμο αυτού εντός σχεδίων πόλης 1ης και 3ης Π.Ε., ενώ οι προβλεπόμενες εργασίες συνίστανται στην διευθέτησή τους με οπλισμένο σκυρόδεμα, στην κατασκευή

μίας γέφυρας και μίας οδού πρόσβασης για τον καθαρισμό του ρέματος, στις απαιτούμενες εργασίες μετατόπισης ΟΚΩ (ύδρευση, ΔΕΗ, ΟΤΕ) καθώς και στην παρακολούθηση των εργασιών εκτέλεσης από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ο σκοπός υλοποίησης της πράξης έγκειται στην θωράκιση της επιλεγείσας αστικής περιοχής από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, στην οποία κατά το παρελθόν

έχουν προξενηθεί διάφορες υλικές ζημιές, ενώ η διάρκεια της ανέρχεται συνολικά σε 20 μήνες.

Ανάπλαση Αστικού Δασυλλίου Και Ανάδειξη Ενετικού Κάστρου

Η Πράξη αφορά την ανάπλαση του αστικού υπαίθριου χώρου του δασυλλίου στην πόλη της Ηγουμενίτσας. Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργικότητας του αστικού δασυλλίου και την ορθολογική του διαχείριση, με τη δημιουργία περιπατητικών διαδρομών, χώρων αναψυχής και της σύνδεσης του Ενετικού Κάστρου με το αστικό περιβάλλον. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Η Πράξη αφορά στην κατασκευή της κεντρικής πλατείας που βρίσκεται στο ΟΤ 23Α του αστικού οικοδομικού συνεταιρισμού «Η Εθνική Αντίσταση». Η συνολική επιφάνεια της περιοχής παρέμβασης ανέρχεται σε 3.726 m2 και περιλαμβάνει νησίδες πρασίνου και φυτεύσεις δένδρων, χωμάτινο μονοπάτι, επιφάνειες από κυβόλιθους, διάτρητες τσιμεντόπλακες από γκαζόν και χυτό βοτσαλωτό δάπεδο, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με την τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών σωμάτων, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση καθώς και σημεία στάσεων ποδηλάτων και στάσεις λεωφορείων.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΣΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Π.Ε.

H περιοχή παρέμβασης της πράξης αφορά τις οδούς Λαδοχωρίου, Δημοκρατίας και Πινδάρου στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας στις οποίες πρόκειται να κατασκευαστεί ποδηλατόδρομος, πεζοδρόμια, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, γέφυρα, νησίδες πρασίνου, σημεία στάσεων, λωρίδες στάθμευσης και υπαίθριος χώρος στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων, σημεία στάθμευσης ποδηλάτων και σταθμοί ποδηλάτων, καθώς και χώροι αναψυχής. Με την κατασκευή της πράξης επιτυγχάνεται ορθολογική διαχείριση και ανάπλαση του ελεύθερου δημοσίου χώρου η οποία συντελεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, αλλά και των χρηστών/επισκεπτών των υφιστάμενων δημόσιων κτιρίων (2ο Λύκειο, Κλειστό Γυμναστήριο, κτίριο ΙΚΑ κ.λπ.), ενώ η διάρκεια υλοποίησης ανέρχεται σε 24 μήνες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας με την παρούσα πράξη στοχεύει στη δημιουργία και εγκατάσταση εξατομικευμένης πλατφόρμας λογισμικού έξυπνης πόλης σε υπολογιστικό νέφος, για τη λήψη, συλλογή, επεξεργασία και υπολογιστική ανάλυση των δεδομένων των πιλοτικών εφαρμογών και άλλων διαθέσιμων δεδομένων ανοικτών προτύπων με στόχο την ενημέρωση του πολίτη και των αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων.

Α. Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων Έξυπνης Πόλης, στηριζόμενη σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους που θα συγκεντρώνει δεδομένα που παράγονται από διάφορες πηγές, όπως αισθητήρες, το ασύρματο δίκτυο και διάφορες άλλες εφαρμογές και κατόπιν τα κανονικοποιεί για περαιτέρω χρήση και εκμετάλλευση.

Β. Εφαρμογές Ευφυούς Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τη συλλογή όλων των απαραίτητων κυκλοφοριακών δεδομένων ώστε να εξυπηρετούνται οι μετακινούμενοι αλλά και οι φορείς λήψης αποφάσεων.

Γ. Σύστημα διαχείρισης στόλου αποκομιδής απορριμμάτων  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό συγκρότημα το οποίο στεγάζει τις σχολικές μονάδες του 1ου Γυμνασίου και του 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας επιφάνειας 3.241,67m2, καθώς και στα απαιτούμενα από την υλοποίηση του τεχνικού έργου υποδομής έξοδα σύνδεσης με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα, το 1ο Υποέργο αφορά στις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που προβλέπονται να γίνουν ως παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ):

 • Προσθήκη περιμετρικού κελύφους για τη θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων
 • Θερμομόνωση δωμάτων
 • Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με διπλούς υαλοπίνακες
 • Τοποθέτηση νέου συστήματος φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
 • Τοποθέτηση νέου συστήματος θέρμανσης με αντλίες θερμότητας
 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων

Το 2ο Υποέργο αφορά σε Επαύξηση Ισχύος και σύνδεση του Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) συστήματος με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ για τον ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (net metering)  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Προϋπολογισμός: 999.998,00€

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην αντικατάσταση οκτώ (8) παλιών οχημάτων του στόλου του Δήμου Ηγουμενίτσας, με την προμήθεια των παρακάτω έξι (6) συνολικά νέων ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων χαμηλών ρύπων:

 • Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο διαξονικό όχημα με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 14m3 με σύστημα πλύσης κάδων
 • Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο τριαξονικό όχημα με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 24m3
 • Ένα (1) καινούργιο ανατρεπόμενο φορτηγό διαξονικό μικτού φορτίου 19tn με γερανό και αρπάγη
 • Ένα (1) καινούργιο ανατρεπόμενο φορτηγό τριαξονικό μικτού φορτίου 26t
 • Ένα (1) καινούργιο μικρό λεωφορείο μεταφοράς ατόμων 15-20 θέσεων καθημένων πλέον μιας θέσεως για αμαξίδιο ΑΜΕΑ με αναδιπλούμενο ανυψωτικό μηχανισμό και 
 • Ένα (1) καινούργιο μικρό λεωφορείο μεταφοράς ατόμων 20-30 θέσεων καθημένων

ΈΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΚΟΥΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 8.903.531,75 €

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τη διευθέτηση οριοθετημένου τμήματος του ρέματος Γκούρας, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης οικισμού Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας, σε μήκος 1.738 μ, προκειμένου να αποτραπεί η εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Το ρέμα βρίσκεται εντός θεσμοθετημένης Ζώνης Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ).

Συγκεκριμένα το έργο ξεκινά από το όριο του σχεδίου του οικισμού πλησίον της πρόσφατα κατασκευασθείσας γέφυρας που βρίσκεται στη διασταύρωση του ρέματος με ασφαλτοστρωμένη οδό που εξυπηρετεί την πρόσβαση στις Νέες Εργατικές Κατοικίες και προς τα ανάντη μέχρι το ΟΤ 59. Η διευθέτηση της κοίτης του ρέματος προβλέπεται να υλοποιηθεί με την κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 ανοιχτών ορθογωνικών διωρύγων μεταβαλλόμενου πλάτους από 6-8μ. καθώς και κιβωτοειδών οχετών στις προβλεπόμενες από την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη θέσεις γεφυρώσεων του ρέματος (εγκάρσιες οδοί διέλευσης του ρέματος). Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή ράμπας πρόσβασης μηχανημάτων για τον καθαρισμό του ρέματος καθώς και η μετατόπιση των εγκατεστημένων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης που εμποδίζουν την κατασκευή της διευθέτησης.

Στο αντικείμενο της πράξης συμπεριλαμβάνονται και οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα λάβουν χώρα κατά την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών, καθώς και η απαραίτητη μετατόπιση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Προϋπολογισμός: 933.198,44 €

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην κατασκευή ενός (1) Πράσινου Σημείου, δυναμικότητας 1.831,55 τν/έτος, στο Δήμο Ηγουμενίτσας, το οποίο θα αποτελέσει τον κεντρικό οργανωμένο χώρο του Δήμου για την χωριστή συλλογή και αποθήκευση διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων, με σκοπό την προώθηση προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή και ανακύκλωση (σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Ν.4447/2016 και τον ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου). Θα κατασκευαστεί σε τμήμα του τεμαχίου 416 αγροκτήματος Νέας Σελεύκειας που βρίσκεται στο Δήμο Ηγουμενίτσας της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Το Πράσινο Σημείο έχει πρόσβαση μέσω υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης οδού. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης περιλαμβάνονται:

 • Το τεχνικό υποέργο (υποδομή) που αφορά στην κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου και ειδικότερα στην κατασκευή:
  • Γενική διαμόρφωση του γηπέδου 
  • Εσωτερική οδοποιία
  • Περίφραξη – Πύλη
  • Κτίριο γενικής χρήσης και οικίσκος εισόδου
  • Υπόστεγα και χώρος διάθεσης αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση - Δεξαμενή νερού και λυμάτων
  • Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων
  • Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
  • Χώρους πρασίνου, καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό:
   • 3 Μεταλλικά απορριμματοκιβώτια (container) 24m3 – κάλυμμα με τέντα,
   • 2 Μεταλλικά απορριμματοκιβώτια χαμηλού ύψους (container) 12m3,
   • 1 Μεταλλικό απορριμματοκιβώτιο με συμπίεση (press-container) 24m3,
   • 1 Mεταλλικό κάδο τύπου καμπάνας 3 m3,
   • 1 Πλαστικά παλετοκιβώτια 650lt,
   • 1 Πλαστική δεξαμενή τύπου IBC 1m3,
   • 1 Γεφυροπλάστιγγα με μεταλλική γέφυρα,
   • 1 Ζυγός βιομηχανικής χρήσης,
   • 1 Φορητός τεμαχιστής πρασίνων,
   • 1 Ελαστιχοφόρος φορτωτής,
   • 1 Ηλεκτροανυψούμενο περονοφόρο όχημα,
   • 10 Συρμάτινα καλάθια,
  • Σήμανση – πινακίδες και επιπλέον σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εξασφάλιση λειτουργίας του Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας.
 • Οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα λάβουν χώρα κατά την εκτέλεση της πράξης, καθώς και η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ για την απρόσκοπτη λειτουργία του Πράσινου Σημείου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Προϋπολογισμός: 3.800.000,00 €  

 Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού κοινόχρηστων χώρων στον αστικό ιστό του Δήμου Ηγουμενίτσας και αφορά στην εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων με τεχνολογία LED προς αντικατάσταση των υφισταμένων φωτιστικών σωμάτων, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, την αναβάθμιση της ποιότητας του φωτισμού με βάση το πρότυπο ΕΝ 13201, τη μείωση της φωτορύπανσης σε περιοχές με φωτισμό πέραν των ορίων και τη βελτίωση του φωτισμού σε περιοχές με χαμηλή κάτω των ορίων στάθμη. Επιπλέον περιλαμβάνει τη βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού με αλλαγή και αναβάθμιση πινάκων διανομής (πίλλαρ), ηλεκτρικών δικτύων και ιστών όπου αυτό απαιτείται βάση της σχετικής μελέτης, την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης ανά οδικό φωτιστικό σώμα με δυνατότητες παρακολούθησης βλαβών και κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο και τέλος τις εργασίες που προκύπτουν από την κατάργηση φωτιστικών σημείων (αποκαταστάσεις σε πεζοδρόμια, πλατείες, βάσεις ιστών και ηλεκτρικές συνδέσεις).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Προϋπολογισμός:7.930.044,06 €

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει παρεμβάσεις που προωθούν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στην πόλη της Ηγουμενίτσας και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή κεντρικού κυκλικού κόμβου, την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων/ πεζόδρομων/ νησίδων πρασίνου/ χώρων στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων/ σημείων στάθμευσης ποδηλάτων/ χώρων αναψυχής. Με την κατασκευή της πράξης, επιτυγχάνεται η βελτίωση της λειτουργικότητας του αστικού χώρου για όλους τους χρήστες καθώς και η ορθολογική διαχείριση του ελεύθερου δημοσίου χώρου. Ενδεικτικά, λαμβάνει χώρα παρέμβαση σε τμήματα των οδών της 28ης Οκτωβρίου, της Ειρήνης & Φιλίας, της Εθνικής Αντιστάσεως και της Δαγκλή καθώς και σε παρακείμενους κοινόχρηστους χώρους όπως την Πλατεία Δημαρχείου και τον χώρο στη συμβολή των οδών Κύπρου και Δαγκλή. Οι παρεμβάσεις κατά κύριο λόγο περιλαμβάνουν επιστρώσεις γρανιτοκυβόλιθων, ελαστομερούς και πλακών από σκυρόδεμα, πέτρα και μάρμαρο, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, φύτευση πρασίνου, εγκατάσταση δικτύου άρδευσης και κατασκευή στεγάστρων. Στην πράξη συμπεριλαμβάνονται και οι απαραίτητες μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ (ΟΤΕ και ΔΕΔΔΗΕ).  

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός 299.999,81€

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την ανάπλαση κεντρικών οδών στον πολεοδομημένο οικισμό της Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας με τη δημιουργία πεζόδρομων, νησίδων πρασίνου, σημεία στάσεων για αναψυχή και ξεκούραση καθώς και λωρίδων στάθμευσης οχημάτων και δικύκλων. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Μετατόπιση της υφιστάμενης κεντρικής νησίδας.
 • Μετατόπιση του τοιχίου στο νότιο όριο του Ο.Τ.47 και κατασκευή νέου πεζοδρομίου.
 • Μετατόπιση του ΝΔ τοιχίου της σκάλας που οδηγεί από τον κεντρικό δρόμο στην είσοδο της εκκλησίας.
 • Καθαίρεση όλων των υφιστάμενων διαμορφώσεων στους κοινόχρηστους χώρους μπροστά από το Ο.Τ. 45 (ΝΔ και ΒΔ) και δημιουργία ενός διευρυμένου χώρου καθιστικού στα ΒΔ και πεζόδρομο και χώρο στάθμευσης στα ΝΔ.
 • Διαπλάτυνση πεζοδρομίων μπροστά από το Ο.Τ. 92.
 • Εμπλουτισμός πρασίνου (π.χ. δενδροστοιχίες στα πεζοδρόμια, μικρών ομάδων δένδρων στα καθιστικά). • Διαμόρφωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης. • Εργασίες ασφαλτόστρωσης.
 • Τοποθέτηση φωτιστικών ιστών και φωτιστικών στο χώρο εκδηλώσεων και πέριξ του Ο.Τ. 45.
 • Υποδομές ΑΜΕΑ όπως ορίζονται στις σχετικές προδιαγραφές με όδευση τυφλών, ράμπες, στάθμευση.

Το συνολικό μήκος των κεντρικών δρόμων στους οποίους γίνεται η παρέμβαση είναι 510m περίπου και βρίσκεται εντός των ορίων του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως οικισμού Νέας Σελεύκειας Δήμου Ηγουμενίτσας, σε επαφή με τα Ο.Τ. 25, 43, 45, 47 και 92. Στην πράξη συμπεριλαμβάνονται και οι απαραίτητες μετατοπίσεις υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ (ΟΤΕ και ΔΕΗ).

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech