Θέλω από τον Δήμο μου

ΣΔΒΕ

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει ολοκληρώσει τον Ενεργειακό Σχεδιασμό του για το έτος 2030.  Στα πλαίσια της προσχώρησης του Δήμου στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του Σύμφωνου των Δημάρχων, εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας (ΣΔΒΕ), το οποίο έχει ως στόχο την μείωση των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 40% εντός των ορίων του Δήμου, έως το έτος 2030. Ο Ενεργειακός Σχεδιασμός υλοποιήθηκε με την συμμετοχή των φορέων της πόλης, ενώ το Προσχέδιό του τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.               

Σύμφωνα με την Απογραφή Κατανάλωσης Ενέργειας και Εκπομπών, στο Δήμο Ηγουμενίτσας κατά το έτος αναφοράς 2012, εκπέμφθηκαν συνολικά 197.900 τόνοι CO2, από τους οποίους 32% από τον οικιακό τομέα, 6% από τον πρωτογενή τομέα, 3% από τον δευτερογενή τομέα,  23% από τον τριτογενή τομέα, 29% από τις οδικές μεταφορές και 7% από τα δημοτικά κτίρια & εγκαταστάσεις, οχήματα και τον οδοφωτισμό. Στο Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας περιγράφονται οι δράσεις που προγραμματίζει να αναλάβει ο Δήμος για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του και την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, σε τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και η οικολογική και αειφόρος μετακίνηση. Παρουσιάζονται, επίσης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα εργαλεία χρηματοδότησης των προτάσεων.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2, έχοντας ήδη εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα σε κτίριο Δημοτικού Σχολείου και έχοντας υλοποιήσει παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε δύο (2) σχολικά κτίρια και στο Κλειστό Γυμναστήριο Ηγουμενίτσας. Παράλληλα, έχει υλοποιήσει εκτεταμένη διαμόρφωση ποδηλατοδρόμου και ζωνών πεζοδρομίων σε κεντρική οδό της πόλης, ενώ στο προσεχές διάστημα θα οριστικοποιηθούν ενεργειακές μελέτες αναβάθμισης οδοφωτισμού και κτιρίων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ELENA, οι οποίες θα οδηγήσουν σε ωρίμανση των αντίστοιχων έργων.

Υψίστης σημασίας θεωρείται η μείωση εκπομπών CO2 που μπορεί να επιτευχθεί στα δημοτικά κτίρια, στις εγκαταστάσεις υποδομών και στον δημοτικό φωτισμό.

Εφαρμόζοντας σταδιακά τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στους τομείς άμεσης αρμοδιότητας του, ο Δήμος Ηγουμενίτσας  θα αποτελέσει πρότυπο τόσο για τους δημότες (οικιακός τομέας), όσο και για τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, ώστε με τη σειρά τους να πραγματοποιήσουν αντίστοιχες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Βιώσιμων Μεταφορών.

Μπορείς να κατεβάσεις την τελική έκδοση του Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας (ΣΔΒΕ) του Δήμου Ηγουμενίτσας κάνοντας κλικ εδώ και την παρουσίαση του κάνοντας κλικ εδώ!

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech