Ανακάλυψε τον Δήμο Ηγουμενίτσας

Ακούσματα

Η δημοτική μας μουσική και τα πολυφωνικά τραγούδια με το αρμονικό και μελωδικό χρώμα που τα περιβάλλει μεταλαμπαδεύουν τον πολιτισμό του τόπου μας και μας αφυπνίζουν πνευματικά αποτελώντας ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι στο χώρο και το χρόνο. Σεβόμενοι την παράδοσή μας, ως Δήμος συνεχίζουμε να την κρατούμε ζωντανή μέσα από τα ακούσματα της περιοχής μας, τα οποία αποτελούν το εγκυρότερο μέσο έκφρασης της ψυχής του λαού μας και κατέχουν αναντίρρητα ξεχωριστή θέση μεταξύ των μνημείων του λόγου.

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech