Ανακάλυψε τον Δήμο Ηγουμενίτσας

Λαογραφικό Μουσείο Πέρδικας

Το Λαογραφικό Μουσείο Πέρδικας, πυλώνας λαϊκού πολιτισμού και παράδοσης στεγάζεται από τον Ιούλιο του 2000 στο Παλαιό Κοινοτικό Κατάστημα Πέρδικας.

Στόχος της ίδρυσης του, πέρα από την αυτονόητη επιστημονική του δραστηριότητα στους τομείς καταγραφής, συντήρησης, διαφύλαξης και ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής μέσα από την συγκέντρωση λαογραφικού, παραδοσιακού, ιστορικού και φωτογραφικού υλικού, είναι επιπλέον η οικοδόμηση της γνώσης του πλούσιου πολιτιστικού μας παρελθόντος μέσα από την βιωματική εμπειρία.

Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του κτηρίου εκτίθενται γεωργικά εργαλεία, εργαλεία ξυλοκόπου, μαραγκού, ύφανσης, αντικείμενα κτηνοτροφίας, παραδοσιακές ενδυμασίες, παραδοσιακά οικιακά σκεύη, πολεμικά όπλα, λάφυρα πολέμου και παλιά νομίσματα.

Το μουσείο ....

 

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech