Ανακάλυψε τον Δήμο Ηγουμενίτσας

Λαογραφικό Μουσείο Πλαταριάς

Το Λαογραφικό Μουσείο Πλαταριάς ιδρύθηκε το 2007, εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο πολιτισμού για τον Δήμο Ηγουμενίτσας. Τα χρονικά όρια που καλύπτει το υλικό της συλλογής και αφορά στον τοπικό παραδοσιακό πολιτισμό εστιάζονται κατά την προβιομηχανική περίοδο και τον 20ο αιώνα. Η δραστηριότητα του μουσείου έχει ως στόχο τη διάσωση, μελέτη και ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού της περιοχής.

Το μουσείο στεγάζεται σε δυο αίθουσες στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο της Πλαταριάς, ενώ οι θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται στη μόνιμη έκθεσή του ταξινομούνται σε δύο ενότητες, εντός και εκτός κατοικίας. Έτσι:

  • στην πρώτη ενότητα εκτίθενται χρηστικά αντικείμενα και αναπαραστάσεις παραδοσιακών επαγγελμάτων και εργασιών για την πρόσκτηση και παραγωγή υλών και αγαθών, ενώ
  • στην δεύτερη ενότητα εκτίθενται αντικείμενα οικιακού εξοπλισμού, όπως σκεύη παρασκευής και κατανάλωσης φαγητού, ατομικού ρουχισμού και ρουχισμού σπιτιού (υφαντά-σεντόνια), οικοσκευή και φωτιστικά.

Κριτήρια για τη συλλογή και έκθεση του υλικού απετέλεσαν η χρηστικότητα, η σπανιότητα και η αισθητική τους αξία.

 

Το Μουσείο λειτουργεί….

Τηλ. Επικ.:

Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech