Θέλω Από τον Δήμο μου

ΔΕΥΑΗ

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Ενημέρωση για διακοπή νερού λόγω βλάβης 26 Σεπτεμβρίου 2020
Ένταξη έργων Δήμου και Δ.Ε.Υ.Α.Η στο Πρόγραμμα LEADER 13 Σεπτεμβρίου 2019
Ένταξη της πράξης «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας» 11 Οκτωβρίου 2019
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της ΔΕ Νέας Σελεύκειας προς τις τουριστικές μονάδες Δρεπάνου 13 Μαρτίου 2019
Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος – τηλεχειρισμός) εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου, στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας 30 Σεπτεμβρίου 2019
Νέα ένταξη έργου της ΔΕΥΑΗ στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» 22 Δεκεμβρίου 2020
ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΗ ΣΤΟ ΛΑΔΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ 25 Απριλίου 2019
Προμήθεια οχήματος μεταφοράς ιλύος 21 Ιανουαρίου 2021
Υιοθέτηση μέτρου οικονομικής ελάφρυνσης πληττόμενων επιχειρήσεων 17 Νοεμβρίου 2020
Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού 17 Ιουλίου 2020
Υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στην 1η και 3η Π.Ε. Ηγουμενίτσας», συνολικού προϋπολογισμού 3.071.200,00€ 08 Οκτωβρίου 2020
Χρηματοδότηση μελετών 05 Ιουνίου 2020
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech