Θέλω Από τον Δήμο μου

Δημοτικό Συμβούλιο

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 09 Απριλίου 2020
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (19/2018) 09 Νοεμβρίου 2018
Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 06 Φεβρουαρίου 2019
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την Χερσαία Ζώνη Λιμένα 28 Φεβρουαρίου 2019
Δωρεά στο Κοινωνικό Φαρμακείο από την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνος του Δήμου Ηγουμενίτσας σε φαρμακευτικό υλικό. 27 Οκτωβρίου 2019
ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη 03 Ιουλίου 2020
έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 08 Νοεμβρίου 2019
Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση 04 Μαρτίου 2020
Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαΐου 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 08 Μαρτίου 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 17 Οκτωβρίου 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 06 Δεκεμβρίου 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 16 Μαρτίου 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης / κεκλεισμένων των θυρών) 18 Ιουνίου 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (16/2018) 20 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (17/2018) 20 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (18/2018) 18 Οκτωβρίου 2018
συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 14 Φεβρουαρίου 2019
συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 27 Μαρτίου 2020
συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη 29 Απριλίου 2020
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech