Θέλω Από τον Δήμο μου

Δημοτικό Συμβούλιο

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (19/2018) 09 Νοεμβρίου 2018
Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 06 Φεβρουαρίου 2019
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την Χερσαία Ζώνη Λιμένα 28 Φεβρουαρίου 2019
Δωρεά στο Κοινωνικό Φαρμακείο από την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνος του Δήμου Ηγουμενίτσας σε φαρμακευτικό υλικό. 27 Οκτωβρίου 2019
έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 08 Νοεμβρίου 2019
Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 09 Μαΐου 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 08 Μαρτίου 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 17 Οκτωβρίου 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 06 Δεκεμβρίου 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (16/2018) 20 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (17/2018) 20 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (18/2018) 18 Οκτωβρίου 2018
συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 14 Φεβρουαρίου 2019
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (21/2018) 14 Δεκεμβρίου 2018
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (23/2018) 14 Δεκεμβρίου 2018
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 23 Νοεμβρίου 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 12 Απριλίου 2019
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 18 Ιουλίου 2019
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 11 Ιανουαρίου 2019
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 23 Μαρτίου 2019
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech