Θέλω Από τον Δήμο μου

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2019 03 Οκτωβρίου 2019
Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2019. 31 Μαΐου 2019
6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας 27 Ιουνίου 2019
κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26 Νοεμβρίου 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (5/2018) 05 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2019. 19 Νοεμβρίου 2019
Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2019 01 Φεβρουαρίου 2019
Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2019 19 Φεβρουαρίου 2019
Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2019. 21 Μαρτίου 2019
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13 Νοεμβρίου 2018
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14 Δεκεμβρίου 2018
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 25 Ιουλίου 2019
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07 Αυγούστου 2019
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας 07 Δεκεμβρίου 2018
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας 27 Μαρτίου 2019
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας 27 Ιανουαρίου 2020
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας 23 Απριλίου 2020
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech