Θέλω Από τον Δήμο μου

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (5/2018) 05 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2019 01 Φεβρουαρίου 2019
Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2019 19 Φεβρουαρίου 2019
Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2019. 21 Μαρτίου 2019
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14 Δεκεμβρίου 2018
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13 Νοεμβρίου 2018
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας 07 Δεκεμβρίου 2018
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας 27 Μαρτίου 2019
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech