Θέλω Από τον Δήμο μου

Οικονομική Επιτροπή

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 13 Αυγούστου 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 10 Δεκεμβρίου 2018
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 25 Φεβρουαρίου 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 22 Μαρτίου 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 27 Σεπτεμβρίου 2019
έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 17 Δεκεμβρίου 2018
έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 14 Οκτωβρίου 2019
έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 11 Δεκεμβρίου 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 31 Μαΐου 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 23 Νοεμβρίου 2018
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 10 Σεπτεμβρίου 2018
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 20 Σεπτεμβρίου 2018
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 11 Οκτωβρίου 2018
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 22 Δεκεμβρίου 2018
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 11 Ιανουαρίου 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 01 Φεβρουαρίου 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 14 Φεβρουαρίου 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 02 Απριλίου 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 12 Απριλίου 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 10 Μαΐου 2019
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech