Residents

LICENCES AND APPLICATION FORMS

Πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Ληξιαρχείο:

Δήλωση Γέννησης

Υπόχρεοι για την δήλωση γέννησης είναι ο πατέρας, η μητέρα, ο γιατρός, η μαία και κάθε τρίτος που παραστάθηκε στον τοκετό.

Δικαιολογητικά για Έλληνες πολίτες

 1. Πιστοποιητικό γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική.
 2. Ληξιαρχική πράξη Γάμου των γονέων με την πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων.
 4. Δελτία ταυτότητας των γονέων.
 5. Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων.
 6. Ο Ασφαλιστικός φορέας

Για πολίτες τρίτων χωρών:

 1. Πιστοποιητικό γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική.
 2. Ληξιαρχική πράξη Γάμου των γονέων επίσημα μεταφρασμένη.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων επίσημα μεταφρασμένο.
 4. Διαβατήρια των γονέων.
 5. Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων.
 6. Ο Ασφαλιστικός φορέας

Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία

Δήλωση Βάπτισης

Η βάπτιση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου. Υπόχρεοι για την δήλωση βάπτισης είναι: Οι γονείς, ο ανάδοχος, οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού, ο ίδιος ο βαπτισθείς που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος.

Δικαιολογητικά:

 1. Δήλωση βαπτίσεως την οποία συντάσσει ο Ιερέας υπογεγραμμένη από τους δύο γονείς, τον ιερέα και τον ανάδοχο.
 2. Ταυτότητα ή διαβατήριο του δηλούντα
Ονοματοδοσία

Η ονοματοδοσία γίνεται με δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον άλλο θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των γονέων.

Δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, Διαβατήρια των δύο γονέων & άδεια παραμονής (υπήκοοι τρίτων χωρών).
 2. Έγγραφη εξουσιοδότηση.
Δήλωση Γάμου

Υπόχρεοι για την δήλωση Γάμου είναι: Ο ένας εκ των δύο συζύγων ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Δικαιολογητικά:

 1. Δήλωση γάμου από τον Ιερέα ή το Δήμαρχο.
 2. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων από την εκκλησία ή το Δήμο.
 3. Πιστοποιητικό γεννήσεως και για τους πολίτες τρίτων χωρών επίσημα μεταφρασμένο.
 4. Δελτία ταυτότητας, Διαβατήριο για πολίτες τρίτων χωρών.
 5. Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων.
 6. Ο Ασφαλιστικός φορέας
Δήλωση Συμφώνου Συμβίωσης

Υπόχρεοι για την δήλωση Συμφώνου Συμβίωσης είναι: Ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Δικαιολογητικά:

 1. Σύμφωνο Συμβίωσης.
 2. Ταυτότητες των συμβαλλομένων.
 3. Πιστοποιητικό γεννήσεως και για τους πολίτες τρίτων χωρών επίσημα μεταφρασμένο.
 4. Δελτία ταυτότητας, Διαβατήριο για πολίτες τρίτων χωρών.
 5. Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων.
 6. Ο Ασφαλιστικός φορέας
Δήλωση Διαζυγίου

Υπόχρεοι για την δήλωση Διαζυγίου είναι: Ο ένας εκ των δύο συζύγων ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο διαζευκτηρίου
 4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας του Γραμματέα Πρωτοδικών απ΄ όπου προκύπτει το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης (πολιτικός γάμος)
 5. Ταυτότητα / Άδεια παραμονής / Διαβατήριο του δηλούντα
Δήλωση Θανάτου

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του Τόπου Ταφής.

Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 24 ωρών από το γεγονός.

Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Δηλώνεται με εισαγγελική έγκριση, αν ο νεκρός έχει ενταφιαστεί, από την 24η ώρα και μέχρι την 30η ημέρα, ενώ μετά την 30η ημέρα δηλώνεται με δικαστική απόφαση.

Σε περίπτωση που δεν έχει ενταφιασθεί, δηλώνεται κανονικά, ανεξάρτητα αν πέρασαν οι 24 ώρες από τον θάνατο.

Δικαιολογητικά:

 1. Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου.
 2. Αστυνομική Ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης.
 3. Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. του θανόντος ή της θανούσης.
 4. Ο Ασφαλιστικός φορέας

Πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Δημοτολόγιο:

Πιστοποιητικό Γέννησης

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία) από τον ενδιαφερόμενο (και) από κάθε πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία (εφόσον πρόκειται για ανήλικο) ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
 2. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας
Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο για χορήγηση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας είναι τα παρακάτω:

 • Αστυνομική ταυτότητα (πρωτότυπο και φωτοτυπία)
 • Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο ( Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε ή άλλων εταιριών τηλεφωνίας, Ε.Υ.Δ.Α.Π, κινητής τηλεφωνίας) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) όπου να αναγράφεται η κατοικία και όχι η επιχείρηση του ενδιαφερόμενου (σε αυτή τη περίπτωση είναι απαραίτητο το αντίγραφο του Ε1 όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας), ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ. (πρωτότυπο και φωτοτυπία).
 • Αίτηση που παρέχει η Υπηρεσία.

Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο.

Παρατηρήσεις:

Ο λογαριασμός ΔΕΚΟ πρέπει να είναι ο τελευταίος. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει λογαριασμό στο όνομα του, ως αποδεικτικό κατοικίας, μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο ισχύοντος ενοικιαστηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. και απόδειξη Δ.Ε.Κ.Ο

Όποιος πολίτης δεν μπορεί να έλθει ο ίδιος για οποιοδήποτε λόγο, είναι απαραίτητο να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο που θα συναλλαχθεί με την υπηρεσία για λογαριασμό του.

* Έκδοση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας για άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.

Σε ότι αφορά στην διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης μονίμου κατοικίας για άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως για παράδειγμα Έλληνες πολίτες Ρομά, κ.τ.λ εφόσον η σχετική απόδειξη δεν είναι ευχερής με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ή υπάρχουνε αμφιβολίες σχετικά με την πραγματική εγκατάσταση του αιτούντος, αποδεικτικά μέσα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δημοσίων Αρχών θεωρούνται π.χ βεβαιώσεις άλλων Αρχών όπως του Διευθυντή του σχολείου όπου φοιτούν παιδιά Ρομά, ή βιβλιάριο υγείας κ.λπ., ακόμη μπορούν να γίνονται αποδεκτές και ένορκες ή απλές υπεύθυνες δηλώσεις άλλων προσώπων γνωστής κατοικίας.

Μεταδημότευση (Έγγαμος)

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση για μεταδημότευση
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία
 3. Βεβαίωση Δημάρχου για διετή τουλάχιστον κατοικία στο Δήμο ή μισθωτήριο συμβόλαιο από πλησιέστερη ΔΥΟ
 4. Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας *Τα πιστοποιητικά και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία

Διευκρινίσεις

Δεν απαιτείται η βεβαίωση της διετούς κατοικίας για μεταδημότευση, όταν α) ο ένας σύζυγος θελήσει να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου και β) ο ενήλικας θελήσει να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του, στο Δήμο που πρόκειται να μεταδημοτεύσει. Η δυνατότητα στην περίπτωση αυτή παρέχεται μόνο για μία φορά. (Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία πρέπει να δηλώνεται η εφάπαξ χρήση αυτής της δυνατότητας.)

Αν ένας από τους γονείς μεταδημοτεύσει, οι γονείς προσδιορίζουν με αμετάκλητη δήλωση τους, στο Δήμο απʼ όπου μεταδημοτεύσει τη δημοτικότητα των ανήλικων τέκνων τους. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε γίνει η παραπάνω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που έχουν τη δημοτικότητα του γονέα που μεταδημοτεύει, ακολουθούν τη νέα δημοτικότητα, αν όμωςδεν την έχουν, διατηρούν τη δημοτικότητά τους (Άρθρο 8 παρ.1,2 του π.δ 497/1991).

Μεταδημότευση (Διαζευγμένος)

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση για μεταδημότευση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία από το Δήμο ή τη Κοινότητα στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος(μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)
 3. Βεβαίωση Δημάρχου για διετή τουλάχιστον κατοικία στο Δήμο ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την πλησιέστερη ΔΟΥ ή βεβαίωση σχολείου ότι τα παιδιά φοιτούν για τουλάχιστον 2 έτη σε σχολείο του Δήμου
 4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με τη λύση του
 5. Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας

*Τα πιστοποιητικά και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία

Διευκρινίσεις

Δεν απαιτείται η βεβαίωση της διετούς κατοικίας για τη μεταδημότευση α) των πρώην συζύγων λόγω λύσεως του γάμου, για να αποκτήσουν τη δημοτικότητά που είχαν πριν το γάμο και β) προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα στην περίπτωση αυτή παρέχεται μόνο για μία φορά. (Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία πρέπει να δηλώνεται η εφάπαξ χρήση αυτής της δυνατότητας.)

Για τη δημοτολογική τακτοποίηση εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα των οποίων οι γονείς τελούν σε διάζευξη αρκεί η ανάθεση με δικαστική απόφαση της επιμέλειας στον ένα γονέα, ο οποίος μπορεί να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα για τη μεταδημότευση των ανηλίκων τέκνων. (Άρθρο 8 του Ν.δ/τος 497/1991)

Διόρθωση τόπου γέννησης και θρησκεύματος

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο με όλες τις μεταβολές
 3. Πιστοποιητικό μητρώου αρρένων (για άνδρα)

*Τα πιστοποιητικά και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία

Διαγραφή από τα δημοτολόγια λόγω θανάτου

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Αστυνομική Ταυτότητα
 3. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

*Τα πιστοποιητικά και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία

Πολιτικός Γάμος

Για να τελεσθεί πολιτικός γάμος εκδίδονται άδειες γάμου στους μελλονύμφους από το δήμο της τελευταίας κατοικίας τους προσκομίζοντας:

 • λογαριασμό από ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας του τρέχοντος έτους, που να δείχνει την κατοικία τους,
 • ληξιαρχική πράξη γέννησης,
 • αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα,
 • παράβολο χαρτοσήμου 15 ευρώ για τον καθένα και
 • συμπλήρωση αίτησης για έκδοση άδειας γάμου, για καθορισμό ημερομηνίας.

Διευκρινιστικά Στοιχεία

 1. Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητα του.
 2. Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση 7 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης αναγγελίας γάμου στην εφημερίδα και ισχύει για έξι μήνες
 3. Οι μελλόνυμφοι μπορούν κατόπιν να τελέσουν το γάμο τους σε όποιο Δήμο επιθυμούν αφού καταθέσουν μία (1) ημέρα πριν το γάμο τις άδειες.
 4. Κατά την τέλεση του Γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να προσέρχεται με την ταυτότητα του και ένα μάρτυρα ακόμη και συγγενή με οποιοδήποτε βαθμό συγγένειας.
 5. Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν πριν το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή και των δύο
 6. Ο γάμος δηλώνεται εντός 40 ημερών στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του
 7. Στο Δήμο μας τελούνται οι πολιτικοί γάμοι κάθε 
Έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου για Έλληνες Πολίτες

Τα απαραίτητα δικαιολογιτικά για την έκδοση πολιτικού γάμου για Έλληνες Πολίτες είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από το Δήμο)
 2. Ταυτότητα
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (Αυτεπάγγελτα) εκτός από εκείνους που έχουν γεννηθεί στο Εξωτερικό, οι οποίοι πρέπει να απευθυνθούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, το Κάϊρο ή την Αλεξάνδρεια, ισχύει το Πιστοποιητικό βάπτισης του Πατριαρχείου
 4. Δήλωση του Ν.1599/86 όπου αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κώλυμα σύμφωνα με τα άρθρα 1350,1351,1352,1354,1356,1357,1360 του Α.Κ, ο βαθμός γάμου και ο τόπος κατοικίας. (Η δήλωση χορηγείται από το Δήμο)
 5. Διαζευκτήριο για τους χωρισμένους στο οποίο να αναγράφεται «αποκλειστικά για γάμο»
 6. Ληξιαρχική πράξη γάμου με τη λύση στο περιθώριο(Αυτεπάγγελτα)
 7. Ληξιαρχική πράξη θανάτου για τους χήρους(Αυτεπάγγελτα)
 8. Αναγγελία Γάμου δημοσιευμένη σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα στην οποία πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο των μελλονύμφων, το επάγγελμα, το όνομα των γονέων τους, ο τόπος γέννησης και η τελευταία τους κατοικία στον Άλιμο (ένα αντίτυπο για τον καθένα)
 9. Παράβολο χαρτοσήμου ονομαστικής αξίας 15 ευρώ από Εφορία (ένα για τον καθένα)
 10. Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του μελλόνυμφου (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ ή Εκκαθαριστικό του τρέχοντος έτους)

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ

 • Αρθρο 1350 Α.Κ. : Οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εκτός αν προσκομίσουν σχετική δικαστική απόφαση)
 • Αρθρο 1351 Α.Κ. : Δεν μπορούν να συνάψουν γάμο όσοι εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 128 και της πρώτης παραγράφου του άρθρου 131, καθώς και εκείνοι στους οποίους έχει απαγορευθεί ειδικά η τέλεση γάμου, σύμφωνα με το άρθρο 129 αριθ.2.
 • Αρθρο 1352 Α.Κ. : Όποιος βρίσκεται σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική που περιλαμβάνει και το γάμο, συνάπτει γάμο μόνο με τη συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη του. Αν ο τελευταίος αρνείται να συναινέσει, το δικαστήριο μπορεί, αφού τον ακούσει, να δώσει την άδεια για τη σύναψη του γάμου, εφόσον το επιβάλλει το συμφέρον του συμπαραστατομένου.
 • Αρθρο 1354 Α.Κ. : Εμποδίζεται η τέλεση άλλου γάμου πριν λυθεί αμετάκλητα ή ακυρωθεί ο υπάρχων γάμος
 • Αρθρο 1356 Α.Κ. :Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριόριστα, σε πλάγια μέχρι και τον τέταρτο βαθμό
 • Αρθρο 1357 Α.Κ. :Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή απεριόριστα, σε πλάγια μέχρι και τον τρίτο βαθμό
 • Αρθρο 1360 Α.Κ. :Εμποδίζεται ο γάμος εκείνου που υιοθέτησε και των κατιόντων του με αυτόν που υιοθετήθηκε. Το κώλυμα διατηρείται και μετά τη λύση της υιοθεσίας
Έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου για Έλληνες του εξωτερικού

Τα απαραίτητα δικαιολογιτικά για την έκδοση πολιτικού γάμου για Έλληνες Πολίτες είναι τα ακόλουθαΓια τους Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό (μόνιμα ή προσωρινά) η άδεια εκδίδεται από το Δήμο που είναι Δημότες 

 1. Αίτηση
 2. Δήλωση του Ν.1599/86 (όμοια με τους έλληνες πολίτες)
 3. Εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας Τα τρία παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου
 4. Πιστοποιητικό γεννήσεως (Αυτεπάγγελτα)
 5. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (Αυτεπάγγελτα) εκτός από εκείνους που έχουν γεννηθεί στο Εξωτερικό, οι οποίοι πρέπει να απευθυνθούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών
 6. Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, το Κάϊρο ή την Αλεξάνδρεια, ισχύει το Πιστοποιητικό βάπτισης του Πατριαρχείου
 7. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 3,5,6,7,8 (με τα στοιχεία ακριβώς όπως είναι μεταφρασμένα σε ελληνικούς χαρακτήρες) και 9 (βλ. παραπάνω έλληνες πολίτες) είναι παρόμοια
 8. Ταυτότητα

Σε περίπτωση κατά την οποία οι Έλληνες υπήκοοι είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά τότε εκδίδεται άδεια γάμου από το Δήμο, την οποία παρουσιάζουν στον Λειτουργό που θα τελέσει τον θρησκευτικό γάμο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο θρήσκευμα.

Οι Έλληνες ομογενείς οι οποίοι δεν έχουν ελληνική υπηκόοτητα προσκομίζουν τα δικαιολογητικά της περίπτωσης Γ και Πιστοποιητικό βάπτισης από το Πατριαρχείο αντί πιστοποιητικό γέννησης

Έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου (για αλλοδαπούς)

Τα απαραίτητα δικαιολογιτικά για την έκδοση πολιτικού γάμου για Έλληνες Πολίτες είναι τα ακόλουθαΓια αλλοδαπούς

 1. Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο)
 2. Διαβατήριο, Βίζα σε ισχύ
 3. Άδεια παραμονής (για υπηκόους κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται)
 4. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών και όπου απαιτείται σφραγίδα APOSTILLE (Σφραγίδα Χάγης) στο πρωτότυπο και στην μετάφραση. Για όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης, τα δημόσια έγγραφα τους θα έχουν επικύρωση από την Ελληνική Πρεσβεία της χώρας τους. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω επικύρωση, θα σφραγίζονται από την Πρεσβεία τους στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Ακαδημίας 3 Σύνταγμα)
 5. Βεβαίωση Προξενείου ή Πρεσβείας στην Ελλάδα περί μη κωλύματος γάμου η οποία πρέπει να αναφέρει και το βαθμού γάμου (επικυρωμένη ως προς το γνήσιο υπογραφής του Πρόξενου που την εξέδωσε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών)
 6. Διαζευκτήριο για όσους είναι χωρισμένοι και Πράξη Θανάτου για τους χήρους (όμοια επικυρωμένα όπως αναφέρεται στην περ.4)
 7. Τα δικαιολογητικά 8, 9 και 10 για τους Έλληνες είναι όμοια και για τους Αλλοδαπούς
 8. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού εκδίδουν άδεια από την Πρεσβεία τους ή το Προξενείο.

Για τους Σύριους εκτός των ανωτέρω χρειάζεται και ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα.

Ληξιαρχείο & Δημοτολόγιο Ηγουμενίτσας
Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας, 2ος Όροφος
Σουλίου 3, 46100 Ηγουμενίτσα
Τηλέφωνο: 26653 61203, 204 & 205
Φαξ: 26653 61206
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech