Residents

  • Home
  • For Citizen
  • News
  • Contract notices
  • Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΑΡΙΛΛΑ ΠΡΟΣ ΔΥΜΟΚΑΣΤΡΟ»

CONTRACT NOTICES

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΑΡΙΛΛΑ ΠΡΟΣ ΔΥΜΟΚΑΣΤΡΟ»

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04.12.2017(ΦΕΚ 4841 Β′) απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ ΑΡΙΛΛΑ ΠΡΟΣ ΔΥΜΟΚΑΣΤΡΟ» προϋπολογισμού 474.193,55 € χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ. Το αντικείμενο αφορά στη βελτίωση αγροτικής οδού που βρίσκεται στην κοινότητα Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας. Πρόκειται για υφιστάμενο, διανοιγμένο και διαμορφωμένο αγροτικό δρόμο στον οποίο θα γίνουν εργασίες βελτίωσης, όπως κατασκευή τάφρου απορροής ομβρίων υδάτων, σωληνωτών οχετών, οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

Με την αρ. 1469/2018απόφαση Δημάρχου Ηγουμενίτσας (ΑΔΑ: 7ΧΦ0ΩΡΙ-ΤΡ0) ορίστηκε η επιτροπή διεξαγωγής κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ. 5.4.1 του άρθρου 5 της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841 Β′) σε ετήσια βάση, είναι διμελήςκαι αποτελείται από τους: α) Βεατρίκη Δημητρίου - ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και β) Ανδρέα Κώτσιο - ΠΕ Χημικός Μηχανικός. Έργο της επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας http://mimed.ggde.gr

 

Συνημμένο αρχεία

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech