Residents

  • Home
  • For Citizen
  • News
  • Contract notices
  • Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου του Δήμου Ηγουμενίτσας

CONTRACT NOTICES

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου του Δήμου Ηγουμενίτσας

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04.12.2017(ΦΕΚ 4841 Β′) απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΑΚΚΑΣ» προϋπολογισμού 2.160.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Το αντικείμενο αφορά στη διευθέτηση του ρέματος Λάκκας εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, για συνολικό μήκος 318m με τεχνητή κοίτη ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα, από το ύψος της περιφερειακής οδού της Ηγουμενίτσας και προς τα κατάντη μέχρι την πρόσφατα διευθετημένη κοίτη, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η διευθέτηση του ρέματος «παραπόταμος Λάκκας» από τη διασταύρωση της περιφερειακής οδού με την οδό Πάργης έως και το κεντρικό ρέμα της Λάκκας συνολικού μήκους 208 m με πλακοσκεπή ορθογωνικό οχετό. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», ως υποέργο της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΑΚΚΑΣ» (κωδικός ΟΠΣ: 5030784 και κωδικός ενάριθμου έργου: 2018ΕΠ01810024).

Με την αρ. 1469/2018απόφαση Δημάρχου Ηγουμενίτσας (ΑΔΑ: 7ΧΦ0ΩΡΙ-ΤΡ0) ορίστηκε η επιτροπή διεξαγωγής κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ. 5.4.1 του άρθρου 5 της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841 Β′) σε ετήσια βάση, είναι διμελήςκαι αποτελείται από τους: α) Βεατρίκη Δημητρίου - ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και β) Ανδρέα Κώτσιο - ΠΕ Χημικός Μηχανικός. Έργο της επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας http://mimed.ggde.gr

 

Αρχείο 

  • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech