Απολογισμός Πεπραγμένων του έτους 2018

Ελληνική Δημοκρατία
Δήμος Ηγουμενίτσας

Δελτίο Τύπου

13-02-2019

Απολογισμός Πεπραγμένων του έτους 2018

Σύμφωνα με το άρθρο 217 του Νόμου 3463/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Νόμου 3731/2008, καθώς και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 356/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον καθορισμό του χρόνου και του τόπου παρουσίασης του απολογισμού, η Δημοτική Αρχή παρουσίασε την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου τα πεπραγμένα του έτους 2018.

Ο Απολογισμός έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο (Απολογισμός)