δημόσια διαβούλευση

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας σύμφωνα με την με αριθ. 10/2019 Απόφαση της θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Αρχικό Σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηγουμενίτσας «Ειδικό Σχέδιο Εκτάκτων Ενεργειών για την Αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών».

Ειδικό Σχέδιο Εκτάκτων Ενεργειών για την Αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας σύμφωνα με την με αριθ. 11/2019 Απόφαση της θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Αρχικό Σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηγουμενίτσας «Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από Πλημμύρες». 

Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από Πλημμύρες