Πρόσκληση σε συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ   ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

          Ηγουμενίτσα 6 Μαρτίου 2019

           Αριθμ. Πρωτ.:  2985

     

 

 

 

 

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο - Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

____________________________

 

Web site:  www.igoumenitsa.gr

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Πληροφορίες: Γεώργιος Μ. Κατσιμάνης

Τηλ.2665361140 - Fax 2665361120

Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας,

όπως οριστήκαν με την αριθ. 122/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Ηγουμενίτσας.

 

(Συν/νος Πίνακας αποδεκτών.)

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης»

 Καλείστε σε συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 17 Μαρτίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα παρακάτω θέματα :

 

1ο ΘΕΜΑ :

Σχετικά με την τροποποίηση της με αριθ. 103/2012 Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου Ηγουμενίτσας «Έγκριση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Ηγουμενίτσας» (Αρχικό Σχέδιο)

 

2ο ΘΕΜΑ :

Σχετικά με την κανονιστική απόφαση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ηγουμενίτσας ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (Αρχικό Σχέδιο).

 

3ο ΘΕΜΑ :

Σχετικά με την κανονιστική απόφαση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ηγουμενίτσας ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ (Αρχικό Σχέδιο).

 

 

  • Τα Σχέδια αντιμετώπισης των Δασικών Πυρκαγιών και Πλημμυρών, όπως έχουν συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου είναι αναρτημένα  εδώ 

 

  • Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα 18 Μαρτίου) την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Tags: Διαβούλευση