Residents

What's New

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

         Ηγουμενίτσα  12 Απριλίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ.:   4711

     

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο - Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

____________________________

 

Web site:  www.igoumenitsa.gr

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Πληροφορίες: Γεώργιος Μ. Κατσιμάνης

Τηλ.2665361140 - Fax 2665361120

α) Δήμαρχο Ηγουμενίτσας

   κ. Λώλο Ιωάννη

β) Αντιδημάρχους κ.κ.

Γκίκα Μιχαήλ

Μήτση Σωτήριο

Τσουμάνη Κωνσταντίνο

Σούρλα Παναγιώτα

Τζώρτζη Απόστολο

Πάκο Δημήτριο

γ) Τακτικά μέλη Δ.Σ. κ.κ.

Κώστα Ελευθέριο

Δηλαβέρη Ρεγγίνα

Κοτσώνη Αλεξάνδρα

Λώλη Ηλία

Φουσέκη Γεράσιμο

Μυριούνη Ευάγγελο

Κοσιώρη Σπυρίδων

Ντάνη Βασίλειο

Γουρνάρη Μιχαήλ

Παππά Θωμά

Ευστρατίου Μιχαήλ

Καραλή-Νταφλάκη Χριστίνα

Ντάνη Γεώργιο

Μακρή Γεώργιο

Νταή Ανδρέα

Κάτσιο Χρήστο

Γόγολο Ιωάννη

Γούλα Δήμητρα

Γκόλια Βασίλειο

Δήμα Θεόδωρο

δ) Προέδρους και Εκπροσώπους

    Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

 

 

               ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 17 Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ   1ο 

Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας Έτους 2019.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   2ο 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2019.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   3ο 

Εξειδικεύσεις πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   4ο 

Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Α’ τρίμηνο 2019.

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   5ο 

Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Ηγουμενίτσας που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας (θέση «ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ- ΤΣΙΠΟΥΡΙΚΙ»).

-Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   6ο 

Διορισμός δικηγόρου  για υπόθεση του Δήμου και καθορισμός αμοιβής.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   7ο 

Έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου: “Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας.“ .

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   8ο 

Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   9ο 

Μεταφορά προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10ο 

Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με την τροποποίηση της με αριθ. 103/2012 Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου Ηγουμενίτσας με θέμα «Έγκριση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11ο 

Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με τη λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα «ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12ο 

Εισήγηση της ΕΠΖ, σχετικά με τη λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα «ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Συβότων (έμπροσθεν Ι.Ν. Αναλήψεως)”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Έργα οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Νέας Σελεύκειας- Μαυρουδίου - Καστρίου – Αγ.Βλασίου».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Έργα οδοποιίας στις Δ.Ε. Πέρδικας – Συβότων».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο 

Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 72/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης συγκριτικού πίνακα για τη μελέτη “Ενημέρωση κτηματολογικού διαγράμματος – παραλαβή νέων δηλώσεων ιδιοκτησίας και εκπόνηση του κεφαλαίου Γ’ της Πράξης εφαρμογής του οικισμού της Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας”.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου  Γυμνασίου - 1ου  Λυκείου Ηγουμενίτσας” για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 18ο 

Παραχώρηση χώρου σε εθελοντή κτηνίατρο, στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Πλαταριάς, για την πραγματοποίηση κτηνιατρικών  πράξεων.

-Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 19ο 

Λήψη απόφασης σχετικά με την με αριθ. 73/2018 απόφαση του ΔΣ αναφορικά με την τακτοποίηση της ιδιοκτησίας του κ. Γεωργίου Λιώλη του Λουκά στο Ο.Τ. 53 του Σχεδίου Πόλεως Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 20ο 

Ιεράρχηση των ακινήτων Δημοσίου που πέρασαν στη διαχείριση του ΤΑΙΠΕΔ και τα διεκδικεί ο Δήμος.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 21ο 

Έκφραση γνώμης επί του με αριθ. πρωτ. 8779/18-12-2018 εγγράφου του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Θεσπρωτίας, για εξαγορά τμήματος δρόμου και διάνοιξη νέου δρόμου πρόσβασης προς την παραλία «Σταυρολιμένας» της Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση του Πρακτικού καταστροφής - ανακύκλωσης παλαιών, άχρηστων και μη εμπορεύσιμων υλικών (ηλεκτρονικών ειδών) που ανήκουν στην κυριότητα των πρώην Δήμων Μαργαριτίου και Συβότων.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 23ο 

Εξέταση αιτήματος Νεοφώτιστου Δημήτριου του Ευαγγέλου, κατοίκου Καρτερίου για την χορήγηση άδειας κατασκευής δεξαμενής ύδρευσης σε δημοτική έκταση με δικά του έξοδα.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 24ο 

Παράταση της προθεσμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των δικαιούχων δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 249 του πδ 410/1995 (άρθρο 187 του Ν.3463/2006), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4368/2016.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 25ο 

Επί αιτήσεως Κωνσταντινίδη Ελευθέριου του Χαριλάου για χορήγηση άδειας παραγωγού – πωλητή υπαίθριου εμπορίου (μελιού).

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 26ο 

Έκφραση γνώμης επί του με αριθμ. πρωτ. 1754/27-3-2019 εγγράφου της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, για ίδρυση τμήματος ένταξης.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Δημοτικός Σύμβουλος   και

                                        Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

ΘΕΜΑ 27ο 

Έκφραση γνώμης επί του με αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/2087/28-3-2019 εγγράφου της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, για ίδρυση τμημάτων ένταξης.

- Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Δημοτικός Σύμβουλος   και

                                        Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

ΘΕΜΑ 28ο 

Ενημέρωση επί αιτήσεως κ. Πλιακοπάνου Ευάγγελου.

Εισηγητές: α) Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,

                 β) Αλεξάνδρου Παναγιώτα – Προϊσταμένη Δ/νσης Πρόνοιας.

 

ΘΕΜΑ 29ο 

Απασχόληση στο Δήμο Ηγουμενίτσας μαθητευόμενων σπουδαστών του “Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας” των ΕΠΑΛ  για το σχολικό έτος 2019-2020.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 • Βουλευτές Νομού Θεσπρωτίας
 • Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας
 • Δήμαρχο Σουλίου
 • Δήμαρχο Φιλιατών
 • Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Θεσπρωτίας
 • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου
 • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλιατών
 • Δ/ντές και Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δ. Ηγ/τσας
 • Δ/νση Δασών Ν. Θεσπρωτίας
 • Π.Ε.Δ. Θεσπρωτίας
 • Ε.Λ.Μ.Ε. Θεσπρωτίας
 • Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Ιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Διδασκάλων Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Μηχανικών Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο εργαζομένων Ο.Τ.Α. Θεσπρωτίας
 • Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσπρωτίας
 • Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
 • Ομοσπονδία ΕΒΕΣ Ν. Θεσπρωτίας
 • Εμποροβιοτεχνικό Σύλλογο Ηγουμενίτσας
 • Εμπορικό – Επαγγελματικό Σύλλογο Συβότων
 • ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Γεωπόνων Θεσπρωτίας
 • Ν.Ε. Τ.Ε.Ε. Θεσπρωτίας
 • Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Θεσπρωτίας
 • Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
 • Κόμματα Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Υποψήφιους τελευταίων Δημοτικών Εκλογών
 • Μ.Μ.Ε. Ν. Θεσπρωτίας

Tags: Δημοτικό Συμβούλιο

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech