Residents

What's New

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

         Ηγουμενίτσα  18 Ιουλίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ.:  9363

     

 

 

 

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο - Σουλίου 3

 Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

____________________________

 

Web site:  www.igoumenitsa.gr

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Πληροφορίες: Γεώργιος Μ. Κατσιμάνης

Τηλ.2665361140 - Fax 2665361120

α) Δήμαρχο Ηγουμενίτσας

   κ. Λώλο Ιωάννη

β) Αντιδημάρχους κ.κ.

Γκίκα Μιχαήλ

Μήτση Σωτήριο

Τσουμάνη Κωνσταντίνο

Σούρλα Παναγιώτα

Τζώρτζη Απόστολο

Πάκο Δημήτριο

γ) Τακτικά μέλη Δ.Σ. κ.κ.

Κώστα Ελευθέριο

Δηλαβέρη Ρεγγίνα

Κοτσώνη Αλεξάνδρα

Λώλη Ηλία

Φουσέκη Γεράσιμο

Μυριούνη Ευάγγελο

Κοσιώρη Σπυρίδων

Ντάνη Βασίλειο

Γουρνάρη Μιχαήλ

Παππά Θωμά

Ευστρατίου Μιχαήλ

Καραλή-Νταφλάκη Χριστίνα

Ντάνη Γεώργιο

Μακρή Γεώργιο

Νταή Ανδρέα

Κάτσιο Χρήστο

Γόγολο Ιωάννη

Γούλα Δήμητρα

Γκόλια Βασίλειο

Δήμα Θεόδωρο

δ) Προέδρους και Εκπροσώπους

    Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

 

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 22 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ   1ο

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2019.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   2ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2019.

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   3ο

Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β’ τρίμηνο 2019.

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   4ο

Έγκριση παράτασης μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   5ο

Έγκριση παράτασης μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   6ο

Εξειδικεύσεις πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

-Εισηγήτρια:  Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ  7ο

Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας  μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης «Eνίσχυση ύδρευσης Τ.Κ Καρυωτίου Δήμου Σουλίου» που είναι ενταγμένη στη δράση «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του τοπικού προγράμματος LEADER 2014-2020 που αφορά τον ΕΓΤΑΑ και ειδικότερα στον κωδικό δράσης19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας».

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ  8ο

Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας  μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης «Κτίριο Βούλγαρη: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης»

που είναι ενταγμένη στο ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ  9ο

Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας  μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη θέση Μύλος Σαμονίδας Σουλίου», που είναι ενταγμένη στη δράση «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του τοπικού προγράμματος LEADER 2014-2020.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΥΒΟΤΩΝ» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου Δήμου Ηγουμενίτσας» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή γηπέδου Beach Volley στο Δήμο Ηγουμενίτσας» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Περιφράξεις νεκροταφείων Ρίζιανης και Παραποτάμου» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 14ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 15ο

Αποδοχή των όρων δανείου για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικών οδών στο Δήμο Ηγουμενίτσας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Πρόσκληση IV.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 16ο  

Αποδοχή των όρων δανείου για το έργο με τίτλο: «Επανάχρηση-μετατροπή κτιρίου ΕΙΝ σε πολυδύναμο πολιτιστικό χώρο Δήμου Ηγουμενίτσας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Πρόσκληση V.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 17ο 

Επί αιτήσεως κας Τζίμα Ζαρίκα του Κριστάκ για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ενοικίασης ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων στην Τ.Κ. Συβότων.

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 18ο

Επί αιτήσεως Δημητρίου Γόγολου του Λάμπρου για χορήγηση άδειας παραγωγού – πωλητή υπαίθριου εμπορίου (μέλι).

-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 19ο

Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 208/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού λειτουργίας του προγράμματος “Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία- Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ)” του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 20ο

Μερική Τροποποίηση της υπ’αρίθ 348/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συμμετοχής στην πράξη “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης(ΚΔΒΜ)” και ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου.

-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 21ο

Τροποποίηση της με αριθ.221/2017 απόφασης ΔΣ Ηγουμενίτσας σχετικά με την υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου με τίτλο Κέντρα Κοινότητας, Α/Α ΟΠΣ 1552 ΤΟΥ ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ», άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων» που αφορά την αύξηση του προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων λειτουργικών αναγκών του Κ.Κ. σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα και στην παράταση της διάρκειας χρηματοδότησης τους από το Ε.Π.Ήπειρος 2014-2020.

-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 22ο

Λειτουργία αστικής συγκοινωνίας από Πέρδικα προς παραλίες για την θερινή περίοδο 2019.

-Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 23ο

Κατανομή πίστωσης έτους 2019, ποσού 89.565,45 € στις σχολικές επιτροπές Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας, για κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης των σχολικών μονάδων.

Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

ΘΕΜΑ 24ο  

Ορισμός Προέδρου στο ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 25ο  

Ορισμός Προέδρου στο ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 26ο

Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου "Παροχή Υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας" που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ)».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 27ο  

Τροποποίηση Προϋπολογισμού του έργου με τίτλο με τίτλο “Intermodality Promotion and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region” (Ακρωνύμιο: Inter-Connect) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  INTERREG V ADRION 2014 – 2020.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 28ο

Τροποποίηση της με αριθ. 7673/14.06.2019 Σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στον συντονισμό και την υλοποίηση του έργου «Προώθηση των πολυτροπικών (επιβατικών) μεταφορών και αναζωογόνηση του σιδηροδρόμου στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 • Βουλευτές Νομού Θεσπρωτίας
 • Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας
 • Δήμαρχο Σουλίου
 • Δήμαρχο Φιλιατών
 • Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Θεσπρωτίας
 • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου
 • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλιατών
 • Δ/ντές και Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δ. Ηγ/τσας
 • Δ/νση Δασών Ν. Θεσπρωτίας
 • Π.Ε.Δ. Θεσπρωτίας
 • Ε.Λ.Μ.Ε. Θεσπρωτίας
 • Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Ιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Διδασκάλων Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Μηχανικών Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο εργαζομένων Ο.Τ.Α. Θεσπρωτίας
 • Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσπρωτίας
 • Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
 • Ομοσπονδία ΕΒΕΣ Ν. Θεσπρωτίας
 • Εμποροβιοτεχνικό Σύλλογο Ηγουμενίτσας
 • Εμπορικό – Επαγγελματικό Σύλλογο Συβότων
 • ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Θεσπρωτίας
 • Σύλλογο Γεωπόνων Θεσπρωτίας
 • Ν.Ε. Τ.Ε.Ε. Θεσπρωτίας
 • Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Θεσπρωτίας
 • Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
 • Κόμματα Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Υποψήφιους τελευταίων Δημοτικών Εκλογών
 • Μ.Μ.Ε. Ν. Θεσπρωτίας

Tags: Δημοτικό Συμβούλιο

 • Created on .
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech