Θέλω Από τον Δήμο μου

Δημοτικό Συμβούλιο

Title Published Date
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (19/2018) 09 November 2018
Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 06 February 2019
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την Χερσαία Ζώνη Λιμένα 28 February 2019
Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 09 May 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 08 March 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 17 October 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (16/2018) 20 September 2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (17/2018) 20 September 2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (18/2018) 18 October 2018
συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 14 February 2019
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (21/2018) 14 December 2018
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (23/2018) 14 December 2018
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 23 November 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 12 April 2019
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 18 July 2019
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 11 January 2019
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 23 March 2019
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 25 April 2019
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 12 September 2019
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 19 September 2019
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech