Θέλω Από τον Δήμο μου

Δημοτικό Συμβούλιο

Title Published Date
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 09 April 2020
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 16 October 2020
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (19/2018) 09 November 2018
Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 06 February 2019
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την Χερσαία Ζώνη Λιμένα 28 February 2019
Δωρεά στο Κοινωνικό Φαρμακείο από την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνος του Δήμου Ηγουμενίτσας σε φαρμακευτικό υλικό. 27 October 2019
ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη 03 July 2020
έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 08 November 2019
Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση 04 March 2020
Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 09 May 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 08 March 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 17 October 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 06 December 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 16 March 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 20 August 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης / κεκλεισμένων των θυρών) 18 June 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (16/2018) 20 September 2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (17/2018) 20 September 2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (18/2018) 18 October 2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη 15 January 2021
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech