Θέλω Από τον Δήμο μου

Δημοτικό Συμβούλιο

Title Published Date
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (19/2018) 09 November 2018
Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 06 February 2019
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την Χερσαία Ζώνη Λιμένα 28 February 2019
Δωρεά στο Κοινωνικό Φαρμακείο από την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνος του Δήμου Ηγουμενίτσας σε φαρμακευτικό υλικό. 27 October 2019
έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 08 November 2019
Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση 04 March 2020
Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 09 May 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 08 March 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 17 October 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 06 December 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 16 March 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (16/2018) 20 September 2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (17/2018) 20 September 2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (18/2018) 18 October 2018
συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 14 February 2019
συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 27 March 2020
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (21/2018) 14 December 2018
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (23/2018) 14 December 2018
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 23 November 2018
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 12 April 2019
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech