Θέλω Από τον Δήμο μου

Δημοτικό Συμβούλιο

Title Published Date
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 25 April 2019
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 12 September 2019
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 19 September 2019
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 22 August 2019
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 31 October 2019
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 24 January 2020
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (02/2019) 11 January 2019
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (02/2020) 20 February 2020
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (03/2020) 20 February 2020
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (22/2018) 14 December 2018
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (25/2019) 13 December 2019
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (26/2019) 13 December 2019
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (27/2019) 13 December 2019
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας 09-2019 23 March 2019
Ψήφισμα σχετικά με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών σε περιοχές του Δήμου Ηγουμενίτσας. 29 September 2018
Ψήφισμα σχετικά με τις επίσημες συζητήσεις που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν όψει της έναρξής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) περιόδου 2020-2027 22 January 2019
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Σχετικά με το Ζάππειο Μέγαρο 24 October 2019
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας για την Αντιπυρική προστασία 30 August 2018
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Σχετικά με το ΚΕΘΕΑ 25 October 2019
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Σχετικά με το Πανεπιστημιακό Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας με έδρα την Ηγουμενίτσα 26 September 2019
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech