Θέλω Από τον Δήμο μου

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Title Published Date
Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2019 03 October 2019
Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2019. 31 May 2019
6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας 27 June 2019
κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26 November 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19 September 2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (5/2018) 05 September 2018
Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2019. 19 November 2019
Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2019 01 February 2019
Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2019 19 February 2019
Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2019. 21 March 2019
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13 November 2018
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14 December 2018
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 25 July 2019
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07 August 2019
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας 07 December 2018
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας 27 March 2019
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας 27 January 2020
Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας 23 April 2020
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech