Θέλω Από τον Δήμο μου

Οικονομική Επιτροπή

Title Published Date
έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 13 August 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 10 December 2018
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 25 February 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 22 March 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 27 September 2019
έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 17 December 2018
έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 14 October 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 31 May 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 23 November 2018
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 10 September 2018
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 20 September 2018
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 11 October 2018
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 22 December 2018
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 11 January 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 01 February 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 14 February 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 02 April 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 12 April 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 10 May 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 11 June 2019
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech