Θέλω Από τον Δήμο μου

Οικονομική Επιτροπή

Title Published Date
έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 09 July 2020
έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 13 August 2019
συνεδρίαση -ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ- της Οικονομικής Επιτροπής 06 April 2020
συνεδρίαση -ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ- της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηγουμενίτσας 29 April 2020
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 10 December 2018
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 25 February 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 22 March 2019
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 27 September 2019
δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 24 March 2020
έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 15 May 2020
έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 17 December 2018
έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 14 October 2019
έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 11 December 2019
Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση 12 May 2020
Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 29 May 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας 31 May 2019
συνεδρίαση -ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ- της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηγουμενίτσας 05 June 2020
συνεδρίαση -ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ- της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηγουμενίτσας 25 June 2020
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 23 November 2018
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσα 22 October 2020
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech